Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.106.1

Data: 11.10.2019

 • Zmieniono ustawienia podatkowe obowiązujące od 1 października 2019. Procent podatku dla pierwszego progu wynosi 17,75%, kwota wolna od podatku wynosi 548,30 zł. Program nowe wartości będzie pobierał do rozliczenia właściciela od września 2019 roku.

Wersja 5.1.105.1

Data: 23.09.2019

 • Wprowadzono zmianę w oknie grupowej wysyłki plików JPK. Jeżeli żadne pliki nie będą zaznaczone, to do wysyłki będą brane wszystkie pozycje, które mają status "Do wysłania".

Wersja 5.1.104.1

Data: 26.08.2019

 • Zaktualizowano klucz publiczny środowiska produkcyjnego JPK.

Wersja 5.1.103.1

Data: 19.07.2019

 • Wprowadzono weryfikację numeru dokumentu. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia - Inne - Weryfikuj dokumenty przy przyjmowaniu poleceń księgowania", to przy wczytywaniu poleceń księgowaniu program sprawdzi, czy dokument się nie powtarza w Księdze oraz w Rejestrze VAT, zapyta czy pominąć dokument, a po zakończeniu operacji wyświetli raport dokumentów, które się powtórzyły.
 • Dodano możliwość wygenerowania wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie jest w bazie danych.
 • Umożliwiono import poleceń księgowania z pliku JPK_FA wersja 2.
 • Zaktualizowano dane adresowe Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.

Wersja 5.1.100.1

Data: 04.04.2019

 • Zmieniono sposób wyświetlania i zapisywania plików JPK. Filtrowanie plików będzie po dacie wygenerowania pliku, a nie dacie, za który generowany był plik JPK.

Wersja 5.1.99.2

Data: 21.03.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą przychodu.
 • Dodano możliwość pobrania ustawień domyślnych podstawy składek ZUS.
 • W oknie rozliczenia właściciela dodano nowe okno zaliczki. Okno zaliczek pozwala na wprowadzenie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, zaliczki wprowadzone w oknie zaliczek zostaną podpowiedziane na rocznych formularzach rozliczeniowych PIT-36/L.
 • W oknie ustawień właściciela dodano nowa opcję "Podatek uproszczony", opcja ta podpowiada indywidualną kwotę zaliczki na podatek dochodowy w oknie rozliczenia właściciela firmy PIT-5.

Wersja 5.1.99.1

Data: 12.03.2019

 • Zmieniono ilość dni po terminie płatności dokumentu, po których należy wyksięgować dokument. Od 2019 roku należy wyksięgować dokument po 90 dniach po terminie płatności.
 • Zmieniono plik "polec.txt", zmiana umożliwia import pola "Procent odliczenia" dla faktur za samochód podlegających niepełnemu odliczeniu.

Wersja 5.1.98.4

Data: 22.02.2019

 • Wprowadzono opcję podpowiadania zapłaconych składek ZUS w oknie rozliczenia właściciela. W oknie edycji danych właściciela dodano zakładkę "Ustawienia ZUS", w której można określić na jakich zasadach naliczane są składki ZUS właściciela.
 • Na pasku przycisków okna jednolitego pliku kontrolnego, dodano przycisk Pobierz UPO.

Wersja 5.1.98.3

Data: 12.02.2019

 • Umożliwiono rozliczenie firmy na deklaracji VAT-7 w wersji 19 oraz VAT-7k w wersji 13

Wersja 5.1.98.1

Data: 1.02.2019

 • Wprowadzono rozliczenie kosztów związanych z samochodem w firmie.
  • W słowniku zdarzeń gospodarczych (Słowniki -> Zdarzenia gospodarcze -> Popraw), po wybraniu kolumny 13 – pozostałe wydatki, umożliwiono wybór rodzaju kosztów, zadeklarowanie procentu zaliczenia w koszty oraz wybór samochodu ze słownika samochodów.
  • W oknie edycji słownika samochodów (Słowniki -> Spis samochodów -> Popraw -> Ustawienia rozliczenia kosztów) użytkownik ma możliwość wpisania wartości samochodu, a program wyliczy możliwy procent odliczenia kosztów.
  • W słowniku środków trwałych (Księgowość -> Środki trwałe -> Popraw -> Ustaw proc. koszt. amort), program wyliczy możliwy do odliczenia procent amortyzacji. Program po wyliczeniu amortyzacji uwzględni w Księdze pomniejszony koszt o wyliczony procent.