Ewa – Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.122.1)

Wersja 5.1.122.1

Data: 5.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Ewa – Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.121.1)

Wersja 5.1.121.1

Data: 04.01.2021

 • Od 2021-01-01 przy oznaczonej opcji program będzie traktował dokumenty fiskalne, które zawierają NIP kontrahenta oraz kwota dokumentu nie przekracza 450 zł jako faktury uproszczone. Program będzie uwzględniał takie dokumenty przy generowaniu pliku JPK-V7 oraz przy tworzeniu pliku polec do księgowania do programu Ala. Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych przy księgowaniu nie będą grupowane do paragonów, tylko wykazywane pojedynczo. Na zestawieniu rejestru VAT sprzedaż takie faktury uproszczone będą uwzględniane tylko w zestawieniu Faktur VAT.  (Ustawienia - Dokumenty - Ogólne - Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych traktuj jako faktury (od 2021))

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.120.2)

Wersja 5.1.120.2

Data: 29.12.2020

 • Dodano możliwość zmiany oznaczenia daty sprzedaży na wydruku faktury zaliczkowej, do wyboru użytkownik ma "Data otrzymania zaliczki" oraz "Data sprzedaży". (Ustawienia - Wydruki - Nagłówek - Oznaczenie daty na wydruku fa. zaliczkowej)

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.120.1)

Wersja 5.1.120.1

Data: 07.12.2020

 • Dodano podgląd sumy ewidencji z pliku JPK_V7. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Pozycje - Pokaż sumę ewidencji z pliku JPK)

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.119.1)

Wersja 5.1.119.1

Data: 11.11.2020

 • Po zaznaczeniu opcji "Drukuj oznaczenia procedur podatkowych" program będzie umieszczał te znaczniki na wydrukach dokumentów. (Ustawienia - Wydruki - Dokumenty - Stopka)

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.118.1)

Wersja 5.1.118.1

Data: 09.10.2020

 • Zmieniono sposób wysyłki pliku JPK_VAT autoryzowanego kwotą. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Wyślij - Podpis uproszczony autoryzowany kwotą)

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.117.1)

Wersja 5.1.117.1

Data: 17.09.2020

 • Dodano możliwość wygenerowania nowego pliku JPK. W oknie edycji dokumentów dodano zakładkę "Procedury podatkowe" z oznaczeniami dokumentów potrzebnymi do wygenerowania nowego pliku JPK-V7M i JPK-V7K (Opcje - Jednolity plik kontrolny)

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.115.1)

Wersja 5.1.115.1

Data: 03.07.2020

 • (Opcje - Jednolity plik kontrolny - JPK_FARR1) Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FARR1. Do pliku JPK_FARR powinny wchodzić dokumenty, które zostały przesłane do dostawcy drogą elektroniczną podpisane podpisem kwalifikowanym dostawcy produktów oraz wystawcy. Dlatego do pliku pobierane będą dokumenty za wybrany okres, które mają uzupełniony numer seryjny podpisu w danych kontrahenta oraz danych wystawiającego fakturę. Dane podpisu kwalifikowanego dla kontrahenta można uzupełnić "Opcje - Kontrahenci - Edytuj - Umowa - Podpis". Dane podpisu operatora można uzupełnić w "Ustawienia - Użytkownicy - Edytuj dane użytkownika - Podpis".
  Przy wystawianiu korekt do faktury RR użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie powodu korekty, ponieważ jest ona wymagana w schemacie pliku. Dla każdej kartoteki należy również uzupełnić "Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu". Należy do tego wykorzystać jedną z cech dodatkowych. Wartość ta zostaje przeniesiona na pozycje dokumentu. Jeżeli przy generowani u pliku na pozycji dokumentu nie będzie przypisany opis lub klasa jakości, to program pobierze wartość z kartoteki. Jeżeli nie będzie jej również w kartotece, plik JPK nie zostanie wygenerowany.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.112.1)

Wersja 5.1.112.1

Data: 09.04.2020

 • Do menu głównego dodano obsługę słownika "Powody korekty" (Opcje - Słowniki - Powody korekty).
 • Dodano obsługę kodów CN.
 • Umożliwiono grupowe uzupełnienie kodów CN w kartotekach z podanym przez użytkownika kodem PKWiU.
 • Do noty korygującej przenoszona jest data sprzedaży z dokumentu źródłowego jakim jest faktura zakupu.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 5.1.111.1)

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy do paragonu został wpisany NIP nabywcy - jeśli nie to pojawi się komunikat: "Od roku 2020 do wystawienia faktury VAT wymagany jest na paragonie NIP nabywcy.".
 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy wartość brutto dokumentu przekracza kwotę 450 zł - jeśli nie to komunikat: "Paragon spełnia wymagania faktury uproszczonej, gdyż jego kwota nie przekracza 450 zł. Czy na pewno chcesz wystawić standardową fakturę VAT? ( Dokumenty - menu Dokument - Uzupełnij dokument)
 • Dodano opcję wydruku dla "Odbiorcy" lub "Płatnika". (Menu Zestawienia - Zestawienie sprzedaży wg pozycji dokumentów)
 • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO. ( Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - panel Pozycje)