Wystawianie faktur wewnętrznych dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi

Aby wystawić fakturę wewnętrzną ( Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne) dla dokumentów związanych z transakcjami odwrotnie opodatkowanymi, należy wystawić dokument: Nabycie wewnątrzwspólnotowe, Faktura import lub Faktura VAT. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych oraz po kliknięciu na przycisk <Zapisz> pojawi się pytanie czy do wyżej wymienionych dokumentów wystawić dokument wewnętrzny. Po kliknięciu na przycisk <Tak>, otworzy się okno z możliwością wyboru typu dokumentu.

W przypadku wystawiania dokumentu Faktura VAT Zakup, aby móc wystawić fakturę wewnętrzną, towar na tym dokumencie musi mieć wybraną stawkę VAT 0np (aby tę stawkę móc wybrać w kartotece towaru, należy ją ustawić jako aktywną w menu Opcje->Słowniki->Stawki VAT – ustawiamy się na stawce 0np, klikamy Popraw i zaznaczamy opcję Stawka aktywna). Następnie należy pamiętać, aby na fakturze wewnętrznej dla każdej pozycji zmienić stawkę z 0np na stawkę, jaką ma być opodatkowany dany towar.

Aby wydrukować fakturę wewnętrzną należy w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne ustawić się na wybranym dokumencie i kliknąć Drukuj->Drukuj dokument->Drukuj.

Faktury wewnętrzne można również wystawiać bezpośrednio w menu Opcje->Dokumenty->Dokumenty wewnętrzne. W oknie Dokumenty wewnętrzne, należy kliknąć Dodaj, otworzy się wówczas okno Dokumenty z komunikatem, aby wybrać dokument, do którego ma zostać wystawiona faktura wewnętrzna. Jeżeli ten dokument jeszcze nie został utworzony, należy go w tym miejscu dodać (poprzez ikonę Dodaj – uzupełniając wszystkie niezbędne dane na tej fakturze i zapisując ją), a następnie dwukrotnie kliknąć na nim myszką. Po wybraniu dokumentu pokaże się okno z wyborem rodzaju dokumentu, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj, a następnie zapisać dokument.

Czy artykuł był pomocny?