Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.160.1

Data: 4.04.2024

 • Dodano rejestr informacji wysyłanych do Firmino.pl. Opcja dostępna jest w firmach, które mają aktywną integrację z Firmino.pl lub jeżeli zaznaczona zostanie opcja "Ustawienia - Inne - Pokazuj rejestr wysyłki do Firmino.pl dla firm bez integracji".

Wersja 5.1.159.1

Data: 29.02.2024

 •  Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów obowiązujące od 2024-03-01. Aktualne stawki wynoszą 603,23 zł za I rok nauki, 678,63 zł za II rok nauki, 754,04 zł za III rok nauki.
 • Zaktualizowano schemat pliku XML dla deklaracji PIT-11 (29)

Wersja 5.1.157.5

Data: 22.01.2024

 • Zaktualizowano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023, wartość ta jest podstawą ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela rozliczającego się ryczałtem. Dla właściciela rozliczającego podatek na ryczałcie w 2024 podstawa ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenie zdrowotnego będzie wynosić: - dla przychodu poniżej 60 000 zł - podstawa będzie wynosić 4660,71 zł, składka zdrowotna 419,46 zł - dla przychodu pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł - podstawa będzie wynosić 7767,85 zł, składka zdrowotna 699,11 zł - dla przychody powyżej 300 000 zł - podstawa będzie wynosić 13982,13 zł, składka zdrowotna 1258,39 zł. Dodano ustawienia płacowe od 2024-02-01, do wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczającego podatek liniowo i na skali podatkowej.

Wersja 5.1.157.3

Data: 3.01.2024

 • Zaktualizowano możliwą do zaliczenia w koszty zapłaconą składkę zdrowotną dla podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym. W 2024 kwota odliczonej składki zdrowotnej nie może przekroczyć 11 600 zł.

Wersja 5.1.157.1

Data: 2.01.2024

 • Zaktualizowano ustawienia płacowe od 2024-01-01:
  • Minimalne wynagrodzenie 4242 zł;
  • Minimalna stawka godzinowa 27,70 zł;
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,92 zł;
  • Podstawa ubezpieczenia społecznego właściciela 4694,40 zł;
  • Obniżona podstawa ubezpieczenia społecznego dla właściciela 1272,60 zł;
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 7 824 zł;
  • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 234720 zł;
  • Minimalna składka zdrowotna 381,78 zł.
 • Dodano ustawienia ilości dni na rok 2024
 • Dodano możliwość wydruku i wygenerowania pliku XML formularza PIT-8AR w wersji 13
 • Dodano możliwość wydruku i wygenerowania pliku XML formularza PIT-4R w wersji 13
 • Dodano możliwość wydruku zestawienia wypłaconych wynagrodzeń w wybranym roku. Zestawienie zawiera dane pracowników, którzy w wybranym roku mieli wypłacone wynagrodzenie
 • Zaktualizowano kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w 2024 r
 • Dodano możliwość wyboru obywatelstwa dla pracownika

Wersja 5.1.156.1

Data: 11.12.2023

 • Zaktualizowano wydruk zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 i ZUS Z-3a

Wersja 5.1.155.2

Data: 28.11.2023

 • Dodano możliwość wygenerowania przelewu w formacie ING Business (SEPA) oraz BiznesPl@net SORBET
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów obowiązujące od 2023-12-01. Aktualne stawki wynagrodzenia uczniów wynoszą
  • I rok nauki 575,60 zł,
  • II roku nauki 647,55 zł,
  • III roku nauki 719,50 zł.

Wersja 5.1.153.1

Data: 30.08.2023

 • Dodano możliwość ustawienia daty księgowania składek płatnika i wpłat PPK dla umowy o pracę/pracę nakładczą i umowy zlecenie oraz daty księgowania danych właścicieli.
 • Dodano możliwość filtrowania wydruku w zależności od wybranego rodzaju umowy.
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów, od 1.09.2023 stawka za I rok nauki wynosi 560,46 zł, za II rok nauki 630,52 zł, za III rok nauki 700,58 zł.

Wersja 5.1.152.2

Data: 21.08.2023

 • Zaktualizowano zaświadczenie ZUS Z-3. Dodano możliwość wygenerowania pliku XML. Przy pierwszym uruchomieniu formularza w nowej wersji programu dodano komunikat, że istnieje możliwość wygenerowania pliku XML.
 • Zaktualizowano zaświadczenie ZUS Z-3a. Dodano możliwość wygenerowania pliku XML. Przy pierwszym uruchomieniu formularza w nowej wersji programu dodano komunikat, że istnieje możliwość wygenerowania pliku XML.
 • Dodano możliwość druku w zależności od rodzaju umowy.
 • Na miesięcznym i rocznym zestawieniu wynagrodzeń dodano wydruk kwoty za zwolnienie z powodu siły wyższej.
 • Zaktualizowano wartość świadczenia urlopowego. W okresie od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wartość świadczenia urlopowego będzie wynosić 1 914,34 zł.

Wersja 5.1.152.1

Data: 7.08.2023

 • Dodano dodatkowe pole, które służy do wpisania wartości nadpłaty/dopłaty.
 • Zaktualizowano kody ubezpieczeń oraz kody świadczeń i przerw.