Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.146.7

Data: 23.02.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego w 2022 podatek zryczałtowany na deklaracji PIT-36 (30). Jeżeli w ustawieniach danych firm właściciela oznaczona jest opcja prowadzenia w 2022 ewidencji sprzedaży oraz KPIR, to przy wejściu w PIT-36 program pobierze na deklaracje PIT-36 dane z przygotowanej za 2022 książki przychodów i rozchodów. PIT-36 można również wywołać z okna rozliczenia właściciela na ryczałcie po zaznaczeniu w tym oknie znacznika rozliczenia roku na PIT-36. Do deklaracji PIT-36 program pobierze należne oraz zapłacone zaliczki wyliczone dla rozliczenia na ryczałcie. Przy wejściu w deklarację PIT-36 program zapyta o dodatkowe sumę przychodów i kosztów z najmu prywatnego oraz o zapłacone składki na fundusz pracy, które mają być zaliczone w koszty podatnika na deklaracji. Jeżeli użytkownik zatwierdzi już deklarację PIT-28 za rok 2022, to nie będzie miał możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36 za 2022. Analogicznie po zatwierdzeniu deklaracji PIT-36.
 • Dla właściciela rozliczającego rok 2022 podatkiem liniowym dodano możliwość rozliczenia się na deklaracji PIT-36 (30). Przy wczytywaniu danych program pomniejszy koszty firmy o składki zdrowotne wpisane w koszty w księdze przychodów i rozchodów - wpisy z oznaczeniem, że jest to składka zdrowotna. Przy wejściu w rozliczenie roczne program pokaże możliwy wybór deklaracji, a przy zatwierdzonym formularzu zapamięta wybór. Jeżeli użytkownik zatwierdzi deklarację PIT-36 dla właściciela, to nie będzie miał już możliwości zatwierdzenia deklaracji na PIT-36L. Analogicznie dla deklaracji PIT-36L. Na deklaracji PIT-36L w "Dane - Pokaż przybliżone rozliczenie 2022 na skali podatkowej" dodano porównanie wyliczonego podatku wg skali podatkowej oraz wg podatku liniowego.

Wersja 5.1.146.5

Data: 17.02.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego rok 2022 podatkiem liniowym na deklaracji PIT-36L(19). Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego rok 2022 skalą podatkową na deklaracji PIT-36(30). Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.

Wersja 5.1.145.7

Data: 27.01.2023

 • Zaktualizowano składki na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczających podatek na skali oraz podatkiem liniowym. Minimalna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 wynosi 3010 zł - minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2022r. Minimalna podstawa od lutego 2023 do stycznia 2024 będzie wynosić 3490 zł i nie będzie się zmieniać wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023.

Wersja 5.1.145.6

Data: 25.01.2023

 • Na zestawieniu zbiorczego podsumowania ryczałtu dla właściciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dodano kolumny "Odliczona składka społeczna" oraz "Odliczona składka zdrowotna".

Wersja 5.1.145.5

Data: 23.01.2023

 • Dla dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2023 dodano sprawdzenie poprawności stawki faktury za samochód, która powinna wynosić 23%, z komunikatem, który umożliwia przeliczenie po tej stawce. ("Księgowość - Księga przychodów i rozchodów - Dodaj", "Księgowość - Rejestry VAT zakupów - Dodaj")
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022, które wyniosło 6965,94zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela rozliczającego podatek zryczałtowany w 2023 będzie wynosić: dla przychodu do 60 tyś. - 4179,56 zł, dla przychodu pomiędzy 60 a 300 tyś - 6965,94zł, a po przekroczeniu przychodu 300 tyś. - 12538,69. Składka zdrowotna dla ryczałtowca będzie wynosić odpowiednio: 376,16zł, 626,93zł, 1128,48zł.

