Ala - Księga Podatkowa

Wersja 4.1.56.1

Data: 5.08.2015

 • Wprowadzono obsługę nowych deklaracji: VAT-8 wersja 6 i VAT-9 w wersji 4. Umożliwiono też wysyłkę ich do serwisu e-Deklaracje.
 • Dodano opcję automatycznego przekazywania do programu IZA informacji o dacie zamknięcia miesiąca oraz dacie przekazania deklaracji VAT-7 do serwisu e-Deklaracji.
 • Umożliwiono rozliczenie firmy formularzem VAT-7(k) w wersji 15. Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-27 wersja 1 do serwisu e-Deklaracje.

Wersja 4.1.55.1

Data: 1.07.2015

 • Wprowadzono deklarację VAT-27 - "Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym". Deklaracja jest generowana przez program w miesiącach, w których podatnik jest zobowiązany do jej złożenia ("Ustawienia - Dane firmy - Zmień dane firmy - zakładka "II" - Podatek VAT - VAT-27").
 • Do rejestru VAT sprzedaży, na dokumentach dotyczących odwrotnego obciążenia, dodano znacznik "Usługa (art. 17 ust.1 pkt. 8)", który informuje program o zakwalifikowaniu przedmiotu transakcji do usług (znacznik zaznaczony) lub do towarów (znacznik pusty) podczas generowania deklaracji VAT-27.

Wersja 4.1.53.1

Data: 14.05.2015

 • Wprowadzono weryfikację kont bankowych na kartotekach firm, właścicieli, kontrahentów i urzędów skarbowych. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat.
 • W rejestrze VAT dodano opcję zaznaczania wszystkich rejestrów do wydruku. Po włączeniu opcji "Zaznacz wszystkie" zostaną zaznaczone wszystkie rejestry (z wyjątkiem "zbiorówki") oraz opcja "Nie drukuj pustych rejestrów". Wyłączenie opcji spowoduje usunięcie zaznaczenia ze wszystkich rejestrów.
 • Wprowadzono kontrolę limitów na wewnątrzwspólnotowe dostawy (WDT) i nabycie (WNT) towarów. W przypadku firm, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, rozliczających obroty wspólnotowe kwartalnie, które przekroczą w danym kwartale wartości transakcji dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (limit 250 000 zł) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (limit 50 000 zł), podczas zamykania miesiąca, program wyświetli odpowiedni komunikat informujący o przekroczeniu limitu. Użytkownik, zgodnie z przepisami, powinien pozwolić programowi na wygenerowanie deklaracji VAT-UE za aktualny miesiąc.

Wersja 4.1.52.1

Data: 14.04.2015

 • Umożliwia wybór domyślnego sposobu łamania numeru na dowodzie do odliczenia VAT za samochód;
 • Dodano opcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego.

Wersja 4.1.49.4

Data: 29.01.2015

 • W oknie deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje dodano filtr, który umożliwia wybór, z którego roku wysłane deklaracje mają być widoczne.

Wersja 4.1.49.3

Data: 23.01.2015

 • W PIT/UZ wprowadzono zapamiętywanie danych wprowadzanych przez użytkownika w pola 10-14.

Wersja 4.1.49.2

Data: 16.01.2015

 • Wprowadzono poprawki w drukach PIT-5 i PIT-5L na rok 2015.

Wersja 4.1.49.1

Data: 1.01.2015

 • Dodano nowe wersje deklaracji: PIT-36 (wer.20), PIT/M (wer.6), PIT/B (wer.13), PIT/Z (wer.5), PIT/ZG (wer.5), PIT/D (wer.24), PIT/O (wer.20), PIT/UZ (wer.1), PIT-28 (wer.18), PIT-28A (wer.15), PIT-28B (wer.13), PIT-36L (wer.10).
 • Na wydruku "Faktury do wyksięgowania", "Faktury do zaksięgowania" oraz "Faktury wyksięgowane" dodano informację, którego rodzaju rejestru dotyczą dokumenty.
 • Dodano możliwość wspólnego wydruku pozycji z dofinansowaniami oraz bez dofinansowań z tabeli amortyzacji.
 • Zaktualizowano ulgę podatkową na wychowanie trzeciego dziecka: 166,67 zł i kolejnego dziecka: 225zł.
 • Dodano możliwość wyboru wyświetlenia wszystkich not korygujących lub z danego roku.