Ala - Księga Podatkowa

Wersja 4.1.52.1

Data: 14.04.2015

  • Umożliwia wybór domyślnego sposobu łamania numeru na dowodzie do odliczenia VAT za samochód;
  • Dodano opcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego.

Wersja 4.1.49.4

Data: 29.01.2015

  • W oknie deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje dodano filtr, który umożliwia wybór, z którego roku wysłane deklaracje mają być widoczne.

Wersja 4.1.49.3

Data: 23.01.2015

  • W PIT/UZ wprowadzono zapamiętywanie danych wprowadzanych przez użytkownika w pola 10-14.

Wersja 4.1.49.2

Data: 16.01.2015

  • Wprowadzono poprawki w drukach PIT-5 i PIT-5L na rok 2015.

Wersja 4.1.49.1

Data: 1.01.2015

  • Dodano nowe wersje deklaracji: PIT-36 (wer.20), PIT/M (wer.6), PIT/B (wer.13), PIT/Z (wer.5), PIT/ZG (wer.5), PIT/D (wer.24), PIT/O (wer.20), PIT/UZ (wer.1), PIT-28 (wer.18), PIT-28A (wer.15), PIT-28B (wer.13), PIT-36L (wer.10).
  • Na wydruku "Faktury do wyksięgowania", "Faktury do zaksięgowania" oraz "Faktury wyksięgowane" dodano informację, którego rodzaju rejestru dotyczą dokumenty.
  • Dodano możliwość wspólnego wydruku pozycji z dofinansowaniami oraz bez dofinansowań z tabeli amortyzacji.
  • Zaktualizowano ulgę podatkową na wychowanie trzeciego dziecka: 166,67 zł i kolejnego dziecka: 225zł.
  • Dodano możliwość wyboru wyświetlenia wszystkich not korygujących lub z danego roku.