Tworzenie roku poprzedniego

W przypadku, gdy użytkownik rozpoczyna w bieżącym roku pracę z programem Aga i chce wprowadzić dane płacowe z poprzedniego roku (niezbędne, np. przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego bądź za urlop), powinien utworzyć taki rok. Aby tę operację wykonać, należy:

  • zamknąć program Aga,
  • zmienić datę w systemie operacyjnym komputera, na datę z roku, który ma zostać utworzony,
  • uruchomić program Aga z datą roku poprzedniego,
  • zmienić datę w systemie operacyjnym komputera na bieżącą.

Czy artykuł był pomocny?