Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.97.4

Data: 21.01.2019

 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Obecnie postawa wynosi 3 803,56 zł.

Wersja 5.1.97.3

Data: 14.01.2019

 • Zaktualizowano wysokość świadczenia urlopowego. W 2019 wynosi 1229,30 zł.
 • Dodano możliwość wprowadzenia stanowiska służbowego osoby odpowiedzialnej za wypełnienie PIT, która będzie widoczna na deklaracjach.

Wersja 5.1.97.2

Data: 2.01.2019

 • Dodano możliwość wydrukowania dla pracownika "Informacji o zmianie sposobu wypłaty wynagrodzenia" oraz "Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych"
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-4R(8) oraz PIT-8AR(7) do serwisu Streamsoft Firmino

Wersja 5.1.97.1

Data: 31.12.2018

 • Dodane nowe wersje deklaracji PIT-8AR (7), IFT-1/IFT-1R (14), PIT-4R (8), PIT-R (19), PIT-11 (24), PIT-8C (9) obowiązujące od 1.01.2019
 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu. W 2019 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 zł.
 • Zaktualizowano ilość dni do przepracowania w 2019 roku.
 • Zaktualizowano wysokość najniższego wynagrodzenia, które w 2019 będzie wynosiło 2250 zł.
 • Zaktualizowano wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia dla umowy zlecenia. W 2019 roku współczynnik minimalna stawka wynagrodzenia dla umowy zlecenia wynosi 14.70 zł.
 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia społecznego. Od 1.01.2019 podstawa ubezpieczenia społecznego będzie wynosić 2.859 zł, a obniżona podstawa będzie wynosić 675 zł.
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2019 roku będzie wynosiło 4 765,00 zł, a 30-krotna średnia krajowa będzie wynosiła 142 950,00 zł.
 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia do obsługi "Małego ZUS" 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu oraz 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.
 • Właściciele -> Dane płacowe -> Fundusze -> Wyliczenie podstawy ubezpieczenia społecznego: Jeżeli w danych właściciela użytkownik wybierze kod tytułu ubezpieczenia 0590 lub 0592, to w oknie płac będzie miał możliwość wyliczenia podstawy ubezpieczenia społecznego od  przychodu uzyskanego przez właściciela z roku poprzedniego. Aby wyliczyć podstawę użytkownik musi wpisać roczny przychód z roku poprzedniego oraz ilość dni powadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim. Na podstawie tych wartości oraz najniższego wynagrodzenia a także średniego wynagrodzenia obowiązującego w aktualnym roku program wyliczy przeciętny przychód właściciela oraz współczynnik potrzebne do wyliczenia podstawy. Roczny przychód właściciela nie może przekroczyć trzydziestokrotności płacy minimalnej.

Wersja 5.1.95.4

Data: 28.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Aktualna wysokość wynagrodzenia dla uczniów wynoszą:
  • I rok 183,21zł,
  • II rok 229,01 zł,
  • III rok 274,81zł.

Wersja 5.1.95.3

Data: 20.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu (20,83 zł) oraz podstawę ubezpieczenia zdrowotnego przy zasiłku wychowawczym (620 zł)

Wersja 5.1.95.2

Data: 8.11.2018

 • Wprowadzono zmiany w ustawieniach płacowych w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 Świętem Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wersja 5.1.95.1

Data: 5.11.2018

 • Wprowadzono możliwość wysyłki listy obecności na adres e-mail. (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Lista obecności -> Wyślij)

Wersja 5.1.94.1

Data: 8.10.2018

 • Podczas uzupełniania formularza IFT program pobierał będzie kwoty ze wszystkich umów zleceń pracownika w programie.
 • Dodano możliwość zaznaczenia czy w drukowanym oświadczeniu pracownika znajdzie się informacja o regulaminie pracy obowiązującym w zakładzie. (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Umowa o pracę -> W zakładzie jest regulamin pracy)

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Dodano możliwość wydruku osobnej listy płac dla każdego pracownika. (Opcje -> Płace -> Drukuj -> Lista płac -> Drukuj każdego pracownika osobno)
 • Zaktualizowano wysokość stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych. Od 1 września 2018 stawki wynoszą I rok nauki 180,84 zł, II rok nauki 226,05 zł, III rok nauki 271,26 zł.
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.