Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.122.7

Data: 26.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.122.6

Data: 24.02.2021

 • Dodano możliwość wprowadzenia ilości firm, za które właścicielowi zostanie naliczona składka zdrowotna. (Ustawienia -> Właściciele -> Edytuj -> Ustawienia dodatkowe -> ZUS -> Podlega ubezpieczeniom -> Zdrowotne -> Ilość firm, za które jest naliczane).
  Archiwalne wersje

Wersja 5.1.122.5

Data: 22.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.122.4

Data: 18.02.2021

 • Dodano rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36 w. 28 za 2020 rok.
 • Dodano rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36L w. 17 za 2020 rok.
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania deklaracji DSF-1 na 2021 rok.
 • W formularzu PIT-38 dodano skrót klawiszowy CTR+1, który umożliwia wywołanie naliczenia sumy zapłaconych zaliczek na PIT-36(28).

Wersja 5.1.122.3

Data: 12.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.121.5

Data: 27.01.2021

 • Zaktualizowano podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela. Od stycznia do grudnia 2021 podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela będzie wynosić 4242,38 zł.
 • Dodano ustawienie w danych właściciela, domyślnie zaznaczone. Jeżeli znacznik będzie zaznaczony, to przy podpowiadaniu odliczenia składek ZUS przy rozliczeniu podatku dochodowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, program będzie uwzględniał ustawienia oraz podstawy podatku z roku poprzedniego. Jeżeli program nie znajdzie ustawień z roku poprzedniego, a znacznik będzie zaznaczony, to program pobierze dane z roku aktualnego. (Ustawienia -> Właściciele -> Edycja -> Ustawienia dodatkowe -> Do rozliczenia PIT w styczniu podpowiadaj składki z roku poprzedniego)

Wersja 5.1.121.3

Data: 21.01.2021

 • Podczas importu poleceń księgowania z pliku JPK, program będzie przepisywał dane adresowe ze słownika kontrahenta przy przyjmowaniu poleceń księgowania.
 • Zmieniono sposób przyjmowania dokumentów zakupu oznaczonych "Faktura od podatnika MP".

Wersja 5.1.121.2

Data: 12.01.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-28 w wersji 23 do serwisu e-Deklaracje. (Księgowość - Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT - PIT-28 - Wyślij do serwisu e-Deklaracje)

Wersja 5.1.121.1

Data: 07.01.2021

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-28 oraz załączniki do niej: PIT/28B, PIT/O, PIT/D, PIT/2K, PIT/WZR. (Księgowość - Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy - PIT-28)
 • Dodano ustawienia podatkowe dla właściciela na 2021. Przy wejściu w rok 2021 program przepisze ustawienia z roku poprzedniego. (Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia)
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela nową stawką ryczałtu 15% od stycznia 2021. (Księgowość - Ryczałt ewidencjonowany)
 • Zmieniono sposób łączenia plików JPK-V7. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Połącz kilka plików)
 • Jeżeli w ustawieniach użytkownik ma zaznaczoną opcję sprawdzania numeru NIP przy dodawaniu dokumentów, to przy dodawaniu dokumentów do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów program również będzie sprawdzał numer NIP w systemie VIES. (Księgowość - Rejestr VAT-Sprzedaż - Dodaj - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)
 • Poprawiono nazwę Urzędu Skarbowego we Włoszczowie. (Słowniki - Urzędy skarbowe)
 • Poprawiono dane teleadresowe Opolskiego Urzędu Skarbowego. (Słowniki - Urzędy skarbowe)

Wersja 5.1.120.2

Data: 11.12.2020

 • Dodano możliwość wyboru, która część zostanie dołączona do korekty pliku JPK_V7. Jeżeli użytkownik wybierze cel złożenia - korekta, to będzie mógł zaznaczyć, czy do pliku XML dołączyć deklarację i ewidencje. Przy zamykaniu miesiąca, jeżeli na formularzu będzie zaznaczona korekta, to użytkownik zostanie poproszony o wybór części, które mają wejść do JPK. Oznaczenie zawartości pliku JPK będzie widoczne w widoku tabeli JPK oraz JPK wysyłanych grupowo. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Dodaj)
 • Zmieniono sposób importu pliku JPK_V7 do programu. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Importuj plik)
 • Dodano możliwość oznaczenia na dokumencie wewnętrznym rodzaju procedury marży. (Księgowość - Rejestr VAT-Sprzedaż - Dokumenty wewnętrzne)
 • Program po połączeniu plików przeliczy część E deklaracji. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny - Połącz kilka plików)