Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.118.2

Data: 22.10.2020

 • Zaktualizowano schemat XML generowanych raportów do PPK. Dodano generowanie raportu zmiany danych kontaktowych oraz zwolnienia. W danych kadrowych pracownika dodano możliwość wprowadzenia adresu email, który jest przekazywany w raporcie do PPK. (Opcje - Kadry - Generuj raporty PPK)

Wersja 5.1.117.3

Data: 24.09.2020

 • Dodano możliwość podglądu historii zmian danych PPK na przełomie lat. (Opcje - Kadry - Edycja - VII - Pracownicze plany kapitałowe)
 • Zaktualizowano druk umowy o praktyczną naukę zawodu, dodano możliwość wyboru ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. (Opcje - Kadry - Umowa o praktyczną naukę zawodu)

Wersja 5.1.117.1

Data: 01.09.2020

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 01.09.2020 r. stawki wynagrodzenia uczniów wynoszą odpowiednio- 251,22 zł za I rok nauki, 301,47 zł za II rok nauki, 351,71 zł za III rok nauki. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od dnia 2020-09-01)
 • Zaktualizowano schemat deklaracji PIT-4R (9) (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-4R (9))

Wersja 5.1.115.1

Data: 02.07.2020

 • Jeżeli przy zamykaniu miesiąca pracownik nie będzie zatrudniony oraz nie będzie miał naliczonej płacy w danym miesiącu, to program nie będzie dodawał rekordu do sumy ewidencji obecności oraz płac. ( Opcje - Płace - Zamknij miesiąc)

Wersja 5.1.113.2

Data: 27.05.2020

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów od 2020-06-01 I rok nauki - 266,57 zł II rok nauki - 319,89 zł III rok nauki - 373,20 zł

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2020-03-01 będą wynosić I rok- 259,93 zł, II rok- 311,91 zł, III rok- 363,90 zł (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2020-03-01)

Wersja 5.1.110.1

Data: 07.02.2020

 • Dodano obsługę "Małego ZUS Plus". Dla właściciela z kodem ubezpieczenia 0590 lub 0592 użytkownik może wprowadzić z datą 2020-02-01 ustawienia do naliczania podstawy ubezpieczenia społecznego. Po wprowadzeniu przychodu, dochodu oraz liczby przepracowanych dni za rok poprzedni, program wyliczy podstawę ubezpieczenia społecznego. Przy wyliczaniu składek ZUS za poszczególne miesiące, program będzie brał pod uwagę "Datę od" oraz "Datę do" ustawień oraz czy zatwierdzono. Podstawa nie może być mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz większa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Program przy pierwszym uruchomieniu programu zreorganizuje bazę danych oraz uzupełni tabelę z danymi właściciela potrzebnymi do wyliczenia podstawy. (Właściciele - Popraw dane płacowe - Fundusze - Podstawa ubezpieczenia społecznego wyliczanego od przychodu)

Wersja 5.1.109.5

Data: 22.01.2020

 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia społecznego właściciela. W 2020 roku podstawa będzie wynosić 4026,01zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2020-01-01)

Wersja 5.1.109.3

Data: 13.01.2020

 • Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL" w "Opcje - Ustawienia - Inne - Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL" oraz w kadrach zaznaczona będzie opcja "Paszport dla obcokrajowca", to przy generowaniu PIT-11 i PIT-11Z program uzupełni pole PESEL numerem "99999999999"

Wersja 5.1.109.2

Data: 02.01.2020

 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (25). Możliwa jest wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje oraz na Uniwersalną Bramkę Dokumentów.
 • Wprowadzono pobieranie kodu kraju ze słownika przy wysyłce deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R/IFR-1 do serwisu e-Deklaracje.