Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.121.2

Data: 12.01.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28 w wersji 23 do serwisu e-Deklaracje. (Księgowość - Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT - PIT-28 - Wyślij do serwisu e-Deklaracje)

Wersja 5.1.121.1

Data: 07.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-28 oraz załączniki do niej: PIT/28B, PIT/O, PIT/D, PIT/2K, PIT/WZR. (Księgowość - Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy - PIT-28)
 • Dodano ustawienia podatkowe dla właściciela na 2021. Przy wejściu w rok 2021 program przepisze ustawienia z roku poprzedniego. (Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia)
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela nową stawką ryczałtu 15% od stycznia 2021. (Księgowość - Ryczałt ewidencjonowany)
 • Zmieniono sposób łączenia plików JPK-V7. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Połącz kilka plików)
 • Jeżeli w ustawieniach użytkownik ma zaznaczoną opcję sprawdzania numeru NIP przy dodawaniu dokumentów, to przy dodawaniu dokumentów do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów program również będzie sprawdzał numer NIP w systemie VIES. (Księgowość - Rejestr VAT-Sprzedaż - Dodaj - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)
 • Poprawiono nazwę Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. (Słowniki - Urzędy skarbowe)
 • Poprawiono dane teleadresowe Opolskiego Urzędu Skarbowego. (Słowniki - Urzędy skarbowe)

Wersja 5.1.120.2

Data: 11.12.2020

 • Dodano możliwość wyboru, która część zostanie dołączona do korekty pliku JPK_V7. Jeżeli użytkownik wybierze cel złożenia - korekta, to będzie mógł zaznaczyć, czy do pliku XML dołączyć deklarację i ewidencje. Przy zamykaniu miesiąca, jeżeli na formularzu będzie zaznaczona korekta, to użytkownik zostanie poproszony o wybór części, które mają wejść do JPK. Oznaczenie zawartości pliku JPK będzie widoczne w widoku tabeli JPK oraz JPK wysyłanych grupowo. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Dodaj)
 • Zmieniono sposób importu pliku JPK_V7 do programu. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Importuj plik)
 • Dodano możliwość oznaczenia na dokumencie wewnętrznym rodzaju procedury marży. (Księgowość - Rejestr VAT-Sprzedaż - Dokumenty wewnętrzne)
 • Program po połączeniu plików przeliczy część E deklaracji. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Połącz kilka plików)

Wersja 5.1.120.1

Data: 03.12.2020

 • Dodano możliwość podglądu części deklaracji z pliku JPK_V7 w postaci formularza VAT-7. Opcja dostępna także w widoku Grupowej wysyłki JPK. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Pozycje - Pokaż dane z pliku JPK - Pokaż deklaracje)
 • Dodano nowy rodzaj rejestru "Zakupy VAT marża" oraz korekty zakupu marża Przy edycji rejestru użytkownik wpisuje kwotę marży brutto, która wpisywana jest w JPK w pozycje "ZakupVAT_Marza". Kwoty z rejestrów widoczne są w osobnej pozycji w podsumowaniu wywołanym w oknie Rejestru VAT-Zakup. Dodano również dedykowany wydruk do nowych rejestrów. (Księgowość - Rejestr VAT-Zakup)
 • Jeżeli na dokumencie będzie oznaczenie, że jest to faktura do paragonu, to na wydruku rejestru będzie osobne podsumowanie kwot z takich dokumentów. Dodatkowo kwoty z faktur do paragonu będą wyszczególnione na podsumowaniu wywoływanym z okna Rejestru VAT-Sprzedaż. (Księgowość - Rejestr VAT-Sprzedaż)

Wersja 5.1.119.10

Data: 24.11.2020

 • Dodano nowe wersje formularzy VAT-8 (11) i VAT-9M (10). (Księgowość - Rozliczenie aktualnej firmy)

Wersja 5.1.119.9

Data: 24.11.2020

 • Zmieniono sposób wpisywania numeru dokumentu raportu okresowego do pliku JPK_V7. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Generuj)

Wersja 5.1.119.8

Data: 20.11.2020

 • Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, to program przy importowaniu dokumentów, zapisywaniu dokumentów w rejestrze fiskalnym oraz przy generowaniu JPK będzie traktował dokumenty z rejestru Faktur fiskalnych jako Faktury do paragonu. (Ustawienia - Edycja - Faktury do paragonu traktuj jako rejestr faktur fiskalnych)
 • Dodano możliwość zmiany oznaczeń przyjętych poleceń księgowania przed zaksięgowaniem do rejestru VAT. Użytkownik może zaznaczyć grupy GTU oraz dodatkowe procedury podatkowe. (Księgowość - Import poleceń księgowania - Grupowa edycja poleceń księgowania)

Wersja 5.1.119.7

Data: 18.11.2020

 • Na wydruku zestawienia z okna rozliczenia właściciela dodano pozycję nadwyżka VAT "na poczet przyszłych zobowiązań". (Księgowość - Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT-5)
 • Jeżeli na dokumencie będzie wpisany NIP kontrahenta z przedrostkiem "PL", to w pliku JPK program przepisze kod kraju NIP w każdym rodzaju dokumentu. W słowniku kontrahentów NIP również powinien być uzupełniony z przedrostkiem kodu kraju. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Generuj)
 • Do wydruku rejestru VAT dodano nowe znaczniki na dokumencie. Domyślnie program będzie drukował kolumny "MPP", "GTU", "Faktura do paragonu". Kolumny można zmieniać w ustawieniach drukowania rejestrów. (Księgowość - Rejestr VAT - Drukuj - Ustawienia kolumn)
 • Poprawiono dane teleadresowe Urzędu Skarbowego w Żaganiu. (Słowniki - Urzędy Skarbowe)
 • Poprawione dane teleadresowe Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. (Słowniki - Urzędy Skarbowe)

Wersja 5.1.119.6

Data: 16.11.2020

 • Dodano wydruk danych z pliku JPK z możliwością dodawania i usuwania kolumn (Księgowość - Jednolity plik Kontrolny - Pozycje - Pokaż dane z pliku JPK - Wydruk)

Wersja 5.1.119.2

Data: 04.11.2020

 • Dodano możliwość podglądu części ewidencji zakupu i sprzedaży z pliku JPK_V7. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Pozycje - Pokaż dane z pliku JPK)