Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.109.1

Data: 10.01.2020

 • NIP NA PARAGONIE - Dodano obsługę NOVITUS XML oraz ELZAB (elzabdr.dll). Przy wyborze drukarki Posnet(DLL) oraz zaznaczeniu opcji "Drukuj NIP na paragonie" użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zaktualizowania sterownika.(Opcje - Ustawienia - Drukarki fiskalne)

Wersja 5.1.108.1

Data: 13.12.2019

 • Dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe wprowadzone w danych kontrahenta jest potwierdzone w Urzędzie Skarbowym (Opcje - Kontrahenci - Edycja - Inne - Sprawdź konto bankowe w Urzędzie Skarbowym).
 • Program zapamiętuje datę oraz numer zapytania wysłanego do sprawdzenia. Użytkownik może podejrzeć historię sprawdzania (Opcje - Kontrahenci - Pokaż historię weryfikacji numeru konta bankowego). - Przy generowaniu przelewu do kontrahenta, w którym kwota transakcji będzie przekraczała 15000 zł program sprawdzi, czy konto bankowe wpisane w dane przelewu jest potwierdzono.
 • Dodano nowy format JPK_FA wersja 3 (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK))

Wersja 5.1.107.1

Data: 31.10.2019

 • Dodano możliwość oznaczenia na kartotece, że podlega MPP. (Opcje - Kartoteki - Edycja - Cechy, Uwagi - Podlega mechanizmowi podzielonej płatności). Jeżeli na dokumencie będą pozycje oznaczone jako podlegające MPP, to na wydruku program będzie drukował informację, które to pozycje oraz ich wartość brutto oraz VAT.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli w trakcie zatwierdzania dokumentu użytkownik nie wybierze sposobu płatności "Split payment", a wartość z pozycji podlegających MPP będzie przekraczać 15000 zł.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli użytkownik wybierze stawkę odwrotnego obciążenia na dokumencie wystawionym po 1 listopada 2019.

Wersja 5.1.105.1

Data: 30.08.2019

 • Na wydruku dokumentu dodano informację "Metoda płatności podzielonej" w przypadku wyboru sposobu płatności "Split payment".

Wersja 5.1.102.1

Data: 8.07.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą.
 • Przebudowano działanie integracji z serwisem Allegro.pl
 • Dodano schemat JPK_FA w wersji 2.

Wersja 5.1.95.1

Data: 22.11.2018

 • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.

Wersja 5.1.93.2

Data: 27.09.2018

 • W danych firmy dodano możliwość wprowadzenia numeru BDO, który będzie widoczny na wydrukach dokumentów

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Naprawiono błąd występujący przy wystawianiu aukcji w serwisie allegro
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.

Wersja 5.1.92.1

Data: 16.08.2018

 • Wprowadzono możliwość wygenerowania pliku JPK magazyn (JPK_MAG)
 • Umożliwiono wystawianie pozycji na dokumencie dostaw wewnątrzwspólnotowych z dowolną stawką VAT. Domyślnie w programie zaznaczona jest opcja wymuszenia stawki 0%, jeżeli użytkownik odznaczy opcję, program pozwoli wystawić pozycję z dowolną stawką VAT. (Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Wymuszaj 0% VAT dla dok. dostaw wewnątrzwspólnotowych)

Wersja 5.1.91.1

Data: 3.07.2018

 • Wprowadzono obsługę przelewu "Split Payment"
 • Dodano sposób płatności „Split Payment"
 • Jeśli na dokumencie wybrano opcję płatności "Split Payment", to na wydruku dokumentu pojawi się obok kwoty do zapłaty kwota do zapłaty VAT.
 • W danych firmy użytkownik może zaznaczyć, które konto bankowe połączone jest kontem VAT (obsługa Split Payment). Informacja ta zostanie umieszczona na wydruku dokumentu.
 • Jeżeli na dokumencie użytkownik wybierze kontrahenta bez numeru NIP oraz sposób zapłaty oznaczony jako "Split payment", to program nie pozwoli zapisać takiego dokumentu.