Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.150.2

Data: 26.06.2023

 • Dodano możliwość wystawienia dokumentów VAT OSS dla Irlandii Północnej (kod kraju "XI")

Wersja 5.1.148.1

Data: 3.04.2023

 • Przywrócono wystawianie dokumentów z oznaczeniem odwrotnego obciążenia.

Wersja 5.1.147.1

Data: 6.03.2023

 • Wprowadzono pobieranie kursów walut korzystając z Web API udostępnianym przez NBP. Poprzedni sposób pobierania kursów walut został wycofany.

Wersja 5.1.146.2

Data: 24.02.2022

 • Dla faktur VAT OSS zaktualizowano stawki VAT dla kraju Luksemburg. Obniżenie stawek VAT będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023. aktualnie obowiązującymi składkami są - 16% stawka podstawowa, 13% stawka obniżona oraz 7% stawka obniżona.

Wersja 5.1.143.1

Data: 10.11.2022

 • Dodano zestawienie "Rachunek" dla firm niebędących płatnikami VAT
 • Zmieniono okno do zamawiania aktualizacji programu dla licencji po terminie. Wersje po terminie będą miały wyliczoną aktualizację jako wykupienie zaległej aktualizacji oraz dodatkowo 12 lub 24 miesiące aktualizacji.

Wersja 5.1.139.2

Data: 25.07.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Wersja 5.1.136.1

Data: 1.04.2022

 • Na zakładce "Inne" okna edycji danych firmy dodano w sekcji "Do JPK-Fa pobieraj" nowe ustawienia dla JPK_FA (Inne -> Ustawienia -> Dane firmy -> Popraw dane firmy)
 • Dodano obsługę nowego schematu JPK FA(4)

Wersja 5.1.135.1

Data: 02.03.2022

 • W zakładce "Opcje" okna edycji dokumentu dodano możliwość wyboru nowych stawek ryczałtu (Opcje -> Dokumenty -> Dokumenty -> Dopisz)

Wersja 5.1.133.1

Data: 31.01.2022

 • Dodano mechanizm zmiany stawek VAT. Użytkownik może wybrać kartoteki do zmiany stawki, zmienić, oraz przywrócić stawki VAT. Automat będzie pilnował końca zmiany stawki. W oknie tego mechanizmu użytkownik będzie miał podgląd w kartoteki, które zostały zmienione. Jeżeli użytkownik do zmiany stawki będzie korzystał z grupowej edycji kartotek, i oznaczy znacznik, że jest to zmiana od 2022-02-01, to te kartoteki również zostaną zapisane w historii i będzie można je przywrócić. Więcej w instrukcji: https://www.pcbiznes.pl/faq/okresowa-obnizka-stawek-vat/
 • Dodano obsługę kodów GTU na pozycjach dopisywanych dokumentów.
 • Na zakładce procedury podatkowe dodano obsługę znaczników:
  • WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów
  • Dostawa towarów za pomocą interfejsu elektronicznego dostawcy
 • W oknie dokumentów dodano możliwość wyświetlania znaczników:
  • WSTO_EE
  • IED
 • Dla podatników prowadzących ewidencję przychodów w formie ryczałtu dodano obsługę nowych stawek ryczałtu (Nr kolumny przy sprzedaży 9 i 10), a także obsługę znaczników WSTO_EE i IED przy księgowaniu dokumentów do programu Ala - Księga Podatkowa.
 • Dodano obsługę JPK_V7M (2) oraz JPK_V7K (2)
 • W oknie edycji danych firmy dodano zakładkę KSeF wraz z ustawieniami przeznaczonymi do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur.
 • W oknie potwierdzenia dokumentu, dla korekt sprzedaży wystawianych od 01.01.2022 zniesiono wymóg podawania przyczyny korekty.

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS "Usługa procedura unijna". Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. ("Opcje - Dokumenty - Dodaj - Faktura VAT OSS")
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt ("Opcje - Dokumenty - Księgowanie - Księgowanie do Ala")