Ala - Księga Podatkowa

Wersja 4.1.70.3

Data: 26.10.2016

 • Dla firmy niebędącej płatnikiem VAT z włączoną obsługą rejestru (VAT-8, VAT-9, VAT-UE) umożliwiono wystawienie dokumentu zakupowego z dowolną stawką VAT.

Wersja 4.1.70.2

Data: 7.10.2016

 • Dodano możliwość wydruku należności/zobowiązań z wybranego przez użytkownika zakresu dat.

Wersja 4.1.70.1

Data: 4.10.2016

 • Umożliwiono pobranie danych kontrahenta z bazy GUS bez wpisywania kodu obrazkowego (captcha).

Wersja 4.1.69.2

Data: 21.09.2016

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-7(17), deklaracji VAT-8(8) oraz deklaracji VAT-9M (6) do programu Iza - Biuro rachunkowe

Wersja 4.1.69.1

Data: 14.09.2016

 • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK dla ewidencji przychodów, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny (JPK)
 • Dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 17), VAT-7k (wersja 11), VAT-8 (wersja 8), VAT-9 (wersja 6) oraz nowej wersji formularza CEIDG-1.
 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela dodano informację mówiące o tym, czy właściciel rozlicza się metodą liniową (PIT-5L) czy metodą nieliniową (PIT-5).
 • Wprowadzono możliwość jednoczesnego podglądu deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje oraz grupowych e-Deklaracji.
 • Dodano historię wysyłki e-Deklaracji grupowych (Deklaracje -> Grupowe e-Deklaracje -> Pokaż historię)
 • W przypadku gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT, umożliwiono wpisywanie do Rejestru VAT sprzedaży faktur ze stawką "np" (Inne -> Ustawienia -> Edycja -> Pozwól wystawiać faktury ze stawką „np”).
 • Wprowadzono możliwość zapisu dokumentów dotyczących odwrotnego obciążenia jako środek trwały.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-UE bez uzupełnionego numeru REGON dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Wersja 4.1.66.1

Data: 9.06.2016

 • Zmodyfikowano usuwanie właściciela tak, aby usuwane były również jego rozliczenia roczne.

Wersja 4.1.65.2

Data: 20.05.2016

 • wprowadzono grupową wysyłkę deklaracji. Jeżeli w "Ustawienia -> Certyfikaty" użytkownik wybierze opcję "Zezwalaj na grupową wysyłkę e-Deklaracji", to program będzie zapisywał deklaracje z wszystkich firm w oknie "Grupowe e-Deklaracje". Z tego okna uprawniony użytkownik będzie mógł w jednej chwili wysłać wszystkie deklaracje o statusie "Do wysłania". Jeżeli zaznaczy opcję "W deklaracjach używaj wewnętrznej obsługi podpisu e-Deklaracji", to deklaracje zostaną wysłane po jednokrotnym wpisaniu kodu PIN. Dla deklaracji o statusie "Wysłane" będzie można w jednej chwili pobrać potwierdzenie UPO.
 • umożliwiono włączenie rejestru operacji. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia -> Ogólne -> Obsługa rejestru operacji", to każda operacja dodawania, modyfikacji, usuwania, wydruku, przelogowania zostanie zapisana w rejestrze operacji.
 • dodano nowe zestawienia pokazujące status rozliczenia firm oraz właścicieli na dany miesiąc. Zestawienie zawiera informacje czy firma/właściciel ma zamknięty miesiąc oraz status i datę wysłania deklaracji.

Wersja 4.1.65.1

Data: 6.05.2016

 • Umożliwiono wprowadzanie do księgi kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (kolumna 16).

Wersja 4.1.64.1

Data: 14.04.2016

 • Rozszerzono integrację z serwisem Firmino.pl o import dokumentów kosztowych.
 • Umożliwiono księgowanie faktur za samochód od strony rejestru VAT.

Wersja 4.1.62.2

Data: 26.02.2016

 • Uaktualniono dane adresowe urzędu skarbowego w Krotoszynie.