Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.108.1

Data: 13.12.2019

 • Dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe wprowadzone w danych kontrahenta jest potwierdzone w Urzędzie Skarbowym (Opcje - Kontrahenci - Edycja - Inne - Sprawdź konto bankowe w Urzędzie Skarbowym).
 • Program zapamiętuje datę oraz numer zapytania wysłanego do sprawdzenia. Użytkownik może podejrzeć historię sprawdzania (Opcje - Kontrahenci - Pokaż historię weryfikacji numeru konta bankowego). - Przy generowaniu przelewu do kontrahenta, w którym kwota transakcji będzie przekraczała 15000 zł program sprawdzi, czy konto bankowe wpisane w dane przelewu jest potwierdzono.
 • Dodano nowy format JPK_FA wersja 3 (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK))

Wersja 5.1.107.1

Data: 31.10.2019

 • Dodano możliwość oznaczenia na kartotece, że podlega MPP. (Opcje - Kartoteki - Edycja - Cechy, Uwagi - Podlega mechanizmowi podzielonej płatności). Jeżeli na dokumencie będą pozycje oznaczone jako podlegające MPP, to na wydruku program będzie drukował informację, które to pozycje oraz ich wartość brutto oraz VAT.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli w trakcie zatwierdzania dokumentu użytkownik nie wybierze sposobu płatności "Split payment", a wartość z pozycji podlegających MPP będzie przekraczać 15000 zł.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli użytkownik wybierze stawkę odwrotnego obciążenia na dokumencie wystawionym po 1 listopada 2019.

Wersja 5.1.105.1

Data: 30.08.2019

 • Na wydruku dokumentu dodano informację "Metoda płatności podzielonej" w przypadku wyboru sposobu płatności "Split payment".

Wersja 5.1.102.1

Data: 8.07.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą.
 • Przebudowano działanie integracji z serwisem Allegro.pl
 • Dodano schemat JPK_FA w wersji 2.

Wersja 5.1.95.1

Data: 22.11.2018

 • W ustawieniach księgowania dodano możliwość oznaczenia dokumentu jako księgowanego do 8 stawki ryczałtu.

Wersja 5.1.93.2

Data: 27.09.2018

 • W danych firmy dodano możliwość wprowadzenia numeru BDO, który będzie widoczny na wydrukach dokumentów

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Naprawiono błąd występujący przy wystawianiu aukcji w serwisie allegro
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.

Wersja 5.1.92.1

Data: 16.08.2018

 • Wprowadzono możliwość wygenerowania pliku JPK magazyn (JPK_MAG)
 • Umożliwiono wystawianie pozycji na dokumencie dostaw wewnątrzwspólnotowych z dowolną stawką VAT. Domyślnie w programie zaznaczona jest opcja wymuszenia stawki 0%, jeżeli użytkownik odznaczy opcję, program pozwoli wystawić pozycję z dowolną stawką VAT. (Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Wymuszaj 0% VAT dla dok. dostaw wewnątrzwspólnotowych)

Wersja 5.1.91.1

Data: 3.07.2018

 • Wprowadzono obsługę przelewu "Split Payment"
 • Dodano sposób płatności „Split Payment"
 • Jeśli na dokumencie wybrano opcję płatności "Split Payment", to na wydruku dokumentu pojawi się obok kwoty do zapłaty kwota do zapłaty VAT.
 • W danych firmy użytkownik może zaznaczyć, które konto bankowe połączone jest kontem VAT (obsługa Split Payment). Informacja ta zostanie umieszczona na wydruku dokumentu.
 • Jeżeli na dokumencie użytkownik wybierze kontrahenta bez numeru NIP oraz sposób zapłaty oznaczony jako "Split payment", to program nie pozwoli zapisać takiego dokumentu.

Wersja 5.1.89.1

Data: 22.05.2018

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych wrażliwych kontrahentów. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru. ( Opcje -> Rejestr udostępnień danych osobowych )
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych kontrahenta. Użytkownik może w danych kontrahenta zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano jego dane. ( Opcje -> Kontrahenci -> Edycja -> Źródło pozyskania danych wrażliwych)
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych kontrahentów oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania. (Opcje -> RODO - > Anonimizacja danych osobowych).
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji. (Opcje -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji (Opcje - RODO - Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Jeżeli użytkownik odznaczy znacznik "Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu" do pliku JPK VAT oraz JPK FA program, dla dokumentów sprzedaży, będzie pobierał nazwę skróconą dokumentu zamiast nazwy wydruku (Ustawienia -> JPK -> Pobieraj nazwę wydruku dokumentu jako nazwa dokumentu)