Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.57.1)

Wersja 4.1.57.1

Data: 9.09.2015

 • Dodano uprawnienia do zarządzania dokumentami sprzedaży i zakupu, teraz Administrator ma możliwość nadania osobno praw do wystawiania, usuwania oraz edycji dokumentów.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.55.1)

Wersja 4.1.55.1

Data: 1.07.2015

 • W oknie edycji kartotek dodano znacznik "Pilnuj limitu odwrotnego obciążenia". Jeżeli użytkownik ustawi znacznik na kartotekach, to program, przy wystawianiu dokumentu, będzie sugerował zmianę stawki VAT na "odwrotne obciążenie", w przypadku przekroczenia limitu (obecnie 20.000 zł) dla kartotek z ustawionym znacznikiem.
 • Wprowadzono nową opcję na dokumentach, wykorzystującą znacznik "Pilnuj limitu odwrotnego obciążenia" (Kartoteki - Cechy, uwagi, inne). W przypadku przekroczenia, na dokumencie, limitu (obecnie 20.000 zł), dla kartotek z zaznaczonym znacznikiem, program zasugeruje zmianę stawki VAT na "odwrotne obciążenie".
 • W oknie "Zestawienie sprzedaży towarów" dodano znacznik "uwzględniaj usługi", którego wyłączenie spowoduje wygenerowanie zestawienia wyłącznie dla towarów. Po włączeniu znacznika, zestawienie będzie zawierać towary oraz usługi.
 • Dodano opcję pobierania numeru regon ze strony GUS. Po kliknięciu w ikonę wyszukiwania, oprócz dotychczasowych danych (NIP, nazwa, adres), zostanie pobrany i zapisany numer regon na karcie kontrahenta.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.53.1)

Wersja 4.1.53.1

Data: 13.05.2015

 • Wprowadzono weryfikację kont bankowych na kartotekach firm i kontrahentów. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat.
 • Dodano możliwość definiowania nazwy, która będzie drukowana na faktury końcowej do zamówienia, do którego zostały przyjęte zaliczki. Domyślnie program ustawi nazwę "Sprzedaż".
 • Umożliwiono automatyczne dodawanie do rozrachunków dokumentów wystawionych na podstawie aukcji, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia - Allegro - Wystawione dokumenty z aukcji rozliczaj automatycznie".
 • Użytkownik ma możliwość zaznaczy opcję wydruku na fakturze końcowej pozycji z zamówienia bez rozliczenia pobranych zaliczek, to program na drukarce fiskalnej wydrukuje dokument nie uwzględniając zaliczek. Oznacza to, że na drukarkę fiskalną zostaną przesłane zaliczki, a następnie faktura końcowa. Użytkownik będzie musiał ująć w swoim rejestrze różnicę pomiędzy zaliczkami a fakturą końcową. Domyślnie program drukuje fakturę końcową uwzględniając pobrane zaliczki.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.52.1)

Wersja 4.1.52.1

Data: 14.04.2015

 • Dodano opcję, która pozwala na ponowne wystawienie wybranej aukcji w serwisie Allegro.pl.
 • Umożliwiono wybór nazwy kartoteki na fakturze zaliczkowej wysyłanej na drukarkę fiskalną.
 • Wprowadzono funkcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego.
 • Dodano pola cech dodatkowych do wydruku definiowanego.
 • Wprowadzono poprawki w integracji z Allegro.pl (Jeśli szablon oferty nie miał przypisanej kategorii, mógł wystąpić problem z pobraniem szablonu do programu).

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.49.1)

Wersja 4.1.49.1

Data: 27.01.2015

 • W odpowiedzi na liczne zgłoszenia użytkowników w najnowszej wersji (4.1.49.1) programu Ewa - fakturowanie i magazyn, wprowadziliśmy moduł windykacyjny - usprawniający kontrolę nad odzyskiwaniem wierzytelności.Moduł pozwala na:
  - Generowanie, wydruk i wysyłanie e-mailem:
  * wezwania do zapłaty,
  * ponowne wezwania do zapłaty,
  * przypomnienie do zapłaty.
  - Przydzielanie spraw windykacyjnych dla wybranego operatora.
  - Prowadzenie historii czynności windykacyjnych dla każdego rozpoczętego procesu windykacyjnego.
  - Przypominanie o zaplanowanych na danych okres czynnościach windykacyjnych.
  - Tworzenie zestawień dotyczących prowadzonych windykacji dla wybranego kontrahenta, czy też historii prowadzonych windykacji.
  - Tworzenie noty odsetkowej.Moduł windykacji dostępny jest w programie Ewa - fakturowanie i magazyn, w wersji MAX.