Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • W oknie "Opcje -> Rozrachunki" dodano pole NIP, które jest automatycznie wypełniane na podstawie danych z dokumentu powodującego powstanie zobowiązania lub należności, numer NIP nanoszony jest również na dokumenty Kasa/Bank/Inne przy dokonywaniu rozliczeń należności i zobowiązań.

Wersja 5.1.123.1

Data: 1.04.2021

 • Dodano wysyłanie kwoty bonifikaty przy rejestracji dokumentu na drukarce fiskalnej. (Opcje - Dokumenty - Opcje drukarki fiskalnej - Drukuj dokument)
 • Dodano nowy przycisk "Pokaż dane z pliku JPK" umożliwiający wyświetlenie dokumentów wchodzących w skład wybranego pliku JPK (odpowiednio dla JPK Faktury VAT - listę faktur, zaś dla pozostałych - dokumenty sprzedaży i zakupu oraz w przypadku programu Ala deklaracji". ("Opcje-Jednolity plik kontrolny JPK" program Ewa, "Księgowość-Jednolity plik kontrolny JPK" oraz "Księgowość-Grupowa wysyłka plików JPK" program Ala)
 • Zablokowano możliwość dodania dokumentu we "Wzorcach stałych" za pomocą funkcji "Dodaj z dokumentów" dla faktur zaliczkowych. Blokada ma za zadanie uniemożliwić dopisanie nowego dokumentu we Wzorcach stałych, gdy wybranym rodzajem dokumentu jest faktura zaliczkowa. ("Dokumenty - Wzorce stałe - Pokaż dokumenty - Dodaj z dokumentów")
 • Dodano nową opcję możliwość wystawienia faktury do nieistniejącego paragonu. ("Dokumenty - Dokument - Uzupełnij dokument - FA do nieistniejącego paragonu")
 • W oknie: Wybór sposobu podpisu JPK Poprawiono działanie opcji "Nie pokazuj ponownie", teraz zaznaczenie tej opcji i wybór metody podpisu zostaje zapamiętany w konfiguracji. Zapytanie o metodę podpisu można przywrócić w ustawieniach programu: "Ustawienia - JPK - Nie pytaj o sposób podpisu". ("Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Podpisz i wyślij JPK - Wybór sposobu podpisu JPK")

Wersja 5.1.122.1

Data: 5.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.121.1

Data: 04.01.2021

 • Od 2021-01-01 przy oznaczonej opcji program będzie traktował dokumenty fiskalne, które zawierają NIP kontrahenta oraz kwota dokumentu nie przekracza 450 zł jako faktury uproszczone. Program będzie uwzględniał takie dokumenty przy generowaniu pliku JPK-V7 oraz przy tworzeniu pliku polec do księgowania do programu Ala. Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych przy księgowaniu nie będą grupowane do paragonów, tylko wykazywane pojedynczo. Na zestawieniu rejestru VAT sprzedaż takie faktury uproszczone będą uwzględniane tylko w zestawieniu Faktur VAT.  (Ustawienia - Dokumenty - Ogólne - Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych traktuj jako faktury (od 2021))

Wersja 5.1.120.2

Data: 29.12.2020

 • Dodano możliwość zmiany oznaczenia daty sprzedaży na wydruku faktury zaliczkowej, do wyboru użytkownik ma "Data otrzymania zaliczki" oraz "Data sprzedaży". (Ustawienia - Wydruki - Nagłówek - Oznaczenie daty na wydruku fa. zaliczkowej)

Wersja 5.1.120.1

Data: 07.12.2020

 • Dodano podgląd sumy ewidencji z pliku JPK_V7. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Pozycje - Pokaż sumę ewidencji z pliku JPK)

Wersja 5.1.119.1

Data: 11.11.2020

 • Po zaznaczeniu opcji "Drukuj oznaczenia procedur podatkowych" program będzie umieszczał te znaczniki na wydrukach dokumentów. (Ustawienia - Wydruki - Dokumenty - Stopka)

Wersja 5.1.118.1

Data: 09.10.2020

 • Zmieniono sposób wysyłki pliku JPK_VAT autoryzowanego kwotą. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Wyślij - Podpis uproszczony autoryzowany kwotą)

Wersja 5.1.117.1

Data: 17.09.2020

 • Dodano możliwość wygenerowania nowego pliku JPK. W oknie edycji dokumentów dodano zakładkę "Procedury podatkowe" z oznaczeniami dokumentów potrzebnymi do wygenerowania nowego pliku JPK-V7M i JPK-V7K (Opcje - Jednolity plik kontrolny)

Wersja 5.1.115.1

Data: 03.07.2020

 • (Opcje - Jednolity plik kontrolny - JPK_FARR1) Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FARR1. Do pliku JPK_FARR powinny wchodzić dokumenty, które zostały przesłane do dostawcy drogą elektroniczną podpisane podpisem kwalifikowanym dostawcy produktów oraz wystawcy. Dlatego do pliku pobierane będą dokumenty za wybrany okres, które mają uzupełniony numer seryjny podpisu w danych kontrahenta oraz danych wystawiającego fakturę. Dane podpisu kwalifikowanego dla kontrahenta można uzupełnić "Opcje - Kontrahenci - Edytuj - Umowa - Podpis". Dane podpisu operatora można uzupełnić w "Ustawienia - Użytkownicy - Edytuj dane użytkownika - Podpis".
  Przy wystawianiu korekt do faktury RR użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie powodu korekty, ponieważ jest ona wymagana w schemacie pliku. Dla każdej kartoteki należy również uzupełnić "Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu". Należy do tego wykorzystać jedną z cech dodatkowych. Wartość ta zostaje przeniesiona na pozycje dokumentu. Jeżeli przy generowani u pliku na pozycji dokumentu nie będzie przypisany opis lub klasa jakości, to program pobierze wartość z kartoteki. Jeżeli nie będzie jej również w kartotece, plik JPK nie zostanie wygenerowany.