Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • Dodano możliwość wysyłki PIT-11 wersja 27 za 2021 rok. ("Opcje - Płace - Drukuj - PIT-11 wer. 27 - Wyślij do serwisu e-Deklaracje")

Wersja 5.1.123.1

Data: 9.03.2021

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 2021-03-01 stawki wynoszą: 272,90 zł za I rok nauki, 327,48 zł za II rok nauki, 382,06 zł za III rok nauki. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-03-01)

Wersja 5.1.122.2

Data: 12.02.2021

 • Wprowadzono możliwość wydruku deklaracji PIT-11 (26) z poziomu widoku tabeli e-Deklaracji bez konieczności wejścia w deklaracje. Deklaracja drukowana jest wg domyślnych ustawień drukarki. Można wydrukować jedną lub zaznaczone deklaracje. Deklaracje można również wydrukować z poziomu grupowej wysyłki deklaracji oraz deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje. W przypadku zaznaczenia opcji "Ustawienia - Inne - Przy drukowaniu PIT-11 pokaż ustawienia drukarki" przy drukowaniu program pokaże okno z ustawieniami drukarki dla każdej z drukowanych deklaracji.

Wersja 5.1.122.1

Data: 1.02.2021

 • Dodano formularz zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS (RUD) oraz możliwość zapisu formularza w formacie XML, który użytkownik może wczytać w serwisie e-Płatnik. Plik XML zostanie zapisany we wskazanym w "Ustawienia - Płatnik - Katalog plików XML" Formularz można wygenerować dla zaznaczonych pracowników z tym samym numerem PESEL zatrudnionych na umowie o dzieło. Jeżeli data zatrudnienia będzie co najmniej 7 dni mniejsza od daty wybranej przy generowaniu formularza, program podpowie datę zatrudnienia jako datę zawarcia umowy.
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracje IFT-1/IFT-1R kwotą autoryzującą.

Wersja 5.1.121.6

Data: 27.01.2021

 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Od stycznia 2021 do grudnia 2021 podstawa będzie wynosić 4242,38 zł.

Wersja 5.1.121.5

Data: 22.01.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji IFT-1/IFT-1R w wersji 16 do serwisu e-Deklaracji.
 • Poprawiono działanie wyszukiwania miejscowości w danych administracyjnych.

Wersja 5.1.121.4

Data: 15.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji IFT-1/IFT-1R (16). Dla deklaracji nie opublikowano jeszcze schematu XML, nie ma możliwości wysyłki do serwisu e-Deklaracje (Opcje - Płace - Drukuj - IFT-1/IFT-1R)

Wersja 5.1.121.3

Data: 11.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11 wersja 27. Schemat XML do deklaracji nie został jeszcze opublikowany. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-11)
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R wersja 11 z możliwością wysyłki do serwisu e-Deklaracje. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-4R)
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wersja 10 z możliwością wysyłki do serwisu e-Deklaracje. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-8AR)

Wersja 5.1.121.2

Data: 08.01.2021

 • Dodano możliwość wyboru miesiąca, za który generowany jest raport PPK ze składką. (Opcje - Kadry - Generuj raporty PPK)
 • Dodano znacznik "Wysyłaj nr akt jako numer pracownika". (Opcje - Kadry - Generuj raporty do PPK)

Wersja 5.1.121.1

Data: 04.01.2021

 • Zaktualizowano ilość dni pracujących w 2021 roku. (Ustawienia - Dni)
 • Zaktualizowano podstawę składek ubezpieczenia społecznego właściciela. Od 1 stycznia 2021 podstawa będzie wynosić 3155,40 zł, podstawa obniżona 840 zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 będzie wynosić 157770 zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 będzie wynosić 5259zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2800zł, godzinowa stawka minimalna będzie wynosić 18.30 (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu na 2021. Od 2021-01-01 będzie wynosił 21. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)