Wersja 5.1.145.4

Data: 18.01.2023

 • Zmieniono sposób wyświetlania składki na fundusz w pracy w rozliczeniu właściciela. Od stycznia 2023 zapłacona składka nie będzie wliczona w koszty, ale będzie osobną pozycją odliczoną od dochodu. (Księgowość -> Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT-5(L))

Wersja 5.1.145.2

Data: 16.01.2023

 • Dodano możliwość wygenerowania rozliczenia rocznego PIT-28 w wersji 25 za 2022 właściciela na ryczałcie. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT - PIT-28)
 • Dla danych od 2022r. zwiększono szerokość kolumn na zestawieniu. Dla firmy, która jest spółką zmieniono orientację strony na poziomą. (Zestawienia -> Zbiorcze podsumowanie ryczałtu)
 • Dodano możliwość importu dokumentów z rejestru VAT sprzedaż i rejestru VAT zakup dla firmy, która ma zaznaczoną opcję prowadzenia ryczałtu oraz KPIR w 2022r. Opcja dostępna również od strony rejestrów VAT. Dodano możliwość zaksięgowania do KPIR amortyzacji z "Księgowość - Środki trwałe - Nalicz i zaksięguj amortyzację" (Opcje - Księga przychodów i rozchodów -> Dodaj wpisy z rejestru VAT)

Wersja 5.1.145.1

Data: 1.01.2023

 • Dodano ustawienia podatkowe na rok 2023. (Ustawienia -> Podatki, ZUS)
 • Dodano ustawienia do wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne właściciela obowiązujące od 1 stycznia 2023. Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia społecznego - 4161zł, obniżonej podstawy ubezpieczenia społecznego - 1047zł, minimalnej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego 3490zł oraz minimalnej składki zdrowotnej 341,10zł. (Ustawienia -> Podatki, ZUS -> Ustawienia ZUS od dnia)
 • Dodano przeszukiwanie i nadawanie numeru korekty dla JPK_V7 nie tylko w roku aktualnym. (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny (JPK))
 • Dodano nowe okno do filtrowania plików, wyświetlanie według miesiąca utworzenia oraz wyszukiwanie plików dla danej firmy. Dodano opcję "Ustawienia - Jednolity plik kontrolny - Grupowa wysyłka JPK - Wyświetlanie plików JPK z aktualnego miesiąca w grupowej wysyłce JPK", która mówi o tym, że po wejściu w okno grupowej wysyłki JPK program wyświetli pliki utworzone w aktualnym miesiącu. (Księgowość -> Grupowa wysyłka plików JPK)
 • Dodano możliwość wydruku oraz wysyłki deklaracji DSF-1(2) obowiązującej od sierpnia 2022 r. (Deklaracje -> DSF-1)
 • Dodano przepisanie ustawień podatkowych oraz ustawienia ulg dodatkowych właścicieli na rok 2023. (Ustawienia -> Właściciele -> Popraw -> Ustawienia dodatkowe)
 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji DSF-1 w roku 2023. (Deklaracje -> DSF-1(2) -> 2023)

Wersja 5.1.142.2

Data: 5.10.2022

 • Zaktualizowano wydruk UPO dla JPK V7
 • Dodano możliwość druku danych podatnika na UPO dla JPK V7

Wersja 5.1.140.3

Data: 29.08.2022

 • Na wydruku rozliczenia właściciela na ryczałcie dodano w części wyliczeń składki zdrowotnej przychód oraz zapłaconą składkę zdrowotną za aktualny miesiąc.
 • Dodano oznaczenie faktury zaliczkowej w pliku polec.txt
 • Dodano możliwość wpisania dokumentu VAT marża do rejestru dokumentów wewnętrznych. Taki dokument w pliku JPK będzie miał oznaczenie marży oraz dokumentu wewnętrznego. Dodano też możliwość przyjęcia takiego pliku poprzez import poleceń księgowania z pliku JPK-V7 oraz pliku polec.txt
 • Przy wpisywaniu dokumentów rozliczających koszty za samochód program będzie pamiętał ostatnio wybraną stawkę VAT. Zapamiętywanie stawki VAT będzie w obrębie bazy danych. Domyślną stawką VAT do czasu działania tarczy antyinflacyjnej będzie 8%
 • Zmieniono sposób odliczania zapłaconej składki zdrowotnej w oknie rozliczenia właściciela PIT-5L. Zapłacona składka zdrowotna nie będzie ujmowana w kosztach właściciela tak jak fundusz pracy, a będzie tylko odliczana od wyliczonego dochodu. Na zestawieniach zapłacona składka zdrowotna również nie będzie zaliczona do kosztów, będzie osobną pozycją.