Wyliczenie kwoty wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

Program Ewa umożliwia wygenerowanie zestawienia należności do wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Kwoty do zestawienia będą pobierane z faktur zakupowych „Faktury VAT” oraz „Faktury VAT RR”, na których pozycje oznaczone są jako produkty, od których należy wyliczyć kwotę do zapłaty na FOR. Kwota wpłaty wyliczana jest od wartości netto zakupionych produktów rolnych przemnożona przez współczynnik 0,125%. Wykazywane produkty na zestawieniu są podzielone na grupy produktów rolnych.

1. Oznaczenie na kartotece

W oknie edycji kartoteki („Opcje – Kartoteki – Popraw – Cechy, Uwagi”) należy oznaczyć, że zakup produktu podlega wpłacie na FOR oraz przyporządkować grupę produktów rolno-spożywczych, a także przelicznik z jednostki miary kartoteki na jednostkę miary grupy.

2. Oznaczenie na kartotece

Dodano słownik grup produktów rolnych („Opcje – Słowniki – Grupy produktów rolnych”). Należy uzupełnić nazwę grupy oraz jednostkę miary, które należy wykazać na deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Ilości produktów na pozycjach dokumentów zakupowych będą przeliczane na zestawieniu wg przelicznika ustawionego na kartotece, która należy do wybranej grupy.

Przypisanie grupy na kartotece

3. Oznaczenie na kontrahencie

Na kontrahencie dodano możliwość oznaczenia pomijania produktów tego kontrahenta przy wyliczaniu wpłaty na FOR. Dla kartotek, które mają oznaczenie, że podlegają wpłacie na FOR, jeżeli będą zakupione u takiego kontrahenta, nie będą uwzględniane na zestawieniu.

4. Wystawianie dokumentów zakupowych

Jeżeli na dokumencie zostanie wybrana kartoteka, od której należy dokonać wpłaty na FOR, będzie widoczny znacznik na pozycji oraz przybliżona kwota wpłaty wynikająca z całego dokumentu.

5. Przygotowanie zestawienia

Po wprowadzeniu dokumentów zakupowych od producentów rolnych program wykaże kwoty do wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa na zestawieniu „Zestawienia – Należności wobec Funduszy Ochrony Rolnictwa”.

Czy artykuł był pomocny?