Program kadrowo-płacowy

Aga - kadry i płace

Program do obsługi kadrowo – płacowej dla firm i biur rachunkowych:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Naliczanie płac
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Generowanie i wysyłka e-Deklaracji

TYLKO TERAZ! -26% rabatu na zakup programu.

Do końca promocji pozostało:

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund

Kadry

Program kadrowo – płacowy Aga umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w firmie, w tym wprowadzanie kompletnej historii zatrudnienia i rejestr wydruków.

Płace

Program płacowy Aga pozwala na automatyczne naliczanie płac na podstawie wprowadzonej umowy i ewidencji czasu pracy. Poza tym dostępne są wyliczanie wysokości stawek urlopowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.

Deklaracje

Sporządzanie, wydruk i wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje. Program kadrowo-płacowy Aga obsługuje wszystkie wymagane deklaracje, m.in.: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR i jest na bieżąco aktualizowany w najnowsze wersje formularzy deklaracji.

Eksport do „Płatnika”

Pogram kadrowo-płacowy Aga daje możliwość wygenerowania pliku XML z danymi rozliczeniowymi i zgłoszeniowymi do ZUS, które można zaimportować do systemu „Płatnik”. Obsługiwane są wszystkie wymagane formularze ZUS, m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.

Przelewy do ZUS

Naliczanie wysokości składek za Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz generowanie danych do przelewu na odpowiednie konta ZUS to kolejne z możliwości programu kadrowego Aga.

Wypróbuj bezpłatnie program Aga

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną wersję testową programu Aga – Kadry i Płace.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dostępne wersje programu:

Kadry i Płace

dla jednej firmy

390 zł netto

KUP TERAZ

690 zł netto

KUP TERAZ

990 zł netto

KUP TERAZ

Kadry i Płace

dla biura rachunkowego

1.190 zł netto

KUP TERAZ

1.590 zł netto

KUP TERAZ

Możliwości programu kadrowo- płacowego Aga

 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli
 • Prowadzenie ewidencji obecności
 • Sporządzanie wydruków kadrowych (lista płac, umowa o prace, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło) i wiele innych
 • Ustawienie przypomnień o: dacie zakończenia umowy, dacie szkolenia BHP, badań lekarskich i jednej dowolnie zdefiniowanej
 • Historia zatrudnienia
 • Obliczanie płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oraz dla właścicieli
 • Automatyczne obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opieki nad dziećmi oraz wynagrodzeń za czas choroby
 • Obliczanie stawek i ekwiwalentów urlopowych, wymiaru urlopu oraz kontrolowanie jego wykorzystania w ciągu roku
 • Definiowanie pięciu potrąceń i dodatków
 • Rozliczanie nadgodzin oraz godzin nocnych
 • Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT-11/8B, PIT-4R, PIT-40, PIT-8A, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, roczna karta wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia i o dzieło
 • Odcinki płacowe
 • Wysyłanie do systemu e-deklaracje formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R
 • Możliwość rozliczenia pracownika przy pomocy równoważnego czasu pracy (3 miesięczny okres rozliczeniowy)
 • Eksport do programu PŁATNIK • Generowanie pliku i zestawienia do NFZ
 • Generowanie przelewów do ZUS oraz na konta osobiste pracowników

Najnowsze aktualizacje:

Wersja 5.1.97.2

Data: 2.01.2019

 • Dodano możliwość wydrukowania dla pracownika "Informacji o zmianie sposobu wypłaty wynagrodzenia" oraz "Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych"
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-4R(8) oraz PIT-8AR(7) do serwisu Streamsoft Firmino

Wersja 5.1.97.1

Data: 31.12.2018

 • Dodane nowe wersje deklaracji PIT-8AR (7), IFT-1/IFT-1R (14), PIT-4R (8), PIT-R (19), PIT-11 (24), PIT-8C (9) obowiązujące od 1.01.2019
 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu. W 2019 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 zł.
 • Zaktualizowano ilość dni do przepracowania w 2019 roku.
 • Zaktualizowano wysokość najniższego wynagrodzenia, które w 2019 będzie wynosiło 2250 zł.
 • Zaktualizowano wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia dla umowy zlecenia. W 2019 roku współczynnik minimalna stawka wynagrodzenia dla umowy zlecenia wynosi 14.70 zł.
 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia społecznego. Od 1.01.2019 podstawa ubezpieczenia społecznego będzie wynosić 2.859 zł, a obniżona podstawa będzie wynosić 675 zł.
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2019 roku będzie wynosiło 4 765,00 zł, a 30-krotna średnia krajowa będzie wynosiła 142 950,00 zł.
 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia do obsługi "Małego ZUS" 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu oraz 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.
 • Właściciele -> Dane płacowe -> Fundusze -> Wyliczenie podstawy ubezpieczenia społecznego: Jeżeli w danych właściciela użytkownik wybierze kod tytułu ubezpieczenia 0590 lub 0592, to w oknie płac będzie miał możliwość wyliczenia podstawy ubezpieczenia społecznego od  przychodu uzyskanego przez właściciela z roku poprzedniego. Aby wyliczyć podstawę użytkownik musi wpisać roczny przychód z roku poprzedniego oraz ilość dni powadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim. Na podstawie tych wartości oraz najniższego wynagrodzenia a także średniego wynagrodzenia obowiązującego w aktualnym roku program wyliczy przeciętny przychód właściciela oraz współczynnik potrzebne do wyliczenia podstawy. Roczny przychód właściciela nie może przekroczyć trzydziestokrotności płacy minimalnej.