Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.96.1

Data: 7.12.2018

 • W oknie Ustawienia -> Edycja, dodano opcję „Pamiętaj rodzaj ostatniego dokumentu”. Umożliwia ona zapamiętanie rodzaj ostatniego dokumentu wprowadzanego do Rejestru VAT i podpowiada go przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów.
 • Na wydrukach dotyczących Środków Trwałych i Wyposażenia, program będzie podpowiadał właściciela firmy jako osobę odpowiedzialną materialnie.

Wersja 5.1.95.1

Data: 20.11.2018

 • dodano obsługę stawki 12,5% przy imporcie z pliku poleceń księgowania

Wersja 5.1.94.2

Data: 25.10.2018

 • Zmieniono sposób nadawania nazwy plikom JPK. Nowa nazwa uwzględnia rodzaj pliku jpk, nazwę firmy oraz okres, za jaki został wygenerowany.

Wersja 5.1.93.3

Data: 5.10.2018

 • Wprowadzono obsługę stawki 12.5% dla usług najmu oraz dodano opcję ostrzegania po przekroczeniu dochodu 100 tyś ze świadczenia usług najmu.

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Dodano możliwość wydruku rejestru dla korekt podatku VAT (Księgowość -> Rejestr VAT zakupów -> Drukuj -> Rejestr VAT)
 • Zaktualizowano schemat XML do wysłania deklaracji VAT-7(k) w wersji 18(12)
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.92.2

Data: 9.08.2018

 • Wprowadzono nowe wersje wydruków deklaracji VAT-9M (wersja 8) i VAT-8 (wersja 9)

Wersja 5.1.92.1

Data: 3.08.2018

 • Wprowadzono nowe wersje wydruków deklaracji VAT-7 (wersja 18) i VAT7(K) (wersja 12)
 • Zaktualizowano wzór formularza CEIDG-1

Wersja 5.1.90.1

Data: 19.06.2018

 • Umożliwiono grupową wysyłkę plików JPK.
  Na zakładce "Ustawienia -> Jednolity plik kontrolny" użytkownik może zaznaczyć opcję grupowej wysyłki plików JPK. Przy zamykaniu miesiąca program zapyta czy wygenerować plik JPK - jeżeli użytkownik włączył opcję automatycznego generowania plików JPK przy zamknięciu miesiąca., lub użytkownik w oknie zamykania miesiąca będzie mógł ręcznie wywołać przygotowanie pliku JPK do wysyłki. Następnie, w oknie Grupowej wysyłki pliku JPK, użytkownik będzie mógł zaznaczyć, które pliki chce wysyłać. Przy wysyłce program może zapamiętać kod PIN dla wszystkich wysyłanych plików ("Ustawienia->Jednolity plik kontrolny-> Przy grupowej wysyłce JPK używaj wewnętrznej obsługi podpisu) lub wprowadzać PIN dla każdego pliku osobno. Po wysyłce użytkownik ma możliwość pobrania UPO dla każdej deklaracji o statusie "Pobierz UPO". Administrator może przydzielić uprawnienia do przeglądania oraz do wysyłki grupowej plików JPK. Zestawienie statusu rozliczenia firm będzie uwzględniało grupową wysyłkę plików JPK.

Wersja 5.1.89.1

Data: 15.05.2018

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych wrażliwych kontrahentów. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru.
  (Księgowość>RODO>Rejestr udostępnień danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych kontrahenta. Użytkownik może w danych kontrahenta zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano jego dane.
  (Słowniki -> Kontrahenci -> Edycja -> Źródło pozyskania danych wrażliwych)
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych kontrahentów oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania.
  (Księgowość -> RODO -> Anonimizacja danych osobowych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych)

Wersja 5.1.87.2

Data: 26.03.2018

 • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Ogólne -> Reguły haseł). 
 •  Wprowadzono możliwość nadawania praw użytkownikom na wgląd w dane kontrahenta.