Ala - Księga Podatkowa

Wersja 4.1.76.1

Data: 4.04.2017

 • Zaktualizowano kwotę podatku dla 1 progu podatkowego. W 2017 wynosi 15395,04zł
 • Dodano możliwość podglądu podsumowania pliku JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.
 • Rozsrzerzono import plików JPK. Program rozpoznaje większość plików JPK wygenerowanych w zewnętrznych systemach.

Wersja 4.1.74.5

Data: 23.02.2017

 • Umożliwiono import dokumentów z pliku JPK Faktury.
 • Dodaną nowe wersje deklaracji VAT-27(2), VAT-UE (4), VAT-UEK (4) i umożliwiono wysyłkę do serwisu e-Deklaracje.
 • Dodano możliwość wygenerowania JPK Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w przypadku gdy rejestr VAT jest pusty.
 • Umożliwiono wydruk sumy pliku JPK.

Wersja 4.1.74.4

Data: 21.02.2017

 • Zmieniono sposób łączenia z usługą e-Archiwizacja.

Wersja 4.1.74.1

Data: 7.02.2017

 • Umożliwiono import poleceń księgowania z pliku JPK rejestru VAT w wersji 2.
 • Dostosowano wysyłkę pliku JPK do nowych wymagań Ministerstwa Finansów.
 • Podczas zamykania miesiąca program będzie sprawdzał czy deklaracje VAT-UE oraz VAT-27 rozliczane są miesięcznie czy kwartalnie. W przypadku deklaracji rozliczanych kwartalnie, program poinformuje użytkownika, że od 2017-01-01 powinien rozliczać deklaracjeVAT-27 oraz VAT-UE miesięcznie.
 • Zaktualizowano adres Urzędu Skarbowego w Sochaczewie.

Wersja 4.1.73.3

Data: 7.02.2017

 • Wprowadzono nowy rejestr dokumentów "Import podlegający art. 33a" oraz "Korekty importu podlegającego art. 33a". Kwoty z tych rejestrów będą automatycznie zaczytywane do poz. 25 i 26 deklaracji VAT-7
 • Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych w Piasecznie i Skierniewicach.

Wersja 4.1.73.2

Data: 7.02.2017

 • Dodano nowe wersje wzorów deklaracji PIT-36L (wer. 12) i PIT-36 (wer. 23).
 • Ustawiono stawki podatkowe na 2017 rok.

Wersja 4.1.73.1

Data: 10.01.2017

 • Dodano nową wersję wzoru załącznika deklaracji PIT-28/ B (wer. 14).
 • Wprowadzono obsługę nowej wersji (wer. 2) Jednolitego Pliku Kontrolnego dla KPIR oraz Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Nowa wersja pozwala wygenerować korektę pliku JPK.
 • Umożliwiono podgląd zawartości pliku JPK i łączenie kilku plików JPK w jeden.
 • Wprowadzono przepisywanie ustawień rozliczania właściciela na rok 2017. Zostaną przepisane następujące ustawienia "Rozliczenie podatkiem liniowym (PIT-5L)", "Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco" oraz "Podatek dochodowy rozliczaj kwartalnie".
 • Dodano możliwość księgowania z programu Ewa stawki "0%PP" oraz stawki "npUE". Przy księgowaniu stawki "npUE" w rejestrze VAT sprzedaż program zaznaczy, że kwota podlega art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Przy księgowaniu stawki "0%PP" w rejestrze VAT program zaznaczy, że kwota podlega art. 129 ustawy.

Wersja 4.1.72.3

Data: 13.12.2016

 • Dodano nową wersję wzoru załącznika deklaracji PIT-28/ B (wer. 14).
 • Wprowadzono obsługę nowej wersji (wer. 2) Jednolitego Pliku Kontrolnego dla KPIR oraz Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Nowa wersja pozwala wygenerować korektę pliku JPK.
 • Umożliwiono podgląd zawartości pliku JPK i łączenie kilku plików JPK w jeden.
 • Wprowadzono przepisywanie ustawień rozliczania właściciela na rok 2017. Zostaną przepisane następujące ustawienia "Rozliczenie podatkiem liniowym (PIT-5L)", "Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco" oraz "Podatek dochodowy rozliczaj kwartalnie".
 • Dodano możliwość księgowania z programu Ewa stawki "0%PP" oraz stawki "npUE". Przy księgowaniu stawki "npUE" w rejestrze VAT sprzedaż program zaznaczy, że kwota podlega art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Przy księgowaniu stawki "0%PP" w rejestrze VAT program zaznaczy, że kwota podlega art. 129 ustawy.

Wersja 4.1.72.2

Data: 6.12.2016

 • Wprowadzono usługę e-Archiwizacja.
 • Wersja MIDI została rozszerzona o obsługę Rozrachunków. Do tej pory funkcja była dostępna tylko w wersji MAX.
 • Uproszczono filtrowanie deklaracji (Opcje -> Grupowe e-Deklaracje).

Wersja 4.1.70.3

Data: 26.10.2016

 • Dla firmy niebędącej płatnikiem VAT z włączoną obsługą rejestru (VAT-8, VAT-9, VAT-UE) umożliwiono wystawienie dokumentu zakupowego z dowolną stawką VAT.