Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.129.1

Data: 17.09.2021

 • Zaktualizowano kwoty wynagrodzenia uczniów. Od 2021-09-01 stawki wynoszą odpowiednio I rok nauki 275,23zł, II rok nauki 330,27zł, III rok nauki 385,32zł.

Wersja 5.1.128.1

Data: 10.08.2021

 • Dodano nowe zestawienie - listę osób, które przystąpiły do programu PPK w zadanym okresie. ("PPK - Zestawienia PPK - Lista przystąpień")
 • Dodano nowe zestawienie - listę osób, które zrezygnowały z programu PPK w zadanym okresie. ("PPK - Zestawienia PPK - Lista rezygnacji")
 • Dodano nowe zestawienie pracowników uczestniczących w programie PPK z kwotami składek wpłacanych przez pracownika i pracodawcę za wybrany okres według daty przekazania składek lub daty listy płac. ("PPK - Zestawienia PPK - Lista składek PPK")
 • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie przelewu z tytułu odprowadzanych składek PPK dla wszystkich lub wybranych pracowników. Przy generowaniu raportów do PPK program zapyta, czy wygenerować przelew do raportu. Opcja dostępna również z poziomu "Opcje - Kadry - PPK - Generowanie przelewu do PPK". ("PPK - Przelewy PPK")
 • Dodano nową opcję Raporty PPK, umożliwiającą ewidencjonowanie, przeglądanie, generowanie i usuwanie raportów PPK. ("PPK - Lista raportów")
 • Dodano nowe menu do menu głównego, w którym zgrupowano wszystkie funkcje związane z Pracowniczym Programem Kapitałowym
 • Zaktualizowane dane miejscowości Stargard. ("Opcje - Słowniki - Podział administracyjny")
 • "ZUS ZUA/ZZA" dodano komunikat o nieprawidłowym kodzie zawodu w przypadku jego błędnego wypełnienia. ("Opcje - Eksport do "Płatnika")

Wersja 5.1.126.1

Data: 29.06.2021

 • Udostępniono deklarację PIT-4R w wersji 12 ("Opcje - Płace - Drukuj - PIT-4R")

Wersja 5.1.125.2

Data: 24.05.2021

 • Zaktualizowano składki wynagrodzenia uczniów. Od 2021-06-01 wynoszą I rok nauki 284,08 zł, II rok nauki 340,89 zł, III rok nauki 397,71 zł. ("Ustawienia - Płace - Ustawienia od dnia 2021-06-01")
 • W pliku eksportu do programu Płatnik dla dokumentów zgłoszeniowych pracowników ZUS ZUA oraz ZUSU ZZA dodano Kod zawodu zgodnie ze zmianami w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA. Przy dodawaniu do bazy nowej kartoteki pracownika lub przepisywaniu do nowej kartoteki program będzie informował, jeżeli użytkownik nie wybierze kodu zawodu. ("Opcje - Eksport do Płatnika - Dodaj (F3) - Dokumenty zgłoszeniowe")
 • W eksportowanym pliku dodano kwotę składek PPK finansowaną przez Płatnika. ("Opcje - Eksport do "Płatnika" - Dodaj (F3) - Dokumenty rozliczeniowe pracowników - ZUS RCA")
 • Dodano obsługę nowej wersji schematu xml dla dokumentów ZUS RCA2 i ZUS DRA2 w wersji 5.3, dodano kwotę dochodu za poprzedni rok, na podstawie którego wyliczana jest składka "Mały ZUS Plus". ("Opcje - Eksport do Płatnika - Dodaj (F3) - Dokumenty rozliczeniowe właścicieli")
 • Do pliku eksportu dbf (Excel) dodano składkę PPK pracownika oraz składkę PPK pracodawcy. ("Płace - Wydruk listy płac - Wersja dbf (Excel)")

Wersja 5.1.125.1

Data: 6.05.2021

 • Zmieniono sposób wyświetlania uwag w zakładce szczegółów. ("Opcje - Kadry")

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • Dodano możliwość wysyłki PIT-11 wersja 27 za 2021 rok. ("Opcje - Płace - Drukuj - PIT-11 wer. 27 - Wyślij do serwisu e-Deklaracje")

Wersja 5.1.123.1

Data: 9.03.2021

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 2021-03-01 stawki wynoszą: 272,90 zł za I rok nauki, 327,48 zł za II rok nauki, 382,06 zł za III rok nauki. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-03-01)

Wersja 5.1.122.2

Data: 12.02.2021

 • Wprowadzono możliwość wydruku deklaracji PIT-11 (26) z poziomu widoku tabeli e-Deklaracji bez konieczności wejścia w deklaracje. Deklaracja drukowana jest wg domyślnych ustawień drukarki. Można wydrukować jedną lub zaznaczone deklaracje. Deklaracje można również wydrukować z poziomu grupowej wysyłki deklaracji oraz deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje. W przypadku zaznaczenia opcji "Ustawienia - Inne - Przy drukowaniu PIT-11 pokaż ustawienia drukarki" przy drukowaniu program pokaże okno z ustawieniami drukarki dla każdej z drukowanych deklaracji.

Wersja 5.1.122.1

Data: 1.02.2021

 • Dodano formularz zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS (RUD) oraz możliwość zapisu formularza w formacie XML, który użytkownik może wczytać w serwisie e-Płatnik. Plik XML zostanie zapisany we wskazanym w "Ustawienia - Płatnik - Katalog plików XML" Formularz można wygenerować dla zaznaczonych pracowników z tym samym numerem PESEL zatrudnionych na umowie o dzieło. Jeżeli data zatrudnienia będzie co najmniej 7 dni mniejsza od daty wybranej przy generowaniu formularza, program podpowie datę zatrudnienia jako datę zawarcia umowy.
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracje IFT-1/IFT-1R kwotą autoryzującą.

Wersja 5.1.121.6

Data: 27.01.2021

 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Od stycznia 2021 do grudnia 2021 podstawa będzie wynosić 4242,38 zł.