Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.121.5

Data: 22.01.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji IFT-1/IFT-1R w wersji 16 do serwisu e-Deklaracji.
 • Poprawiono działanie wyszukiwania miejscowości w danych administracyjnych.

Wersja 5.1.121.4

Data: 15.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji IFT-1/IFT-1R (16). Dla deklaracji nie opublikowano jeszcze schematu XML, nie ma możliwości wysyłki do serwisu e-Deklaracje (Opcje - Płace - Drukuj - IFT-1/IFT-1R)

Wersja 5.1.121.3

Data: 11.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11 wersja 27. Schemat XML do deklaracji nie został jeszcze opublikowany. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-11)
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R wersja 11 z możliwością wysyłki do serwisu e-Deklaracje. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-4R)
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wersja 10 z możliwością wysyłki do serwisu e-Deklaracje. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-8AR)

Wersja 5.1.121.2

Data: 08.01.2021

 • Dodano możliwość wyboru miesiąca, za który generowany jest raport PPK ze składką. (Opcje - Kadry - Generuj raporty PPK)
 • Dodano znacznik "Wysyłaj nr akt jako numer pracownika". (Opcje - Kadry - Generuj raporty do PPK)

Wersja 5.1.121.1

Data: 04.01.2021

 • Zaktualizowano ilość dni pracujących w 2021 roku. (Ustawienia - Dni)
 • Zaktualizowano podstawę składek ubezpieczenia społecznego właściciela. Od 1 stycznia 2021 podstawa będzie wynosić 3155,40 zł, podstawa obniżona 840 zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 będzie wynosić 157770 zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 będzie wynosić 5259zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od 2021-01-01 najniższe wynagrodzenie będzie wynosić 2800zł, godzinowa stawka minimalna będzie wynosić 18.30 (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)
 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu na 2021. Od 2021-01-01 będzie wynosił 21. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2021-01-01)

Wersja 5.1.120.4

Data: 11.12.2020

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R wersja 10 obowiązującą za rok 2020 oraz wysyłkę deklaracji do serwisu e-Deklaracji. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-4R (10))
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wersja 9 za 2020 rok. Deklarację można wysyłać do serwisu e-Deklaracje i poprzez grupową wysyłkę deklaracji. (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-8AR)
 • Do zestawienia dodano nowe składniki płacowe - składki odprowadzane do PPK. (Opcje - Płace - Drukuj - Miesięczne zestawienie wynagrodzeń)

Wersja 5.1.120.1

Data: 01.12.2020

 • Zaktualizowano wynagrodzenie uczniów. Od 2020-12-01 stawki wynagrodzenia uczniów wynoszą odpowiednio 258,45zł za I rok nauki, 310,14zł za II rok nauki, 361,83 za III rok nauki. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2020-12-01)
 • Do zestawień dodano składniki płacowe ze składkami odprowadzanymi do PPK. Składniki będą widoczne do wyboru, jeżeli w kadrach pracownik będzie miał zaznaczone, żeby składki odprowadzać. Po wybraniu zaznaczenia składników "do potrącenia" składniki PPK zostaną zaznaczone. (Opcje - Płace - Zestawienie)
 • Jeżeli w pracownika w kadrach zaznaczono, że przystąpił do PPK, to na rocznej karcie wynagrodzeń składki odprowadzone do PPK będą widoczne. (Opcje - Płace - Drukuj - Roczna karta wynagrodzeń)
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11 (26) z możliwością wysyłki do e-Deklaracji i Uniwersalnej Bramki Dokumentów (DEV-11022, PCB-115710). (Opcje - Płace - Drukuj - PIT-11)

Wersja 5.1.119.1

Data: 09.11.2020

 • Dodano znacznik czy wysyłać w raporcie do PPK identyfikator ewidencji PPK i unikalny numer rachunku (Opcje - Kadry - Generuj raporty PPK)

Wersja 5.1.118.2

Data: 22.10.2020

 • Zaktualizowano schemat XML generowanych raportów do PPK. Dodano generowanie raportu zmiany danych kontaktowych oraz zwolnienia. W danych kadrowych pracownika dodano możliwość wprowadzenia adresu email, który jest przekazywany w raporcie do PPK. (Opcje - Kadry - Generuj raporty PPK)

Wersja 5.1.117.3

Data: 24.09.2020

 • Dodano możliwość podglądu historii zmian danych PPK na przełomie lat. (Opcje - Kadry - Edycja - VII - Pracownicze plany kapitałowe)
 • Zaktualizowano druk umowy o praktyczną naukę zawodu, dodano możliwość wyboru ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. (Opcje - Kadry - Umowa o praktyczną naukę zawodu)