Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.150.2)

Wersja 5.1.150.2

Data: 26.06.2023

 • Dodano możliwość wystawienia dokumentów VAT OSS dla Irlandii Północnej (kod kraju "XI")

Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.148.1)

Wersja 5.1.148.1

Data: 3.04.2023

 • Przywrócono wystawianie dokumentów z oznaczeniem odwrotnego obciążenia.

Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.147.1)

Wersja 5.1.147.1

Data: 6.03.2023

 • Wprowadzono pobieranie kursów walut korzystając z Web API udostępnianym przez NBP. Poprzedni sposób pobierania kursów walut został wycofany.

Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.146.2)

Wersja 5.1.146.2

Data: 24.02.2022

 • Dla faktur VAT OSS zaktualizowano stawki VAT dla kraju Luksemburg. Obniżenie stawek VAT będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023. aktualnie obowiązującymi składkami są - 16% stawka podstawowa, 13% stawka obniżona oraz 7% stawka obniżona.

Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.143.1)

Wersja 5.1.143.1

Data: 10.11.2022

 • Dodano zestawienie "Rachunek" dla firm niebędących płatnikami VAT
 • Zmieniono okno do zamawiania aktualizacji programu dla licencji po terminie. Wersje po terminie będą miały wyliczoną aktualizację jako wykupienie zaległej aktualizacji oraz dodatkowo 12 lub 24 miesiące aktualizacji.

Ewa – Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.139.2)

Wersja 5.1.139.2

Data: 25.07.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Ewa - Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.136.1)

Wersja 5.1.136.1

Data: 1.04.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Ewa - Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.135.1)

Wersja 5.1.135.1

Data: 02.03.2022

 • W zakładce "Opcje" okna edycji dokumentu dodano możliwość wyboru nowych stawek ryczałtu (Opcje -> Dokumenty -> Dokumenty -> Dopisz)

Ewa - Faktury i Magazyn (Wersja 5.1.133.1)

Wersja 5.1.133.1

Data: 31.01.2022

 • Dodano mechanizm zmiany stawek VAT. Użytkownik może wybrać kartoteki do zmiany stawki, zmienić, oraz przywrócić stawki VAT. Automat będzie pilnował końca zmiany stawki. W oknie tego mechanizmu użytkownik będzie miał podgląd w kartoteki, które zostały zmienione. Jeżeli użytkownik do zmiany stawki będzie korzystał z grupowej edycji kartotek, i oznaczy znacznik, że jest to zmiana od 2022-02-01, to te kartoteki również zostaną zapisane w historii i będzie można je przywrócić. Więcej w instrukcji: https://www.pcbiznes.pl/faq/okresowa-obnizka-stawek-vat/
 • Dodano obsługę kodów GTU na pozycjach dopisywanych dokumentów.
 • Na zakładce procedury podatkowe dodano obsługę znaczników:
  • WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów
  • Dostawa towarów za pomocą interfejsu elektronicznego dostawcy
 • W oknie dokumentów dodano możliwość wyświetlania znaczników:
  • WSTO_EE
  • IED
 • Dla podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie ryczałtu dodano obsługę nowych stawek ryczałtu (Nr kolumny przy sprzedaży 9 i 10), a także obsługę znaczników WSTO_EE i IED przy księgowaniu dokumentów do programu Ala - Księga Podatkowa.
 • Dodano obsługę JPK_V7M (2) oraz JPK_V7K (2)
 • W oknie edycji danych firmy dodano zakładkę KSeF wraz z ustawieniami przeznaczonymi do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • W oknie potwierdzenia dokumentu, dla korekt sprzedaży wystawianych od 01.01.2022 zniesiono wymóg podawania przyczyny korekty.

Ewa – Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.129.1)

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS "Usługa procedura unijna". Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt ("Opcje - Dokumenty - Księgowanie - Księgowanie do Ala")