Aga - Kadry i Płace

Wersja 4.1.60.1

Data: 1.12.2015

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów od grudnia 2015r. ( klasa I - 155,81 zł, klasa II - 194,77 zł, klasa III - 233,72 zł).
 • Dodano możliwość zmiany siedziby zakładu na wydruku oświadczenia.
 • Dodano możliwość wyboru wynagrodzenia netto lub brutto drukowanego na umowie.

Wersja 4.1.59.2

Data: 26.11.2015

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów od grudnia 2015r. ( klasa I - 155,81 zł, klasa II - 194,77 zł, klasa III - 233,72 zł).
 • Dodano możliwość zmiany siedziby zakładu na wydruku oświadczenia.
 • Dodano możliwość wyboru wynagrodzenia netto lub brutto drukowanego na umowie.

Wersja 4.1.57.1

Data: 4.09.2015

 • Do zestawienia danych płacowych dodano możliwość drukowania kolumn "Dni zasiłku macierzyńskiego 60%" i "Dni zasiłku macierzyńskiego 80%".
 • Dla pracownika będącego na umowie zlecenie wprowadzono możliwość ustawienia domyślnej wartości parametru "Nie obliczaj ryczałtem" przy wyliczaniu płac.
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów obowiązujące od dnia 2015-09-01. Nowe obowiązujące stawki wynoszą dla I roku nauki 154,20 zł, dla II roku nauki 192,74 zł, dla III roku nauki 231,29 zł.
 • Podczas przepisywania pracownika do nowej umowy program będzie przepisywał dane dotyczące dzieci oraz historii zatrudnienia.

Wersja 4.1.56.1

Data: 5.08.2015

 • Dodano możliwość wyboru drukowania numeru PESEL na Świadectwie pracy.
 • Dodano opcję automatycznego przekazywania, do programu IZA, informacji o dacie naliczenia płac.

Wersja 4.1.55.1

Data: 15.07.2015

 • Zmieniono treść wydruku listy zleceń. Jeżeli pracownik w danych płacowych ma zaznaczony kod ubezpieczenia dla rady nadzorczej, to na wydruku program zamiast umowa zlecenie będzie drukował rada nadzorcza.
 • Dodano dwa znaczniki "Wysyłaj NIP" oraz "Wysyłaj nr dowodu osobistego", po zaznaczeniu jednego z nich, do programu Płatnik zostanie przekazany wybrany identyfikator. W przypadku braku, na kartotece pracownika, zaznaczonego identyfikatora, zostanie przekazany do programu Płatnik nr pesel osoby ubezpieczonej. W przypadku obcokrajowców program zawsze wysyła do Płatnika numer paszportu.

Wersja 4.1.54.1

Data: 1.06.2015

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2015-06-01 stawki te wynoszą odpowiednio I rok nauki 162,20 zł, II rok nauki 202,74 zł, III rok nauki 243,29 zł.

Wersja 4.1.52.2

Data: 16.04.2015

 • Dodano opcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego
 • Wprowadzono nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne
 • Wprowadzono weryfikację kont bankowych na kartotekach firm, właścicieli i pracowników. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Poprawiono treść wydruku "w dniu 30 każdego miesiąca" na "ostatniego dnia każdego miesiąca". Nowa treść zostanie wydrukowana tylko, jeżeli użytkownik nie dokonał zmiany w wymienionej treści.

Wersja 4.1.52.1

Data: 3.04.2015

 • Zaktualizowano składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Od 2015-04-01 wynosi 1,80%. Program poprawi wysokość składki tylko, jeżeli nie została ona zmieniona przez użytkownika.

Wersja 4.1.51.3

Data: 5.03.2015

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2015-03-01 stawki wynoszą za pierwszy rok nauki 157,71 zł, za drugi rok nauki 197,13 zł, 236,56 zł za trzeci rok nauki.
 • Wprowadzono poprawki związane z połączeniem gminy Zielona Góra z miastem Zielona Góra. Dotychczasowy kod administracyjny gminy Zielona Góra - 0809102 przestał obowiązywać. Aktualny kod administracyjny dla miejscowości należących do starej gminy Zielona Góra to 862011. Zalecana jest edycja danych pracowników
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji IFT-1 / IFT-1R w wersji 12 do serwisu e-Deklaracje za 2015 rok

Wersja 4.1.51.2

Data: 2.03.2015

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11Z w wersji 21 do serwisu e-Deklaracje. Aby wysłać deklarację, należy w oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" dodać deklarację poprzez wybór pracowników. Następnie należy użyć funkcji "Wyślij do UBD". Po poprawnej wysyłce w oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" można pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. W oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" można również wejść w podgląd poszczególnych deklaracji dołączonych do deklaracji PIT-11Z.
 • Została dodana możliwość wydruku zbiorowego dowodów wpłaty.