Obsługa KSeF w Streamsoft PCBiznes

Dostosowujemy program Ewa Faktury i Magazyn do wymogów KSeF, trwają już ostatnie testy. Zapewnimy gotowość do nowego obowiązku z odpowiednim wyprzedzeniem. Funkcjonalność będzie intuicyjna –  po wystawieniu faktury w programie zostanie ona automatycznie wysyłana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Integrację udostępnimy w grudniu 2023.

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z działem Help Desk Streamsoft PCBiznes:
tel. 68 45 66 903,
e-mail pomoc@streamsoft.pl

Przypomnijmy! - ABC najważniejszych informacji o KSeF

Krajowy system e-Faktur (KSeF), zwany inaczej Centralnym Rejestrem Faktur CRF lub Centralną Bazą Faktur, to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), służący m.in. do:

  • wystawiania,
  • otrzymywania,
  • przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
  • dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF,
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

KSeF - terminy

Cztery najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

  • październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników z wykorzystaniem środowiska testowego KSeF
  • 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
  • 1 lipca 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla czynnych podatników VAT
  • 1 stycznia 2025 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla pozostałej grupy przedsiębiorców.