Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.139.2

Data: 25.07.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Wersja 5.1.136.1

Data: 1.04.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Wersja 5.1.135.1

Data: 02.03.2022

 • W zakładce "Opcje" okna edycji dokumentu dodano możliwość wyboru nowych stawek ryczałtu (Opcje -> Dokumenty -> Dokumenty -> Dopisz)

Wersja 5.1.133.1

Data: 31.01.2022

 • Dodano mechanizm zmiany stawek VAT. Użytkownik może wybrać kartoteki do zmiany stawki, zmienić, oraz przywrócić stawki VAT. Automat będzie pilnował końca zmiany stawki. W oknie tego mechanizmu użytkownik będzie miał podgląd w kartoteki, które zostały zmienione. Jeżeli użytkownik do zmiany stawki będzie korzystał z grupowej edycji kartotek, i oznaczy znacznik, że jest to zmiana od 2022-02-01, to te kartoteki również zostaną zapisane w historii i będzie można je przywrócić. Więcej w instrukcji: https://www.pcbiznes.pl/faq/okresowa-obnizka-stawek-vat/
 • Dodano obsługę kodów GTU na pozycjach dopisywanych dokumentów.
 • Na zakładce procedury podatkowe dodano obsługę znaczników:
  • WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów
  • Dostawa towarów za pomocą interfejsu elektronicznego dostawcy
 • W oknie dokumentów dodano możliwość wyświetlania znaczników:
  • WSTO_EE
  • IED
 • Dla podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie ryczałtu dodano obsługę nowych stawek ryczałtu (Nr kolumny przy sprzedaży 9 i 10), a także obsługę znaczników WSTO_EE i IED przy księgowaniu dokumentów do programu Ala - Księga Podatkowa.
 • Dodano obsługę JPK_V7M (2) oraz JPK_V7K (2)
 • W oknie edycji danych firmy dodano zakładkę KSeF wraz z ustawieniami przeznaczonymi do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • W oknie potwierdzenia dokumentu, dla korekt sprzedaży wystawianych od 01.01.2022 zniesiono wymóg podawania przyczyny korekty.

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS "Usługa procedura unijna". Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt ("Opcje - Dokumenty - Księgowanie - Księgowanie do Ala")

Wersja 5.1.128.1

Data: 12.08.2021

 • Dodano dodatkowe kolumny do wyświetlenia w oknie dokumentów. ("Opcje - Dokumenty - Ustaw kolumny do wyświetlenia")
 • Dodano definicję nowego dokumentu Faktury VAT OSS. Aby dokument pojawił się do wyboru należy w "Ustawienia - Dokumenty - Ogólne" włączyć opcję "Wystawianie dokumentów VAT OSS" Po wybraniu kraju konsumenta (kraj wysyłki) program przy edycji pozycji będzie podpowiadał stawki obowiązujące w danym momencie w wybranym kraju. Podgląd zapisanych stawek będzie w "Opcje - Słowniki - Stawki VATUE" NA dokumencie użytkownik będzie musiał oznaczyć rodzaj sprzedaży. Dodatkowo na dokumencie będzie można zapisać kraj, z którego zakupiono towar oraz datę otrzymania płatności potrzebne do prowadzenia ewidencji. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")

Wersja 5.1.126.1

Data: 2.06.2021

 • Dodano możliwość eksportu do pliku POLEC faktur fiskalnych. ("Opcje - Dokumenty - Dokumenty - Dokument - Księgowanie - Księgowanie do Ala")

Wersja 5.1.125.1

Data: 12.05.2021

 • Dodano wyświetlanie nazw cech dodatkowych w nagłówkach kolumn widoku kartoteki towarowej. ("Opcje - Kartoteki")

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • W oknie "Opcje -> Rozrachunki" dodano pole NIP, które jest automatycznie wypełniane na podstawie danych z dokumentu powodującego powstanie zobowiązania lub należności, numer NIP nanoszony jest również na dokumenty Kasa/Bank/Inne przy dokonywaniu rozliczeń należności i zobowiązań.

Wersja 5.1.123.1

Data: 1.04.2021

 • Dodano wysyłanie kwoty bonifikaty przy rejestracji dokumentu na drukarce fiskalnej. (Opcje - Dokumenty - Opcje drukarki fiskalnej - Drukuj dokument)
 • Dodano nowy przycisk "Pokaż dane z pliku JPK" umożliwiający wyświetlenie dokumentów wchodzących w skład wybranego pliku JPK (odpowiednio dla JPK Faktury VAT - listę faktur, zaś dla pozostałych - dokumenty sprzedaży i zakupu oraz w przypadku programu Ala deklaracji". ("Opcje-Jednolity plik kontrolny JPK" program Ewa, "Księgowość-Jednolity plik kontrolny JPK" oraz "Księgowość-Grupowa wysyłka plików JPK" program Ala)
 • Zablokowano możliwość dodania dokumentu we "Wzorcach stałych" za pomocą funkcji "Dodaj z dokumentów" dla faktur zaliczkowych. Blokada ma za zadanie uniemożliwić dopisanie nowego dokumentu we Wzorcach stałych, gdy wybranym rodzajem dokumentu jest faktura zaliczkowa. ("Dokumenty - Wzorce stałe - Pokaż dokumenty - Dodaj z dokumentów")
 • Dodano nową opcję możliwość wystawienia faktury do nieistniejącego paragonu. ("Dokumenty - Dokument - Uzupełnij dokument - FA do nieistniejącego paragonu")
 • W oknie: Wybór sposobu podpisu JPK Poprawiono działanie opcji "Nie pokazuj ponownie", teraz zaznaczenie tej opcji i wybór metody podpisu zostaje zapamiętany w konfiguracji. Zapytanie o metodę podpisu można przywrócić w ustawieniach programu: "Ustawienia - JPK - Nie pytaj o sposób podpisu". ("Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Podpisz i wyślij JPK - Wybór sposobu podpisu JPK")