Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.115.1

Data: 23.07.2020

 • Udostępniono nową wersję deklaracji VAT-UE wersja 5 (Deklaracje - VAT-UE)

Wersja 5.1.114.1

Data: 18.06.2020

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji DSF do serwisu e-Deklaracje

Wersja 5.1.113.2

Data: 14.05.2020

 • Poprawiono działanie zestawienia firmy "Zestawienia -> Miesięczne rozliczenie firmy", które nie uwzględniało obrotu dla stawki Odwrotnie opodatkowane.

Wersja 5.1.111.3

Data: 16.03.2020

 • Umożliwiono rozliczenie deklaracją PIT-36L(16).

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36(27) za 2019 rok [PIT-36(L) - 2019)]
 • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO (Grupowa wysyłka JPK - panel Pozycje)
 • Po wprowadzeniu daty większej lub równej 01.02.2020 i zaznaczeniu opcji "Mały ZUS plus", program oblicza podstawę ubezpieczenia społecznego po wprowadzeniu odpowiednich danych. (Ustawienia - Właściciele - Ustawienia dodatkowe - Dodaj / Popraw)

Wersja 5.1.109.2

Data: 21.01.2020

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela deklaracją PIT-28 (22) za 2019 rok oraz wysyłkę deklaracji do serwisu e-Deklaracje (Księgowość - Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT - PIT-28)
 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Od 1 stycznia 2020 podstawa wynosi 4026,01zł, miesięczna składka 362,34 zł.
 • Dla właściciela, który wylicza składkę społeczną Mały Zus, zostało dodano zabezpieczenie, że w przypadku braku ustawienia na 2020 roku, nie wejdzie w rozliczenie miesiąca. ( Ustawienia - Właściciele - Popraw - Ustawienia dodatkowe)

Wersja 5.1.109.1

Data: 31.12.2019

 • Wprowadzono możliwość wygenerowania mikrorachunku podatkowego dla właściciela oraz dla firmy na podstawie identyfikatora podatkowego.
 • Jeżeli w danych firmy i w danych właściciela firmy nie zostanie uzupełniony mikrorachunek podatkowy, to wydruk przelewu do PIT-5(L) i VAT-7(k) nie będzie możliwy.
 • Zaktualizowano ustawienia podatkowe dla właścicieli na 2020 rok. Program automatycznie przepisze ustawienia rozliczenia właścicieli z 2019 na 2020 rok, oraz będzie sprawdzał, czy rozliczenia te się nie różnią.
 • Zaktualizowano tabelę podatkową na 2020 rok.
 • Zaktualizowano podstawę do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne właściciela na 2020 rok. Podstawa ub. społecznego właściciela 3136,20 zł, Obniżona podst. ub. społecznego właściciela 780zł, współczynnik "Mały ZUS" 0,4852.

Wersja 5.1.108.3

Data: 19.12.2019

 • Dodano możliwość importu dokumentów z nowej wersji JPK_FA(3) (Księgowość - Import poleceń księgowania) . Przy imporcie dokumentów w obcej walucie program będzie wymagał podania kursu do przeliczenia pozycji dokumentu. Jeżeli kurs nie zostanie podany, dokument nie zostanie zaimportowany.

Wersja 5.1.108.1

Data: 3.12.2019

 • Dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe wprowadzone w danych kontrahenta jest potwierdzone w Urzędzie Skarbowym (Słowniki - Kontrahenci - Edycja - Inne - Sprawdź konto bankowe w Urzędzie Skarbowym). Program zapamiętuje datę oraz numer zapytania wysłanego do sprawdzenia. Użytkownik może podejrzeć historię sprawdzania (Słowniki - Kontrahenci - Pokaż historię weryfikacji numeru konta bankowego). Przy generowaniu przelewu do kontrahenta, w którym kwota transakcji będzie przekraczała 15 000 zł, program sprawdzi, czy konto bankowe wpisane w dane przelewu jest potwierdzono.
 • Dodano nowe wzory deklaracji VAT-8 (wersja 10) i VAT-9M (wersja 9) obowiązujące od listopada 2019 r. (Księgowość - Rozliczenia firm - Druki)
 • Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (wersja 20) i VAT-7 K (wersja 14) oraz zmieniono sposób wyświetlania deklaracji. Program będzie pilnował, aby wyświetliła się deklaracja obowiązująca w terminie rozliczenia firmy. (Księgowość - Rozliczenie firm, VAT-7)

Wersja 5.1.107.1

Data: 20.11.2019

 • Jeżeli użytkownik wystawiając dokument po 01-11-2019 wybierze rodzaj rejestru odwrotnego obciążenia lub stawkę dla odwrotnego obciążenia, program będzie ostrzegał o zniesieniu mechanizmu odwrotnego opodatkowania.