Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.107.1

Data: 13.11.2019

 • Dodano możliwość wygenerowania raportów PPK do pliku XML (Opcje - Kadry - Menu - Raporty PPK). Dostępne raporty:
  • Zgłoszenie do PPK,
  • Składka,
  • Rezygnacja z PPK.

Plik zapisuje się w lokalizacji wskazanej w Ustawienia - Katalogi - Katalog zapisu plików XML.

Wersja 5.1.106.3

Data: 28.10.2019

 • Umożliwiono grupową edycję danych PPK.

Wersja 5.1.105.3

Data: 20.09.2019

 • Zaktualizowano stałe płacowe obowiązujące od 1 października 2019:
  • Procent podatku do pierwszego progu będzie wynosił 17%, koszty uzyskania przychodu 250,00 zł, połowa kosztów uzyskania przychodu 125,00 zł, koszty dojazdu 50,00 zł, połowa kosztów dojazdu 25,00 zł.
  • Kwota wolna od podatku za miesiąc 43,76zł, kwota wolna od podatku 525,12 zł, podatek od zleceń 17%.

Wersja 5.1.105.1

Data: 5.09.2019

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 1 września 2019 wynoszą 247,55 zł za I rok nauki, 297,06 zł za II rok nauki, 346,56 zł za III rok nauki.

Wersja 5.1.104.1

Data: 9.08.2019

 • Dodano ustawienie do składników definiowanych, który określa, czy składnik ma być pobierany do postawy podatku dla pracownika do 26 roku życia, który jest zwolniony z opłacania zaliczki na podatek dochodowy. ("Ustawienia - Składniki definiowane - pod. do 26 r.ż.")
 • Dodano możliwość wpisania ilości lat przechowywania dokumentacji pracowniczej, gdy opcja " Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac" jest zaznaczona. ("Kadry - Drukuj - Świadectwo pracy - Nowy wzór - Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac".)

Wersja 5.1.103.1

Data: 6.08.2019

 • Zaktualizowano druki ZUS-Z3 i ZUS-Z3b
 • Wprowadzono nowy druk ZUS-12
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Aktualne Stawki wynoszą odpowiednio:
  • 198,04zł I rok nauki,
  • 247,55 zł II rok nauki,
  • 297,06 III rok nauki.
 • W zakładce Kadry -> informacjach o pracowniku po prawej stronie została dodana informacja jaki rodzaj umowy ma pracownik
 • Dodano znaczniki "Nie naliczaj" dla Funduszu Pracy oraz dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników dla pracowników na umowie zleceniu. (Płace -> Edycja płac -> Umowa zlecenia)
 • Dodano pilnowanie 55 roku życia dla kobiet i 60 roku życia dla mężczyzn, w momencie naliczania składek Funduszu pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników. Przy liczeniu płac nie naliczamy pracownikowi składek FP i FGŚP po przekroczeniu tego wieku
 • Dodano możliwość ustawienia w danych pracownika (Opcje -> Kadry -> Edycja -: Strona II -> Nie obliczaj zaliczki na podatek dochodowy), aby przy wyliczaniu płac program nie wyliczał zaliczki na podatek dochodowy. Użytkownik może ustawić od którego miesiąca zaliczka ma nie być wyliczana. Opcja dostępna dla pracowników na umowie o pracę, umowie o pracę nakładczą oraz na umowie zleceniu. W danych płacowych pracownika dodano składnik "Podstawa podatku należnego" czyli składnik z kwotą, od której należy wyliczyć zaliczkę. Dodatkowo w "Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2019-08-01" dodano wartość progu naliczania pod. dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, który w 2019 roku wynosi 35 636,67 zł.

Wersja 5.1.100.1

Data: 15.04.2019

 • Zmieniono sposób wyliczania podatku, jeżeli pracownik przekroczy próg podatku w danym miesiącu, to podatek zostanie wyliczony proporcjonalnie do wynagrodzenia wg stawek 18% i 32%
 • Dodano możliwość wprowadzenia schematu godzin pracy dla pracownika. Schemat można też uzupełnić grupowo dla wszystkich lub dla zaznaczonych (Opcje -> Kadry -> Uzupełnij schemat godzin pracy). Jeżeli w słowniku schematów godzin pracy (Słowniki -> Schemat godzin pracy) użytkownik zaznaczy, że schemat jest domyślny, to przy dodawaniu nowego pracownika, program przypisze schemat do pracownika. Przy wprowadzaniu ewidencji godzin pracy program wpisze domyślnie godziny pracy, które użytkownik będzie mógł edytować. Dane te będą drukowane na miesięcznej ewidencji obecności (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Miesięczna ewidencja obecności -> Drukuj godziny od-do).
 • Zaktualizowano druk wypowiedzenia warunków umowy o pracę.
 • Zaktualizowano druk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Zaktualizowano druk kwestionariusza osobowego dla pracownika
 • W oknie "Ustawienia -> Ewidencja" dodano opcję "Nie licz nadgodzin dla umowy zlecenia"
 • W oknie „Opcje -> Kadry -> Drukuj - > Świadectwo pracy” dodano opcję „Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac.". Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, to do świadectwa pracy zostanie dołączona informacja o przechowywaniu danych pracowniczych

Wersja 5.1.99.1

Data: 28.02.2019

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 1.03.2019 stawki te wynoszą:
  • 194,55 zł za I rok nauki,
  • 243,19 zł za II rok nauki,
  • 291,82 zł za III rok nauki.

Wersja 5.1.98.1

Data: 4.02.2019

 • Dodano możliwość wyeksportowania dokumentu ZUS RPA do "Płatnika"

Wersja 5.1.97.5

Data: 28.01.2019

 • Dostosowano wysyłanie dokumentów do programu Płatnik w wersji 10.02.02. Zaktualizowano Dokument zgłoszeniowy ZUS ZWUA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, a także wprowadzono dokument rozliczeniowy dla właściciela korzystającego z podstawy ubezpieczenia społecznego wyliczonego na podstawie przychodu - ZUS RCAII, ZUS DRAII