Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.140.2

Data: 17.08.2022

 • Zmieniono opis pola odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania

Wersja 5.1.139.5

Data: 18.07.2022

 • Na wydruku rozliczenia właściciela, przy zaznaczonej opcji wydruku podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dodano pozycje: przychód narastająco, składki społeczne narastająco, przychód wyliczony.
 • Zmieniono ustawienie podpowiadania składek ZUS właściciela. Teraz ustawienie będzie odnosiło się do firmy nie do bazy. Przy pierwszym logowaniu do firmy program sprawdzi jakie ustawienie było w bazie i przepisze pod firmę.

Wersja 5.1.139.1

Data: 6.07.2022

 • Zaktualizowano stawkę podatku dla pierwszego progu podatkowego oraz kwotę wolną od podatku. Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 i wynoszą:
  • stawka podatku 12%,
  • kwota wolna od podatku 3 600.00 zł oraz 10 800,00 zł
 • Wycofano możliwość rozliczenia ulgi dla klasy średniej za miesiąc czerwiec / II kwartał przy podatku dochodowym PIT-5 ( Księgowość - Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy, PIT-5 )
 • W oknie rozliczenia właściciela, rozliczającego się podatkiem liniowym została dodana pozycja "Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększające koszty". Program będzie kontrolował maksymalną do odliczenia kwotę w ciągu roku. Przy rozliczeniu za czerwiec / II kwartał 2022 program podpowie możliwą do odliczenia zapłaconą składkę zdrowotną od początku roku do czerwca włącznie (jeżeli w ustawieniach jest włączona opcja podpowiedzi). W "Księgowość - Księga przychodów i dochodów - Dodaj" dodano znacznik "Zapłacona składka zdrowotna zaliczana w koszty dla podatku liniowego". Znacznik zaznaczany również poprzez oznaczenie w zdarzeniach gospodarczych. Program będzie pilnował limitu rocznego możliwej do odliczenia składki zdrowotnej już wpisanych do Księgi z tym oznaczeniem. W "Ustawienia - Przy zamykaniu miesiąca księguj możliwą do odliczenie składkę zdrowotną dla pod. liniowego" dodano znacznik, czy program ma księgować możliwą do odliczenia składk ę zdrowotną przy zamykaniu miesiąca. Przy zamykaniu miesiąca program utworzy dokument księgowy z oznaczeniem DWZDR i oznaczeniem miesiąca. Dodatkowo przy wpisywaniu w oknie rozliczenia właściciela składkę zdrowotną program będzie sprawdzał, czy w Księdze użytkownik nie wprowadził już dokumentu księgowego z oznaczeniem, że jest to zapłacona składka zdrowotna. ( Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT-5 )
 • Dla podatnika rozliczającego podatek w formie ryczałtu dodano w oknie rozliczenia właściciela możliwą do odliczenia od podstawy podatku składkę zdrowotną od rozliczenia za miesiąc czerwiec/II kwartał 2022. W miesiącu czerwcu program podpowie możliwą do odliczenia zapłaconą składkę zdrowotną od stycznia do czerwca. Dla podatnika rozliczającego się ryczałtem możliwa do odliczenia od postawy podatku składka zdrowotna, to 50% zapłaconej składki zdrowotnej w aktualnym miesiącu. ( Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT )
 • W "Ustawienia - Dane firmy - Popraw dane firmy - II znaczniki "Od lipca 2022 rozliczaj firmę w KPIR" oraz "Pozwól wpisywać dokumenty do ewidencji przychodu oraz KPIR" Dla właściciela rozliczającego rok 2022 w formie ryczałtu dodano ustawienia umożliwiające zmianę formy opodatkowania. Użytkownik może oznaczyć na tej samej firmie, dla tego samego właściciela prowadzenie firmy w formie skali podatkowej od lipca 2022. Przy zmianie miesiąca program będzie umożliwiał wprowadzanie dokumentów do KPIR oraz rozliczenie właściciela na PIT-5. Jeżeli właściciel będzie chciał rozliczyć rok 2022 w firmie skali podatkowej dopiero po zakończeniu roku, to program umożliwi wprowadzanie dokumentów do ewidencji sprzedaży oraz do KPIR. Zestawienia i rozliczenie właściciela w drugim przypadku będzie nadal w formie ryczałtu. Przy pierwszym uruchomieniu program poinformuje użytkownika o możliwych opcjach oraz da możliwość wybrania już w oknie informującym o zmianach.
 • Dodano nowe zestawienie składek zdrowotnych właściciela. ( Zestawienia - Zestawienie składki zdrowotnej właściciela )

Wersja 5.1.136.1

Data: 14.04.2022

 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela PIT-5(L) zmieniono etykiety kwoty składki społecznej oraz dochodu dla wyliczenia podstawy zdrowotnego na kolejny miesiąc. Przy zaznaczonej opcji "Drukuj dochód do wyliczenia podstawy zdrowotnego na przyszły miesiąc" program będzie pokazywał dochód narastająco, pomniejszony o dochody z poprzednich miesięcy oraz składkę społeczną, która jest możliwa do odliczenia, uwzględniając dotychczas odliczoną kwotę społeczną. (Księgowość -> Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy)
 • Dodano import poleceń księgowania z pliku JPK FA(4) z obsługą dokumentów VAT OSS (Księgowość -> Import poleceń księgowania -> Odczytaj polecenia księgowania -> Import z pliku JPK).
 • W oknie danych właściciela dodano pole "Dowód osobisty". W przypadku jego wypełnienia zostanie ono umieszczone na deklaracji DRA właściciela. (Inne -> Ustawienia -> Właściciele -> Popraw)

Wersja 5.1.135.6

Data: 29.03.2022

 • Dodano obsługę nowego schematu JPK EWP(3)
 • W oknie edycji operacji dodano pole "Rodzaj operacji" w celu oznaczenia, czy dotyczy ona likwidacji środka trwałego, czy też jego zbycia. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem nowej struktury JPK_EWP(3).

Wersja 5.1.135.5

Data: 23.03.2022

 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela do właściciela rozliczającego się na zasadach ogólnych (podatek liniowo, skala podatkowa) dodano znacznik czy drukować informację o wyliczonych składkach ZUS oraz znacznik, czy drukować dochody do wyliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na przyszły miesiąc. Dla właściciela rozliczającego się ryczałtem dodano znacznik czy drukować informację o wyliczonych składkach ZUS. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT)
 • Zmieniono sposób wyliczenia podstawy ubezpieczenia właściciela (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy -> ZUS)
 • Dodano możliwość utworzenia deklaracji DSF-1 na rok 2022

Wersja 5.1.135.4

Data: 15.03.2022

 • W danych właściciela dodano pole "Regon". Jeżeli pole będzie uzupełnione regon zostanie wpisany do DRA
 • W danych właściciela dodano pozycję "Nazwa skrócona do Płatnika", która będzie uwzględniana przy generowaniu DRA właściciela

Wersja 5.1.135.3

Data: 09.03.2022

 • Dodano usuwanie kresek rozdzielających z numeru NIP eksportowanego w deklaracji DRA.

Wersja 5.1.134.4

Data: 21.02.2022

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-36 wersja 29 za 2021
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela na deklaracji PIT-36(L) za 2021
 • W oknie "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne" dodano przycisk "Przygotuj DRA" umożliwiający wygenerowanie deklaracji ZUS DRA dla właściciela ("Księgowość - Rozliczenia właścicieli - ZUS")

Wersja 5.1.134.3

Data: 10.02.2022

 • Zmieniono sprawdzenie warunku dla rozliczenia najmu na Księdze w 2022.