Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.147.1

Data: 28.02.2023

 • Zaktualizowano podstawę prawną skierowania na badania profilaktyczne
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów, od 2023-03-01 stawka za I rok nauki wynosi 336,67 zł, za II rok nauki 404,01 zł, za III rok nauki 471,34 zł.
 • Zaktualizowano wydruk deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK

Wersja 5.1.146.3

Data: 9.02.2023

 • Zmieniono komunikat przy eksporcie do dokumentów do programu "Płatnik". Jeżeli w miesiącu eksportu nie będzie uzupełniona podstawa ubezpieczenia zdrowotnego właściciela, to program nie będzie blokował wysyłki, a wyświetli komunikat, czy kontynuować wysyłkę bez danych właściciela. Jeżeli na liście dokumentów do wysyłki będą tylko dokumenty rozliczeniowa pracowników, to komunikat nie zostanie wyświetlony.

Wersja 5.1.146.2

Data: 6.02.2023

 • Odblokowano możliwość wyboru miesiąca od którego ma być generowanie zestawienie.
 • Dodano księgowanie składek PPK odprowadzanych przez właściciela do programu Ala. Dla wypłat od stycznia 2023 zmieniono sposób księgowania w koszty pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS księgowane będą zawsze w dacie miesiąca listy. Dodatkowo, jeżeli wypłata będzie wypłacona później niż 10 dzień następnego miesiąca, to wynagrodzenie brutto za pracowników na umowę o pracę będzie księgowane w dacie wypłaty.

Wersja 5.1.145.9

Data: 27.01.2023

 • Zaktualizowano składki na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczających podatek na skali oraz podatkiem liniowym. Minimalna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 wynosi 3010 zł - minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 01.02.2022r. Minimalna podstawa od lutego 2023 do stycznia 2024 będzie wynosić 3490 zł i nie będzie się zmieniać wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023.

Wersja 5.1.145.7

Data: 23.01.2023

 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 ogłoszone 2023-01-20, które wyniosło 6965,94 zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego właściciela rozliczającego podatek zryczałtowany będzie od 1 stycznia 2023 wynosić: do osiągniętego przychodu 60 tyś - 4179,56 zł, dla przychody pomiędzy 60 tyś a 300 tyś. - 6965,94 zł, po przekroczeniu 300 tyś - 12538,69 zł. Odpowiednio składki zdrowotne wynosić będą - I próg 376,16zł, II próg 626,93zł, III próg 1128,48zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby współpracującej będzie wynosić 5224,46 zł.

Wersja 5.1.145.4

Data: 3.01.2023

 • Na wydruku deklaracji PIT-4R (12) wysłanej do serwisu e-Deklaracje dodano uzupełnianie pola pełnomocnika lub płatnika podatku odpowiedzialnego za sporządzenie deklaracji wg ustawień w programie. Dodano również uzupełnianie pola osoby odpowiedzialnej na wydruku deklaracji PIT-4R(12) z poziomu Grupowej wysyłki e-Deklaracji.
 • Zaktualizowano wydruk formularza PIT-2 w.9

Wersja 5.1.145.3

Data: 2.01.2023

 • Zaktualizowano schemat XML dla formularza PIT-R (21)

