Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.152.2

Data: 21.08.2023

 • Zaktualizowano zaświadczenie ZUS Z-3. Dodano możliwość wygenerowania pliku XML. Przy pierwszym uruchomieniu formularza w nowej wersji programu dodano komunikat, że istnieje możliwość wygenerowania pliku XML.
 • Zaktualizowano zaświadczenie ZUS Z-3a. Dodano możliwość wygenerowania pliku XML. Przy pierwszym uruchomieniu formularza w nowej wersji programu dodano komunikat, że istnieje możliwość wygenerowania pliku XML.
 • Dodano możliwość druku w zależności od rodzaju umowy.
 • Na miesięcznym i rocznym zestawieniu wynagrodzeń dodano wydruk kwoty za zwolnienie z powodu siły wyższej.
 • Zaktualizowano wartość świadczenia urlopowego. W okresie od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wartość świadczenia urlopowego będzie wynosić 1 914,34 zł.

Wersja 5.1.152.1

Data: 7.08.2023

 • Dodano dodatkowe pole, które służy do wpisania wartości nadpłaty/dopłaty.
 • Zaktualizowano kody ubezpieczeń oraz kody świadczeń i przerw.

Wersja 5.1.151.1

Data: 26.07.2023

 • Dodano możliwość zapisu wydruku wygenerowanego do XML do rejestru wydruków oraz jego podgląd.
 • Dodano możliwość podglądu deklaracji ZUS RUD (1) w rejestrze wydruków z pliku XML
 • Zaktualizowano wydruk formularza ZAP-3 do wersji 6. Formularz można wysyłać do serwisu e-Deklaracje z podpisem kwalifikowanym.
 • Na wydruku miesięcznej karty ewidencji w opisie oznaczeń okazjonalna praca zdalna będzie się pokazywać tylko, jeżeli w miesiącu zostanie wpisana w ewidencji obecności pracownika.

Wersja 5.1.150.1

Data: 27.06.2023

 • Zaktualizowano wydruk dokumentu: "Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia", "Umowa zlecenie", "Umowa o pracę nakładczą"
 • Zaktualizowano wysokość minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia oraz obniżoną podstawę na ubezpieczenie społeczne właściciela. Od 1.07.2023 będą wynosić: minimalne wynagrodzenie - 3 600 zł, minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenie - 23,50 zł, obniżona podstawa na ubezpieczenie społeczne - 1 080 zł.
 • Na wydruku miesięcznej karty ewidencji dodano objaśnienie do symbolu okazjonalnej pracy zdalnej. "Opcje - Kadry - Drukuj - Roczna karta ewidencji obecności" Na wydruku rocznej karty ewidencji dodano kolumnę "PRACA ZDAL. OKAZJONALNA", w której wyświetlana jest informacja o ilości dni i godzin pracy zdalnej okazjonalnej.

Wersja 5.1.149.6

Data: 25.05.2023

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 1.06.2023 stawka za I rok nauki będzie wynosić 356,21zł, za II rok nauki 427,46zł, za III rok nauki 498,70zł.

Wersja 5.1.149.5

Data: 18.05.2023

 • "Opcje - Płace - Księgowanie do programu Streamsoft PRO" Dodano możliwość eksportu składek PPK.

Wersja 5.1.149.4

Data: 15.05.2023

 • Dla umowy o pracę na okres próbny dodano możliwość wpisania informacji o kolejnych umowach oraz informacji o możliwym przedłużeniu i wydłużeniu trwania umowy.

Wersja 5.1.149.1

Data: 12.05.2023

 •  Zmieniono opis "dotyczy osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 4" na "dotyczy osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8".
 • Jeżeli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła kwota do zapłaty, to program generując przelew za kwiecień będzie dodawał kwotę do sumy za ubezpieczenie zdrowotne.

Wersja 5.1.149.1

Data: 8.05.2023

 • W oknie rozliczenia płac właściciela w miesiącu kwietniu dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej.
 • Zaktualizowano schemat dokumentów wysyłanych do Płatnika do wersji Kedu 5.5. Na deklaracji DRA i RCA dodano część rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela.

Wersja 5.1.148.4

Data: 26.04.2023

 • Zaktualizowano kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące od 2023 r.
 • Przystosowano wydruk umowy o pracę do zmiany w Kodeksie pracy obowiązującej od 26 kwietnia 2023 r.
 • Dodano możliwość wydruku nowych składników wynagrodzenia: "Dni zasiłku macierzyńskiego 81,5%", "Dni zasiłku rodzicielskiego 70%", "Dni urlopu opiekuńczego", "Godzin zwolnienia siła wyższa", "Za zwolnienie siła wyższa".
 • Dodano nowe rodzaje symboli "Macierzyńskie 81,5%", "Rodzicielskie 70%" oraz "Wynagrodzenie 50%". Zdefiniowano nowe rodzaje nieobecności "M81 - Macierzyńskie 81,5% z kodem ZUS 311" , "RM7 - Rodzicielskie 70% z kodem ZUS 319" , "ZSW1 - Zwolnienie z powodu siły wyższej" oraz "UOP1 - Urlop opiekuńczy z kodem ZUS 151". Urlop opiekuńczy jest urlopem bezpłatnym, wliczanym do okresu zatrudnienia, ale bez prawa do zasiłku. Program będzie pilnował dopuszczalnej ilości dni urlopu opiekuńczego, który wynosi 5 dni. Dla zwolnienia z powodu siły wyższej wynagrodzenie będzie wynosić 50% wyliczonej stawki urlopu, program będzie pilnował limitu dostępnych 2 dni do wykorzystania.
 • Dodano nowe składniki płacowe: ilość godzin oraz kwota za zwolnienie z powodu siły wyższej, dni macierzyńskiego/rodzicielskiego 81,5% oraz dni rodzicielskiego 70% oraz okres bezzasiłkowy dla urlopu opiekuńczego. Kwota za zwolnienie z powodu siły wyższej wyliczane jest wg składników wyliczenia urlopu, w obrębie miesiąca, w którym wystąpiły godziny zwolnienia.
 • Zaktualizowano wydruk Informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia obowiązującego od 26 kwietnia 2023.