Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS "Usługa procedura unijna". Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt ("Opcje - Dokumenty - Księgowanie - Księgowanie do Ala")

Wersja 5.1.128.1

Data: 12.08.2021

 • Dodano dodatkowe kolumny do wyświetlenia w oknie dokumentów. ("Opcje - Dokumenty - Ustaw kolumny do wyświetlenia")
 • Dodano definicję nowego dokumentu Faktury VAT OSS. Aby dokument pojawił się do wyboru należy w "Ustawienia - Dokumenty - Ogólne" włączyć opcję "Wystawianie dokumentów VAT OSS" Po wybraniu kraju konsumenta (kraj wysyłki) program przy edycji pozycji będzie podpowiadał stawki obowiązujące w danym momencie w wybranym kraju. Podgląd zapisanych stawek będzie w "Opcje - Słowniki - Stawki VATUE" NA dokumencie użytkownik będzie musiał oznaczyć rodzaj sprzedaży. Dodatkowo na dokumencie będzie można zapisać kraj, z którego zakupiono towar oraz datę otrzymania płatności potrzebne do prowadzenia ewidencji. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")

Wersja 5.1.126.1

Data: 2.06.2021

 • Dodano możliwość eksportu do pliku POLEC faktur fiskalnych. ("Opcje - Dokumenty - Dokumenty - Dokument - Księgowanie - Księgowanie do Ala")

Wersja 5.1.125.1

Data: 12.05.2021

 • Dodano wyświetlanie nazw cech dodatkowych w nagłówkach kolumn widoku kartoteki towarowej. ("Opcje - Kartoteki")

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • W oknie "Opcje -> Rozrachunki" dodano pole NIP, które jest automatycznie wypełniane na podstawie danych z dokumentu powodującego powstanie zobowiązania lub należności, numer NIP nanoszony jest również na dokumenty Kasa/Bank/Inne przy dokonywaniu rozliczeń należności i zobowiązań.

Wersja 5.1.123.1

Data: 1.04.2021

 • Dodano wysyłanie kwoty bonifikaty przy rejestracji dokumentu na drukarce fiskalnej. (Opcje - Dokumenty - Opcje drukarki fiskalnej - Drukuj dokument)
 • Dodano nowy przycisk "Pokaż dane z pliku JPK" umożliwiający wyświetlenie dokumentów wchodzących w skład wybranego pliku JPK (odpowiednio dla JPK Faktury VAT - listę faktur, zaś dla pozostałych - dokumenty sprzedaży i zakupu oraz w przypadku programu Ala deklaracji". ("Opcje-Jednolity plik kontrolny JPK" program Ewa, "Księgowość-Jednolity plik kontrolny JPK" oraz "Księgowość-Grupowa wysyłka plików JPK" program Ala)
 • Zablokowano możliwość dodania dokumentu we "Wzorcach stałych" za pomocą funkcji "Dodaj z dokumentów" dla faktur zaliczkowych. Blokada ma za zadanie uniemożliwić dopisanie nowego dokumentu we Wzorcach stałych, gdy wybranym rodzajem dokumentu jest faktura zaliczkowa. ("Dokumenty - Wzorce stałe - Pokaż dokumenty - Dodaj z dokumentów")
 • Dodano nową opcję możliwość wystawienia faktury do nieistniejącego paragonu. ("Dokumenty - Dokument - Uzupełnij dokument - FA do nieistniejącego paragonu")
 • W oknie: Wybór sposobu podpisu JPK Poprawiono działanie opcji "Nie pokazuj ponownie", teraz zaznaczenie tej opcji i wybór metody podpisu zostaje zapamiętany w konfiguracji. Zapytanie o metodę podpisu można przywrócić w ustawieniach programu: "Ustawienia - JPK - Nie pytaj o sposób podpisu". ("Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Podpisz i wyślij JPK - Wybór sposobu podpisu JPK")

Wersja 5.1.122.1

Data: 5.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.121.1

Data: 04.01.2021

 • Od 2021-01-01 przy oznaczonej opcji program będzie traktował dokumenty fiskalne, które zawierają NIP kontrahenta oraz kwota dokumentu nie przekracza 450 zł jako faktury uproszczone. Program będzie uwzględniał takie dokumenty przy generowaniu pliku JPK-V7 oraz przy tworzeniu pliku polec do księgowania do programu Ala. Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych przy księgowaniu nie będą grupowane do paragonów, tylko wykazywane pojedynczo. Na zestawieniu rejestru VAT sprzedaż takie faktury uproszczone będą uwzględniane tylko w zestawieniu Faktur VAT.  (Ustawienia - Dokumenty - Ogólne - Faktury uproszczone z dokumentów fiskalnych traktuj jako faktury (od 2021))

Wersja 5.1.120.2

Data: 29.12.2020

 • Dodano możliwość zmiany oznaczenia daty sprzedaży na wydruku faktury zaliczkowej, do wyboru użytkownik ma "Data otrzymania zaliczki" oraz "Data sprzedaży". (Ustawienia - Wydruki - Nagłówek - Oznaczenie daty na wydruku fa. zaliczkowej)

Wersja 5.1.120.1

Data: 07.12.2020

 • Dodano podgląd sumy ewidencji z pliku JPK_V7. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Pozycje - Pokaż sumę ewidencji z pliku JPK)