Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.86.5

Data: 21.02.2018

 • Przy księgowaniu dokumentów zaimportowanych do programu, dodano ustawienie „Dokumenty sprzedaży księguj tylko do Rejestru VAT„. Jeżeli użytkownik zaznaczy tę opcję, to program doda dokumenty sprzedaży tylko do rejestru sprzedaży. Po zakończeniu księgowania program zapyta, czy dodać sumę netto zaksięgowanych dokumentów jako jeden wpis do Księgi.
  („Księgowość -> Import poleceń księgowania -> Zaksięguj” )

 

 • Przy obliczaniu korekty podatku naliczonego, wynikającego ze sprzedaży mieszanej, program będzie pytał użytkownika, czy dodać do rejestru VAT pozycję „Korekta podatku VAT”, aby poprawnie ująć pozycję 47 i 48 deklaracji VAT-7 w pliku JPK.
  („Księgowość -> Rozliczenie firmy, VAT-7”)

Wersja 5.1.86.4

Data: 19.02.2018

 • Zaktualizowane klasyfikację środków trwałych.
 • Jeżeli użytkownik wybierze rejestr Faktury VAT oraz zaznaczy, że jest to sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podlegająca art. 100, to program będzie wymagał uzupełnienia nazwy usługi. (Księgowość -> Rejestr VAT Sprzedaż -> Faktury VAT)

Wersja 5.1.86.2

Data: 8.02.2018

 • Jeżeli na dokumencie pole "Nip kontrahenta" nie zostało uzupełnione , albo użytkownik wpisał zero, to przy generowaniu pliku JPK_VAT(3) program uzupełni pole "NrKontrahenta" słowem "Brak".

Wersja 5.1.86.1

Data: 6.02.2018

 • Dodano możliwość wysyłki pliku JPK podpisanego Profilem Zaufanym.
  (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny -> Wyślij)
 • Dodano stawkę VAT umożliwiającą wprowadzenie w rejestrze "Faktur VAT" oraz "Zakupie środków trwałych" zakup odwrotnie opodatkowany. Podatek VAT naliczony oraz podatek VAT należny z pozycji odwrotnie opodatkowanej zostanie wyliczony zgodnie z domyślną stawką wybraną przez użytkownika (Ustawienia -> Edycja -> Domyślna stawka VAT dla zakupu o.o).

Wersja 5.1.85.2

Data: 5.01.2018

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela deklaracją PIT-36 (wersja 25) i PIT-36L (wersja 14) wraz z załącznikami za rok 2017 .

Wersja 5.1.85.1

Data: 4.01.2018

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela deklaracją PIT-28 w wersji 20 za 2017 rok wraz z załącznikami oraz wysłanie deklaracji do serwisu e-Deklaracje.
 • Wprowadzono ustawienia naliczania podatku dochodowego dla właścicieli na rok 2018.
 • W menu głównym dodano opcję "Jednolity Plik Kontrolny"

Wersja 5.1.83.1

Data: 1.11.2017

 • Wprowadzono nowy interface programu. Możliwe jest m.in. przesunięcie paska menu nawigacyjnego na lewą stronę czy indywidualny dobór kolorów. Więcej w instrukcji.

Wersja 4.1.81.1

Data: 25.09.2017

 • Do "Rejetr VAT Zakup" dodano możliwość wprowadzenia wpisów "Korekta podatku VAT". Kwoty z tego rejestry wchodzą do pozycji 47 i 48 deklaracji VAT-7 oraz do JPK - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.
 • Do "Rejetr VAT Sprzedaż" dodano możliwość wprowadzenia dokumentów, z których kwoty wchodzą do pozycji 37, 38, 39 deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK - Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

Wersja 4.1.79.1

Data: 19.07.2017

 • Wprowadzono nową wersję formularza CEIDG-1 (1.8.3).
 • Na zestawieniu rozliczenia firm dodano informacje o rozliczeniu deklaracji VAT-UE, VAT-27 oraz pliku JPK-VAT.

Wersja 4.1.77.1

Data: 23.05.2017

 • Dodano możliwość podglądu deklaracji VAT-27 w oknie głównym w menu "Deklaracje"
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-UEK bez uzupełnionego numeru REGON dla podatników niebędących osobami fizycznymi.