Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.159.4

Data: 28.03.2024

 • W oknie grupowej edycji danych kartoteki dodano możliwość oznaczenia znacznika "Drukuj prefix przy drukowaniu dokumentu fiskalnego".

Wersja 5.1.159.3

Data: 25.03.2024

 • Dodano oznaczenie grupy produktów rolnych na kartotece, które będzie wykorzystywane do zestawienia do wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Dodatkowo dodano przelicznik z jednostki miary kartoteki na jednostkę miary oznaczonej dla grupy. Oznaczenia grup wybierane są ze słownika "Słowniki - Grupy produktów rolnych". Oznaczenie na kartotece można dodać również poprzez grupową edycję kartotek.
 • W oknie edycji pozycji oraz podglądu pozycji dodano znacznik "Podlega wpłacie na Fundusz Ochrony Rolnictwa". Jeżeli na dokumencie dodano pozycje, które podlegają wpłacie na FOR, to na zakładce "VAT, Inne" będzie widoczna suma do potrącenia wyliczona z pozycji.
 • Dodano oznaczenie "Pomijaj wpłatę na Fundusz Ochrony Rolnictwa". Jeżeli znacznik jest zaznaczony, to przy dodawaniu dokumentów Faktura VAT oraz Faktura VAT RR pomimo oznaczenia na kartotece, że podlega pod FOR, to program nie będzie przenosił znacznika na pozycję dokumentu i nie będzie naliczał kwoty do wpłaty na FOR z takiego dokumentu.
 • Dodano zestawienie należności wobec Funduszu Ochrony Rolnictwa, na podstawie którego można wypełnić deklarację o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. Do zestawienia sumowane są ilości, wartość netto oraz kwoty do zapłaty wg uzupełnionych w kartotekach grup produktów rolnych.

Wersja 5.1.159.1

Data: 14.03.2024

 • Zaktualizowano stawki VAT OSS dla Czech i Estonii

Wersja 5.1.157.1

Data: 2.01.2024

 • Dodano znacznik "Podlega wpłacie na Fundusz Ochrony Rolnictwa". Znacznik będzie przenoszony w fakturach zakupu oraz fakturach RR ("Opcje - Kartoteki - Popraw - Cechy, Uwagi", "Opcje - Kartoteki - Grupowa edycja danych").

Wersja 5.1.156.1

Data: 12.12.2023

Wersja 5.1.155.1

Data: 8.11.2023

 • Dla firmy, która jest podatnikiem zwolnionym z VAT dodano nową definicję dokumentu "Faktura (FABV)" Faktura będzie domyślnie wystawiana dla nowej firmy, dla istniejącej firmy będzie odznaczona jako "Wystawiaj dokument". Na nowo założonej firmie dla dokumentu "Rachunek sprzedaży (RS)" będzie domyślnie odznaczone "Wystawiaj dokument". Nowy typ dokumentu będzie działał analogicznie jak rachunek sprzedaży.

Wersja 5.1.154.1

Data: 23.10.2023

 • Podczas zakładania nowej firmy oraz podczas wyboru rodzaju drukarki fiskalnej w ustawieniach dodano aktualizację znaków dla stawek VAT.
 • Dodano drukowanie danych kontrahenta na wydruku paragonu na zwykłej drukarce wystawionego na drukarkę fiskalną, gdy dane kontrahenta zostały uzupełnione.
 • Dodano możliwość edycji narzutu oraz marży.
 • Dodano ustawienie "Pytaj o wystawienie dok. wew. przy dodawaniu dok. FNW, FZI oraz OO" mówiące o tym, czy program będzie pytał, czy wystawić dokument wewnętrzny dla dokumentów FNW, FZI oraz transakcji odwrotnie opodatkowanych. "Opcje - Dokumenty - Dokumenty wewnętrzne" Wyłączono możliwość korygowania dokumentów wewnętrznych.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentu dla procedury VAT OSS dla Niemiec ze stawką 0%.
 • Przy włączaniu obsługi drukarki fiskalnej program sprawdzi, czy sposób wystawiania paragonów sprzedaży jest ustawiony od brutto. Jeżeli ustawiony jest od netto w dokumentach fiskalnych będzie wprowadzone "PARN", wtedy nie będzie zmieniał ustawienia z netto na brutto.

Wersja 5.1.150.2

Data: 26.06.2023

 • Dodano możliwość wystawienia dokumentów VAT OSS dla Irlandii Północnej (kod kraju "XI")

Wersja 5.1.148.1

Data: 3.04.2023

 • Przywrócono wystawianie dokumentów z oznaczeniem odwrotnego obciążenia.

Wersja 5.1.147.1

Data: 6.03.2023

 • Wprowadzono pobieranie kursów walut korzystając z Web API udostępnianym przez NBP. Poprzedni sposób pobierania kursów walut został wycofany.