Wersja 5.1.145.1

Data: 29.12.2022

 • Dla pracowników na umowie zlecenie oraz na umowie o dzieło dodano możliwość odliczenia kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W oknie edycji płac dodano pola "Podatek należny" oraz "Kwota wolna od podatku (m-c)". Nowe pola są widoczne jeżeli płace ustawione są na rok co najmniej 2023 lub data wypłaty jest większa lub równa 2023. W oknie edycji płac zmieniono ustawienie pól. Nowe składniki zostały dodane na liście zleceń oraz na zestawieniu płacowym. Kwota wolna jest naliczana wg wartości wybranej w ustawieniach podatkowych od 2023 roku. (Opcje -> Płace -> Popraw -> Umowa zlecenie -> Zaliczka na podatek)
 • Dla pracowników na umowie o pracę, pracę nakładczą, na umowie zleceniu oraz umowie o dzieło dodano możliwość wyliczenia płac zgodnie z oświadczeniem o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od list płac wypłacanych od stycznia 2023. Warunkiem niepobierania zaliczki jest limit dochodów, który w 2023 wynosi 30 000 zł (w przypadku preferencyjnego rozliczenia podatku - 60 000 zł). W przypadku, gdy łączny dochód pracownika wypłacony ze wszystkich umów przekroczy limit, program będzie wyliczał zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad limit, bez uwzględnienia miesięcznej kwoty wolnej (o ile na kartotece pracownika była oznaczona opcja jej odliczania). (Opcje -> Płace -> Popraw)
 • Dodano ustawienia ilości dni na rok 2023. (Inne -> Ustawienia -> Dni -> Ilość dni do przepracowania)
 • Zaktualizowano ustawienia płacowe obowiązujące od 1 stycznia 2023:
  • Minimalne wynagrodzenie 3490 zł;
  • Minimalna stawka godzinowa 22,80 zł;
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,83zł;
  • Podstawa ubezpieczenia społecznego właściciela 4161 zł;
  • Obniżona podstawa ubezpieczenia społecznego dla właściciela 1047 zł;
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 6935 zł;
  • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 208050 zł;
  • Limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej właściciela rozliczającego się podatkiem liniowym 10200 zł.
 • Zaktualizowano opis kodu tytułu ubezpieczenia - 0543 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. (Opcje -> Kadry -> Popraw -> Strona IV -> Kod tytułu ubezpieczenia)
 • Dodano nowe symbole do oznaczenia pracy zdalnej "PZD - Praca zdalna" oraz "OPZD - Okolicznościowa praca zdalna". Oba symbole traktowane są tak jak dla symboli obecny w pracy. Program po wprowadzeniu w ewidencję nalicza godziny pracy. (Opcje -> Płace -> Ewidencja obecności -> symbole)

Wersja 5.1.144.1

Data: 20.12.2022

 • Dodano możliwość wydruku oraz wysyłki PIT-4R(12) w wersji schemy 2-0E,  PIT-8C(11) orz PIT-2(9) za rok 2022.
 • Wprowadzono historię zmian ustawienia wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Od wersji 5.1.144.1 zmiany znaczników mające wpływ na wyliczenie zaliczki (wprowadzane poprzez oświadczenia/wnioski pracownika - PIT-2) będzie można dokonywać poprzez wprowadzenie nowych ustawień wraz z datą od której daty wypłaty (nie daty listy) będą obowiązywać.

  Dla ustawień wprowadzonych już na kartotece pracownika program doda domyślne ustawienia z datą zatrudnienia. Domyślnych wartości nie będzie można usunąć. Ustawienia będą przepisywane na kolejny rok, chyba, że użytkownik wprowadzi nowe. Ustawienia będzie można edytować tylko w aktualnie ustawionym roku, chyba, że przyszły rok nie będzie jeszcze ustawiony w programie.

  Link do instrukcji: https://www.pcbiznes.pl/podrecznik-uzytkownika/ustawienia-naliczania-zaliczki/

Wersja 5.1.142.1

Data: 24.10.2022

 • Dodano możliwość wysyłki formularza PIT-8AR w wersji 12 do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano znacznik "Pracownik przed zatrudnieniem". Gdy znacznik jest zaznaczony program nie będzie wymagał numeru PESEL pracownika, nie można drukować dokumentów płacowych, można drukować tylko dokumenty kadrowe potrzebne w procesie zatrudniania oraz pracownik jest pomijany przy eksporcie danych do "Płatnika".
 • Jeśli pracownik nie ukończył 26 roku życia lub jest w wieku emerytalnym w czasie daty zatrudnienia oraz ma umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą, program wyświetli stosowny komunikat z możliwością dodania ulgi dla pracownika.
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11 (29). "Opcje - Płace - Drukuj - PIT11Z" Dodano wysyłkę zbiorczą deklaracji PIT11 w wersji 29.