Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.95.1

Data: 22.11.2018

 • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.

Wersja 5.1.93.2

Data: 27.09.2018

 • W danych firmy dodano możliwość wprowadzenia numeru BDO, który będzie widoczny na wydrukach dokumentów

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Naprawiono błąd występujący przy wystawianiu aukcji w serwisie allegro
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.

Wersja 5.1.92.1

Data: 16.08.2018

 • Wprowadzono możliwość wygenerowania pliku JPK magazyn (JPK_MAG)
 • Umożliwiono wystawianie pozycji na dokumencie dostaw wewnątrzwspólnotowych z dowolną stawką VAT. Domyślnie w programie zaznaczona jest opcja wymuszenia stawki 0%, jeżeli użytkownik odznaczy opcję, program pozwoli wystawić pozycję z dowolną stawką VAT. (Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Wymuszaj 0% VAT dla dok. dostaw wewnątrzwspólnotowych)

Wersja 5.1.91.1

Data: 3.07.2018

 • Wprowadzono obsługę przelewu "Split Payment"
 • Dodano sposób płatności „Split Payment"
 • Jeśli na dokumencie wybrano opcję płatności "Split Payment", to na wydruku dokumentu pojawi się obok kwoty do zapłaty kwota do zapłaty VAT.
 • W danych firmy użytkownik może zaznaczyć, które konto bankowe połączone jest kontem VAT (obsługa Split Payment). Informacja ta zostanie umieszczona na wydruku dokumentu.
 • Jeżeli na dokumencie użytkownik wybierze kontrahenta bez numeru NIP oraz sposób zapłaty oznaczony jako "Split payment", to program nie pozwoli zapisać takiego dokumentu.

Wersja 5.1.89.1

Data: 22.05.2018

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych wrażliwych kontrahentów. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru. ( Opcje -> Rejestr udostępnień danych osobowych )
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych kontrahenta. Użytkownik może w danych kontrahenta zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano jego dane. ( Opcje -> Kontrahenci -> Edycja -> Źródło pozyskania danych wrażliwych)
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych kontrahentów oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania. (Opcje -> RODO - > Anonimizacja danych osobowych).
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji. (Opcje -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje - RODO - Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Jeżeli użytkownik odznaczy znacznik "Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu" do pliku JPK VAT oraz JPK FA program, dla dokumentów sprzedaży, będzie pobierał nazwę skróconą dokumentu zamiast nazwy wydruku (Ustawienia -> JPK -> Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu)

Wersja 5.1.87.2

Data: 26.03.2018

 • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Inne -> Reguły haseł).
 • Udostępniono rejestr operacji dla wszystkich wersji programu Ewa.

Wersja 5.1.86.2

Data: 8.02.2018

 • Umożliwiono wysyłkę pliku JPK podpisanego Profilem Zaufanym (Opcje -> Jednolity Plik Kontrolny)
 • Dodano możliwość ustawienia czy program powinien uwzględniać paragony w pliku „JPK Faktury” (Opcje -> Jednolity plik kontrolny -> Dodaj -> Ustawienia)
 • Ograniczono maksymalną ilość dni rozliczenia podatku VAT dla metody kasowej do 180 dni. (Ustawienia -> Dane Firmy -> Inne -> Metoda kasowa rozliczenia VATu -> Maksymalna ilość dni rozliczenia VAT)

Wersja 5.1.84.1

Data: 18.18.2018

 • Dodano możliwość ustawienia kolejności kolumn w podsumowaniu VAT na wydrukach dokumentów. Opcja dostępna w oknie: Ustawienia -> Wydruku -> Dokumenty -> Inne, gdzie można zaznaczyć checkbox "Dla dokumentów wystawionych od brutto drukuj podsumowanie VAT jak na dokumentach liczonych od netto".

Wersja 5.1.83.1

Data: 1.11.2017

 • Wprowadzono nowy interface programu. Możliwe jest m.in. przesunięcie paska menu nawigacyjnego na lewą stronę czy indywidualny dobór kolorów. Więcej w instrukcji.