Sposób wyliczania płacy podstawowej w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby

Płacę podstawową w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby program wylicza następująco:

Płaca zasadnicza / 30 = Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy.

2000 zł / 30 dni = 66,67 zł

Kwota pomniejszenia wynagrodzenia za dzień pracy Ilość dni nieobecności = Łączna kwota za dni nieobecności w pracy z powodu choroby.

66,67 zł x 5 dni chorobowego=333,35 zł

Płaca zasadnicza – Łączna kwota za dni nieobecności w pracy z powodu choroby = Płaca podstawowa.

2000 zł – 333,35 zł = 1666,65 zł

Czy artykuł był pomocny?