Spis przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta na wydruku dokumentu sprzedaży

W programie Ewa w wersji MAX użytkownik ma możliwość dodania, na wydrukach dokumentów sprzedaży, spisu przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta.

Aby taka tabela była widoczna na dokumencie sprzedaży, należy w menu Ustawienia->Wydruki->Stopka, w polu Sposób drukowania listy dok. nierozl. pod dok. sprz. wybrać wartość: Drukuj wszystkie (na dokumentach będą widniały wszystkie nierozliczone faktury, które są po terminie i którym termin jeszcze nie minął) lub Drukuj przeterminowane (na wydruku pojawią się tylko te dokumenty danego kontrahenta, które nie zostały jeszcze rozliczone w Rozrachunkach, a ich termin rozliczenia upłynął).

Spis przeterminowanych lub wszystkich nierozliczonych dokumentów danego kontrahenta na wydruku dokumentu sprzedaży

Tabela ze spisem dokumentów będzie widoczna na wydruku dokumentu sprzedaży, od pierwszego dokumentu wystawionego dla danego kontrahenta, po uruchomieniu opcji drukowania listy dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?