Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.112.1

Data: 09.04.2020

 • Do menu głównego dodano obsługę słownika "Powody korekty" (Opcje - Słowniki - Powody korekty).
 • Dodano obsługę kodów CN.
 • Umożliwiono grupowe uzupełnienie kodów CN w kartotekach z podanym przez użytkownika kodem PKWiU.
 • Do noty korygującej przenoszona jest data sprzedaży z dokumentu źródłowego jakim jest faktura zakupu.

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy do paragonu został wpisany NIP nabywcy - jeśli nie to pojawi się komunikat: "Od roku 2020 do wystawienia faktury VAT wymagany jest na paragonie NIP nabywcy.".
 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy wartość brutto dokumentu przekracza kwotę 450 zł - jeśli nie to komunikat: "Paragon spełnia wymagania faktury uproszczonej, gdyż jego kwota nie przekracza 450 zł. Czy na pewno chcesz wystawić standardową fakturę VAT? ( Dokumenty - menu Dokument - Uzupełnij dokument)
 • Dodano opcję wydruku dla "Odbiorcy" lub "Płatnika". (Menu Zestawienia - Zestawienie sprzedaży wg pozycji dokumentów)
 • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO. ( Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - panel Pozycje)

Wersja 5.1.109.1

Data: 10.01.2020

 • NIP NA PARAGONIE - Dodano obsługę NOVITUS XML oraz ELZAB (elzabdr.dll). Przy wyborze drukarki Posnet(DLL) oraz zaznaczeniu opcji "Drukuj NIP na paragonie" użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zaktualizowania sterownika.(Opcje - Ustawienia - Drukarki fiskalne)

Wersja 5.1.108.1

Data: 13.12.2019

 • Dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe wprowadzone w danych kontrahenta jest potwierdzone w Urzędzie Skarbowym (Opcje - Kontrahenci - Edycja - Inne - Sprawdź konto bankowe w Urzędzie Skarbowym).
 • Program zapamiętuje datę oraz numer zapytania wysłanego do sprawdzenia. Użytkownik może podejrzeć historię sprawdzania (Opcje - Kontrahenci - Pokaż historię weryfikacji numeru konta bankowego). - Przy generowaniu przelewu do kontrahenta, w którym kwota transakcji będzie przekraczała 15000 zł program sprawdzi, czy konto bankowe wpisane w dane przelewu jest potwierdzono.
 • Dodano nowy format JPK_FA wersja 3 (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK))

Wersja 5.1.107.1

Data: 31.10.2019

 • Dodano możliwość oznaczenia na kartotece, że podlega MPP. (Opcje - Kartoteki - Edycja - Cechy, Uwagi - Podlega mechanizmowi podzielonej płatności). Jeżeli na dokumencie będą pozycje oznaczone jako podlegające MPP, to na wydruku program będzie drukował informację, które to pozycje oraz ich wartość brutto oraz VAT.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli w trakcie zatwierdzania dokumentu użytkownik nie wybierze sposobu płatności "Split payment", a wartość z pozycji podlegających MPP będzie przekraczać 15000 zł.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli użytkownik wybierze stawkę odwrotnego obciążenia na dokumencie wystawionym po 1 listopada 2019.

Wersja 5.1.105.1

Data: 30.08.2019

 • Na wydruku dokumentu dodano informację "Metoda płatności podzielonej" w przypadku wyboru sposobu płatności "Split payment".

Wersja 5.1.102.1

Data: 8.07.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą.
 • Przebudowano działanie integracji z serwisem Allegro.pl
 • Dodano schemat JPK_FA w wersji 2.

Wersja 5.1.95.1

Data: 22.11.2018

 • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.

Wersja 5.1.93.2

Data: 27.09.2018

 • W danych firmy dodano możliwość wprowadzenia numeru BDO, który będzie widoczny na wydrukach dokumentów

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Naprawiono błąd występujący przy wystawianiu aukcji w serwisie allegro
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.