Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.115.1

Data: 02.07.2020

 • Jeżeli przy zamykaniu miesiąca pracownik nie będzie zatrudniony oraz nie będzie miał naliczonej płacy w danym miesiącu, to program nie będzie dodawał rekordu do sumy ewidencji obecności oraz płac. ( Opcje - Płace - Zamknij miesiąc)

Wersja 5.1.113.2

Data: 27.05.2020

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów od 2020-06-01 I rok nauki - 266,57 zł II rok nauki - 319,89 zł III rok nauki - 373,20 zł

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2020-03-01 będą wynosić I rok- 259,93 zł, II rok- 311,91 zł, III rok- 363,90 zł (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2020-03-01)

Wersja 5.1.110.1

Data: 07.02.2020

 • Dodano obsługę "Małego ZUS Plus". Dla właściciela z kodem ubezpieczenia 0590 lub 0592 użytkownik może wprowadzić z datą 2020-02-01 ustawienia do naliczania podstawy ubezpieczenia społecznego. Po wprowadzeniu przychodu, dochodu oraz liczby przepracowanych dni za rok poprzedni, program wyliczy podstawę ubezpieczenia społecznego. Przy wyliczaniu składek ZUS za poszczególne miesiące, program będzie brał pod uwagę "Datę od" oraz "Datę do" ustawień oraz czy zatwierdzono. Podstawa nie może być mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia oraz większa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Program przy pierwszym uruchomieniu programu zreorganizuje bazę danych oraz uzupełni tabelę z danymi właściciela potrzebnymi do wyliczenia podstawy. (Właściciele - Popraw dane płacowe - Fundusze - Podstawa ubezpieczenia społecznego wyliczanego od przychodu)

Wersja 5.1.109.5

Data: 22.01.2020

 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia społecznego właściciela. W 2020 roku podstawa będzie wynosić 4026,01zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od 2020-01-01)

Wersja 5.1.109.3

Data: 13.01.2020

 • Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL" w "Opcje - Ustawienia - Inne - Przy generowaniu PIT-11 dla obcokrajowca uzupełnij domyślnie pole PESEL" oraz w kadrach zaznaczona będzie opcja "Paszport dla obcokrajowca", to przy generowaniu PIT-11 i PIT-11Z program uzupełni pole PESEL numerem "99999999999"

Wersja 5.1.109.2

Data: 02.01.2020

 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-11 (25). Możliwa jest wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje oraz na Uniwersalną Bramkę Dokumentów.
 • Wprowadzono pobieranie kodu kraju ze słownika przy wysyłce deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R/IFR-1 do serwisu e-Deklaracje.

Wersja 5.1.109.1

Data: 31.12.2019

 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), IFT-1/IFT-1R(15), PIT-R(20), PIT-8C(10) do rozliczenia za 2019 rok.
 • Wprowadzono nową wersję deklaracji PIT-2(6) obowiązującą od 2020 roku.
 • Zaktualizowano ilość dni do przepracowania w 2020 roku.
 • Zaktualizowano podstawy wyliczenia składki ZUS dla właścicieli. W 2020 roku podstawa będzie wynosić 3136,20 zł, natomiast obniżona podstawa ZUS będzie wynosić 780,00zł.
 • Zaktualizowano limit zwolnienia z podatku dla pracowników poniżej 26 roku życia. W 2020 limit będzie wynosił 85528,00zł.
 • Zaktualizowano wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia na 2020, która będzie wynosić 156810,00 zł.
 • Zaktualizowano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie od 2020-01-01 będzie wynosić 5227,00 zł.
 • Zaktualizowano wysokość najniższego wynagrodzenia w 2020 roku, który będzie wynosił 2600 zł.
 • Zaktualizowano współczynnik ekwiwalentu na 2020 rok. Współczynnik ten będzie wynosił 21,08zł .
 • Zaktualizowano minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia. W 2020 minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 17,00zł.
 • Zaktualizowano współczynnik do wyliczenia "Małego ZUS", który od 2020-01-01 będzie wynosić 0,4825.
 • Dodano możliwość wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego dla właściciela oraz dla firmy na podstawie identyfikatora podatkowego. Jeżeli w danych właściciela oraz w danych firmy nie został uzupełniony numer mikrorachunku, to wydruk przelewu do PIT-4 oraz PIT-8a będzie niemożliwy.

Wersja 5.1.108.1

Data: 29.11.2019

 • Ustawienia - Płace - Ustawienia od dnia 2019-12-01"
  Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Od 2019-12-01 wynagrodzenie w I roku nauki wynosi 246,58 zł, w II roku nauki 295,90 zł, w III roku nauki 345,21 zł. (Ustawienia - Płace - Ustawienia od dnia 2019-12-01)

Wersja 5.1.107.1

Data: 13.11.2019

 • Dodano możliwość wygenerowania raportów PPK do pliku XML (Opcje - Kadry - Menu - Raporty PPK). Dostępne raporty:
  • Zgłoszenie do PPK,
  • Składka,
  • Rezygnacja z PPK.

Plik zapisuje się w lokalizacji wskazanej w Ustawienia - Katalogi - Katalog zapisu plików XML.