Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.118.1

Data: 09.10.2020

 • Zmieniono sposób wysyłki pliku JPK_VAT autoryzowanego kwotą (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Wyślij - Podpis uproszczony autoryzowany kwotą)

Wersja 5.1.116.1

Data: 18.08.2020

 • Dodano deklarację VAT-UEK (5) (Deklaracje - VAT-UE- Wydruki dodatkowe - Korekta VAT-UEK)

Wersja 5.1.115.1

Data: 23.07.2020

 • Udostępniono nową wersję deklaracji VAT-UE wersja 5 (Deklaracje - VAT-UE)

Wersja 5.1.114.1

Data: 18.06.2020

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji DSF do serwisu e-Deklaracje

Wersja 5.1.113.2

Data: 14.05.2020

 • Poprawiono działanie zestawienia firmy "Zestawienia -> Miesięczne rozliczenie firmy", które nie uwzględniało obrotu dla stawki Odwrotnie opodatkowane.

Wersja 5.1.111.3

Data: 16.03.2020

 • Umożliwiono rozliczenie deklaracją PIT-36L(16).

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36(27) za 2019 rok [PIT-36(L) - 2019)]
 • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO (Grupowa wysyłka JPK - panel Pozycje)
 • Po wprowadzeniu daty większej lub równej 01.02.2020 i zaznaczeniu opcji "Mały ZUS plus", program oblicza podstawę ubezpieczenia społecznego po wprowadzeniu odpowiednich danych. (Ustawienia - Właściciele - Ustawienia dodatkowe - Dodaj / Popraw)

Wersja 5.1.109.2

Data: 21.01.2020

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela deklaracją PIT-28 (22) za 2019 rok oraz wysyłkę deklaracji do serwisu e-Deklaracje (Księgowość - Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT - PIT-28)
 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Od 1 stycznia 2020 podstawa wynosi 4026,01zł, miesięczna składka 362,34 zł.
 • Dla właściciela, który wylicza składkę społeczną Mały Zus, zostało dodano zabezpieczenie, że w przypadku braku ustawienia na 2020 roku, nie wejdzie w rozliczenie miesiąca. ( Ustawienia - Właściciele - Popraw - Ustawienia dodatkowe)

Wersja 5.1.109.1

Data: 31.12.2019

 • Wprowadzono możliwość wygenerowania mikrorachunku podatkowego dla właściciela oraz dla firmy na podstawie identyfikatora podatkowego.
 • Jeżeli w danych firmy i w danych właściciela firmy nie zostanie uzupełniony mikrorachunek podatkowy, to wydruk przelewu do PIT-5(L) i VAT-7(k) nie będzie możliwy.
 • Zaktualizowano ustawienia podatkowe dla właścicieli na 2020 rok. Program automatycznie przepisze ustawienia rozliczenia właścicieli z 2019 na 2020 rok, oraz będzie sprawdzał, czy rozliczenia te się nie różnią.
 • Zaktualizowano tabelę podatkową na 2020 rok.
 • Zaktualizowano podstawę do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne właściciela na 2020 rok. Podstawa ub. społecznego właściciela 3136,20 zł, Obniżona podst. ub. społecznego właściciela 780zł, współczynnik "Mały ZUS" 0,4852.

Wersja 5.1.108.3

Data: 19.12.2019

 • Dodano możliwość importu dokumentów z nowej wersji JPK_FA(3) (Księgowość - Import poleceń księgowania) . Przy imporcie dokumentów w obcej walucie program będzie wymagał podania kursu do przeliczenia pozycji dokumentu. Jeżeli kurs nie zostanie podany, dokument nie zostanie zaimportowany.