Aga - Kadry i Płace

Wersja 4.1.62.2

Data: 24.02.2016

 • Wprowadzono nowe wersje zaświadczeń ZUS-Z3 i Z-3a.
 • Dodano nowy wzór umowy o pracę, zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 oraz zaktualizowano treść wydruku informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, dla pracowników zatrudnionych na czas określony.
 • Wprowadzono funkcje, która zapamiętuje wartość współczynnika ekwiwalentu wprowadzonego przez użytkownika (okno: Ustawienia -> Płace -> Ustawienia od 2016-01-01).
 • Uaktualniono dane adresowe urzędu skarbowego w Krotoszynie.
 • Zaktualizowano treść wydruku informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Wersja 4.1.62.1

Data: 5.02.2016

 • umożliwiono wysyłkę rozliczenia deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A oraz wysyłkę deklaracji rocznych PIT-8AR i PIT-4R do serwisu Firmino.pl

Wersja 4.1.61.3

Data: 22.01.2016

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8C (wersja 8)
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji IFT-1/IFT-1R (wersja 13) do serwisu e-Deklaracje.
 • Zaktualizowano podstawę zdrowotnego dla właściciela. Od 2016-01-01 podstawa zdrowotnego właściciela będzie wynosić 3210,60zł.
 • Uaktualniono współczynnik ekwiwalentu. Od 2016-01-01 współczynnik ekwiwalentu będzie wynosił 20,67.

Wersja 4.1.61.2

Data: 15.01.2016

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-11 (wersja 23), PIT-40 (wersja 20), PIT-8AR (wersja 6), PIT-4R (wersja 6) oraz deklarację zbiorczą PIT-11Z (wersja 23) do serwisu e-Deklaracje./li>
 • Wprowadzono wzór oświadczenia o obowiązku dostarczania wydruku zwolnień.

Wersja 4.1.61.1

Data: 1.01.2016

 • Nowe wersje wzorów deklaracji: PIT-40 (wersja 22), IFT-1/IFT-1R (wersja 13), PIT-8AR (wersja 6), PIT-R (wersja 18) PIT-11 (wersja 23), PIT-4R (wersja 6). Nowe wersje stosuje się od 1 stycznia 2016 r.
 • Dodano możliwość wysyłki PIT-11Z za rok 2015 do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-8AR w wersji 5 do serwisu eDeklaracje.
 • Zmieniono wysokość najniższego wynagrodzenia. Od 1.01.2016 najniższe wynagrodzenie wynosi 1850 zł.
 • Zmieniono wysokość podstawy społecznej właścicieli. Od 1.01.2016 podstawa społeczna właścicieli wynosi 2433 zł.
 • Zmieniono wysokość obniżonej podstawy ubezpieczenia społecznego właścicieli. Od 1.01.2016 obniżona podstawa ubezpieczenia społecznego właścicieli wynosi 555 zł.
 • Zmieniono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1.01.2016 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4055 zł.
 • Zmieniono wysokość 30-krotnej średniej krajowej, od 1.01.2016 wynosi  ona 121650 zł.
 • Zaktualizowano ilość dni roboczych na rok 2016.
 • W oknie Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, dodano możliwość edycji wszystkich pozycji, przed wydrukowaniem informacji. Po wywołaniu okna wydruku, program pobierze informacje z danych kadrowych i uzupełni nimi formularz wydruku. Formularz jest aktywny i umożliwia zmianę wszystkich pozycji przez użytkownika.
 • Dodano możliwość wysyłki danych w postaci pliku PDF do serwisu Firmino.pl. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Załączaj pliki PDF do wysyłanych danych", to w trakcie wysyłania listy płac pracowników, podatku PIT-4 oraz przelewów do ZUS, program dołączy pliki z danymi.

Wersja 4.1.60.1

Data: 1.12.2015

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów od grudnia 2015r. ( klasa I - 155,81 zł, klasa II - 194,77 zł, klasa III - 233,72 zł).
 • Dodano możliwość zmiany siedziby zakładu na wydruku oświadczenia.
 • Dodano możliwość wyboru wynagrodzenia netto lub brutto drukowanego na umowie.

Wersja 4.1.59.2

Data: 26.11.2015

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów od grudnia 2015r. ( klasa I - 155,81 zł, klasa II - 194,77 zł, klasa III - 233,72 zł).
 • Dodano możliwość zmiany siedziby zakładu na wydruku oświadczenia.
 • Dodano możliwość wyboru wynagrodzenia netto lub brutto drukowanego na umowie.

Wersja 4.1.57.1

Data: 4.09.2015

 • Do zestawienia danych płacowych dodano możliwość drukowania kolumn "Dni zasiłku macierzyńskiego 60%" i "Dni zasiłku macierzyńskiego 80%".
 • Dla pracownika będącego na umowie zlecenie wprowadzono możliwość ustawienia domyślnej wartości parametru "Nie obliczaj ryczałtem" przy wyliczaniu płac.
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów obowiązujące od dnia 2015-09-01. Nowe obowiązujące stawki wynoszą dla I roku nauki 154,20 zł, dla II roku nauki 192,74 zł, dla III roku nauki 231,29 zł.
 • Podczas przepisywania pracownika do nowej umowy program będzie przepisywał dane dotyczące dzieci oraz historii zatrudnienia.

Wersja 4.1.56.1

Data: 5.08.2015

 • Dodano możliwość wyboru drukowania numeru PESEL na Świadectwie pracy.
 • Dodano opcję automatycznego przekazywania, do programu IZA, informacji o dacie naliczenia płac.

Wersja 4.1.55.1

Data: 15.07.2015

 • Zmieniono treść wydruku listy zleceń. Jeżeli pracownik w danych płacowych ma zaznaczony kod ubezpieczenia dla rady nadzorczej, to na wydruku program zamiast umowa zlecenie będzie drukował rada nadzorcza.
 • Dodano dwa znaczniki "Wysyłaj NIP" oraz "Wysyłaj nr dowodu osobistego", po zaznaczeniu jednego z nich, do programu Płatnik zostanie przekazany wybrany identyfikator. W przypadku braku, na kartotece pracownika, zaznaczonego identyfikatora, zostanie przekazany do programu Płatnik nr pesel osoby ubezpieczonej. W przypadku obcokrajowców program zawsze wysyła do Płatnika numer paszportu.