Aga - Kadry i Płace

Wersja 4.1.73.2

Data: 10.01.2017

 • Umożliwiono wysłanie deklaracji PIT-11 zbiorczej za rok 2016 przy pomocy podpisu uproszczonego.
 • Zaktualizowano treść umowy zlecenie, na obowiązujący od 2017.

Wersja 4.1.73.1

Data: 2.01.2017

 • Zmieniono wysokość najniższego wynagrodzenia. Od 2017-01-01 najniższe wynagrodzenie wynosi 2000 zł.
 • Zmieniono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2017-01-01 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4263 zł.
 • Zmieniono wysokość podstawy społecznej właścicieli. Od 2017-01-01 podstawy społeczne właścicieli wynoszą: obniżona 600 zł, normalna: 2557,80 zł
 • Zmieniono wysokość współczynnika ekwiwalentu. Od 2017-01-01 współczynnik wynosi 20,83 zł.
 • Wprowadzono wysokość minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia. Od 2017-01-01 wynosi 13 zł.
 • Umożliwiono rozliczanie umów zleceń stawką godzinową.
 • Na wydruku umowy zlecenie dla obcokrajowca zostanie wydrukowane legitymujący się paszportem zamiast dowodem osobistym.
 • Wprowadzono nowy wzór umowy zlecenia obejmujący informację o stawce godzinowej oraz ewidencji czasu pracy.
 • Uaktualniono wydruk świadectwa pracy, zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku.

Wersja 4.1.72.2

Data: 6.12.2016

 • Wprowadzono usługę e-Archiwizacja
 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów ( klasa I - 162,20 zł, klasa II - 202,75 zł, klasa III - 243,30 zł).
 • Uproszczono filtrowanie deklaracji (Opcje -> Grupowe e-Deklaracje).
 • Uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Wersja 4.1.69.1

Data: 20.09.2016

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów, obowiązujące od września 2016r. ( klasa I - 160,76 zł, klasa II - 200,95 zł, klasa III - 241,14 zł).

Wersja 4.1.67.1

Data: 21.07.2016

 • Na wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3(a) umożliwiono pozostawienie pustych pól dotyczących dowodów tożsamości: 04 i 05 w danych identyfikacyjnych płatnika składek oraz pól 02 i 03 w danych identyfikacyjnych pracownika.

Wersja 4.1.66.2

Data: 24.06.2016

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2016-06-01 stawki wynoszą za pierwszy rok nauki 167,26 zł, za drugi rok nauki 209,07 zł, za trzeci rok nauki 250,89 zł.

Wersja 4.1.66.1

Data: 9.06.2016

 • W zakładce Opcje -> Płace -> Popraw, dodano znacznik "Nie naliczaj dopłaty do zasiłku macierzyńskiego (329)". Po zaznaczeniu znacznika program usunie dopłatę z okienka "Okresy świadczeń/przerwy" i naliczy płace bez naliczania dopłaty. Wyłączenie znacznika spowoduje włączenie automatycznego naliczania dopłaty do zasiłku macierzyńskiego.

Wersja 4.1.65.1

Data: 20.05.2016

 • W programie umożliwiono włączenie rejestru operacji. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia -> Inne -> Obsługa rejestru operacji", to każda operacja dodawania, modyfikacji, usuwania, wydruku, przelogowania zostanie zapisana w rejestrze operacji.
 • Umożliwiono wysyłkę wielu deklaracji z jednego okna w programie. Jeżeli w "Ustawienia -> Certyfikaty" użytkownik wybierze opcję "Zezwalaj na grupową wysyłkę e-Deklaracji", to program będzie zapisywał deklaracje z wszystkich firm w oknie "Grupowe e-Deklaracje". Z tego okna uprawniony użytkownik będzie mógł w jednej chwili wysłać wszystkie deklaracje o statusie "Do wysłania". Jeżeli zaznaczy opcję "W deklaracjach używaj wewnętrznej obsługi podpisu e-Deklaracji", to deklaracje zostaną wysłane po jednokrotnym wpisaniu kodu PIN. Dla deklaracji o statusie "Wysłane" będzie można w jednej chwili pobrać potwierdzenie UPO.

Wersja 4.1.64.1

Data: 7.04.2016

 • Umożliwiono obsługę nowego kodu ZUS 329 - Kwota dopłaty do zasiłku macierzyńskiego.
 • Do okna umowy o pracę dodano wyświetlanie pracodawcy lub osoby upoważnionej do podpisywania umów. W celu ustawienia osoby upoważnionej do podpisywania umów o pracę należy w oknie konfiguracji ("Ustawienia - Płatnik, inne") zaznaczyć znacznik "Umieść na umowach o pracę osobę reprezentującą". Jeśli znacznik nie zostanie zaznaczony, do umowy o pracę zostanie pobrany właściciel.

Wersja 4.1.63.2

Data: 1.03.2016

 • Wprowadzono nowe stawki wynagrodzeń dla uczniów obowiązujące od 1 marca 2016.
 • Dodano pobieranie informacji o przebiegu zatrudnienia z kadr. Jeżeli pracownik ma uzupełniony w kadrach, na stronie VI, przebieg zatrudnienia, to zostanie on pobrany do kwestionariusza osobowego.