Program kadrowy

Aga - kadry i płace

Program do obsługi kadrowo – płacowej dla firm i biur rachunkowych:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Naliczanie płac
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Generowanie i wysyłka e-Deklaracji

TYLKO TERAZ! -26% rabatu na zakup programu.

Do końca promocji pozostało:

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund

Kadry

Program kadrowy Aga umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w firmie, w tym wprowadzanie kompletnej historii zatrudnienia i rejestr wydruków.

Płace

Program płacowy Aga pozwala na automatyczne naliczanie płac na podstawie wprowadzonej umowy i ewidencji czasu pracy. Poza tym dostępne są wyliczanie wysokości stawek urlopowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.

Deklaracje

Sporządzanie, wydruk i wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje. Program kadrowo-płacowy Aga obsługuje wszystkie wymagane deklaracje, m.in.: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR i jest na bieżąco aktualizowany w najnowsze wersje formularzy deklaracji.

Eksport do „Płatnika”

Pogram kadrowo-płacowy Aga daje możliwość wygenerowania pliku XML z danymi rozliczeniowymi i zgłoszeniowymi do ZUS, które można zaimportować do systemu „Płatnik”. Obsługiwane są wszystkie wymagane formularze ZUS, m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.

Przelewy do ZUS

Naliczanie wysokości składek za Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz generowanie danych do przelewu na odpowiednie konta ZUS to kolejne z możliwości programu kadrowego Aga.

Wypróbuj bezpłatnie program Aga

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną wersję testową programu Aga – Kadry i Płace.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dostępne wersje programu:

Kadry i Płace

dla jednej firmy

390 zł netto

KUP TERAZ

690 zł netto

KUP TERAZ

990 zł netto

KUP TERAZ

Kadry i Płace

dla biura rachunkowego

1.190 zł netto

KUP TERAZ

1.590 zł netto

KUP TERAZ

Możliwości programu kadrowo- płacowego Aga

 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli
 • Prowadzenie ewidencji obecności
 • Sporządzanie wydruków kadrowych (lista płac, umowa o prace, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło) i wiele innych
 • Ustawienie przypomnień o: dacie zakończenia umowy, dacie szkolenia BHP, badań lekarskich i jednej dowolnie zdefiniowanej
 • Historia zatrudnienia
 • Obliczanie płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oraz dla właścicieli
 • Automatyczne obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opieki nad dziećmi oraz wynagrodzeń za czas choroby
 • Obliczanie stawek i ekwiwalentów urlopowych, wymiaru urlopu oraz kontrolowanie jego wykorzystania w ciągu roku
 • Definiowanie pięciu potrąceń i dodatków
 • Rozliczanie nadgodzin oraz godzin nocnych
 • Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT-11/8B, PIT-4R, PIT-40, PIT-8A, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, roczna karta wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia i o dzieło
 • Odcinki płacowe
 • Wysyłanie do systemu e-deklaracje formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R
 • Możliwość rozliczenia pracownika przy pomocy równoważnego czasu pracy (3 miesięczny okres rozliczeniowy)
 • Eksport do programu PŁATNIK • Generowanie pliku i zestawienia do NFZ
 • Generowanie przelewów do ZUS oraz na konta osobiste pracowników

Najnowsze aktualizacje:

Wersja 5.1.100.1

Data: 15.04.2019

 • Zmieniono sposób wyliczania podatku, jeżeli pracownik przekroczy próg podatku w danym miesiącu, to podatek zostanie wyliczony proporcjonalnie do wynagrodzenia wg stawek 18% i 32%
 • Dodano możliwość wprowadzenia schematu godzin pracy dla pracownika. Schemat można też uzupełnić grupowo dla wszystkich lub dla zaznaczonych (Opcje -> Kadry -> Uzupełnij schemat godzin pracy). Jeżeli w słowniku schematów godzin pracy (Słowniki -> Schemat godzin pracy) użytkownik zaznaczy, że schemat jest domyślny, to przy dodawaniu nowego pracownika, program przypisze schemat do pracownika. Przy wprowadzaniu ewidencji godzin pracy program wpisze domyślnie godziny pracy, które użytkownik będzie mógł edytować. Dane te będą drukowane na miesięcznej ewidencji obecności (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Miesięczna ewidencja obecności -> Drukuj godziny od-do).
 • Zaktualizowano druk wypowiedzenia warunków umowy o pracę.
 • Zaktualizowano druk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Zaktualizowano druk kwestionariusza osobowego dla pracownika
 • W oknie "Ustawienia -> Ewidencja" dodano opcję "Nie licz nadgodzin dla umowy zlecenia"
 • W oknie „Opcje -> Kadry -> Drukuj - > Świadectwo pracy” dodano opcję „Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac.". Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, to do świadectwa pracy zostanie dołączona informacja o przechowywaniu danych pracowniczych

Wersja 5.1.99.1

Data: 28.02.2019

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 1.03.2019 stawki te wynoszą:
  • 194,55 zł za I rok nauki,
  • 243,19 zł za II rok nauki,
  • 291,82 zł za III rok nauki.