Program kadrowo-płacowy

Aga - kadry i płace

Program do obsługi kadrowo – płacowej dla firm i biur rachunkowych:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • Naliczanie płac
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Generowanie i wysyłka e-Deklaracji

TYLKO TERAZ! -26% rabatu na zakup programu.

Do końca promocji pozostało:

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund

Kadry

Program kadrowo – płacowy Aga umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w firmie, w tym wprowadzanie kompletnej historii zatrudnienia i rejestr wydruków.

Płace

Program płacowy Aga pozwala na automatyczne naliczanie płac na podstawie wprowadzonej umowy i ewidencji czasu pracy. Poza tym dostępne są wyliczanie wysokości stawek urlopowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.

Deklaracje

Sporządzanie, wydruk i wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracje. Program kadrowo-płacowy Aga obsługuje wszystkie wymagane deklaracje, m.in.: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR i jest na bieżąco aktualizowany w najnowsze wersje formularzy deklaracji.

Eksport do „Płatnika”

Pogram kadrowo-płacowy Aga daje możliwość wygenerowania pliku XML z danymi rozliczeniowymi i zgłoszeniowymi do ZUS, które można zaimportować do systemu „Płatnik”. Obsługiwane są wszystkie wymagane formularze ZUS, m.in. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.

Przelewy do ZUS

Naliczanie wysokości składek za Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz generowanie danych do przelewu na odpowiednie konta ZUS to kolejne z możliwości programu kadrowego Aga.

Wypróbuj bezpłatnie program kadrowo-płacowego Aga

Trial

Pełna wersja programu na 60 dni
Możliwość zarejestrowania licencji po okresie testowym
Bezpłatne wsparcie konsultantów

Demo

Wersja programu z danymi przykładowej firmy
Instalacja w kilka minut
Brak koniecznosći konfiguracji programu

Dostępne wersje programu:

Kadry i Płace

dla jednej firmy

390 zł netto

KUP TERAZ

690 zł netto

KUP TERAZ

990 zł netto

KUP TERAZ

Kadry i Płace

dla biura rachunkowego

1.190 zł netto

KUP TERAZ

1.590 zł netto

KUP TERAZ

Możliwości programu kadrowo- płacowego Aga

 • Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli
 • Prowadzenie ewidencji obecności
 • Sporządzanie wydruków kadrowych (lista płac, umowa o prace, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło) i wiele innych
 • Ustawienie przypomnień o: dacie zakończenia umowy, dacie szkolenia BHP, badań lekarskich i jednej dowolnie zdefiniowanej
 • Historia zatrudnienia
 • Obliczanie płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oraz dla właścicieli
 • Automatyczne obliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opieki nad dziećmi oraz wynagrodzeń za czas choroby
 • Obliczanie stawek i ekwiwalentów urlopowych, wymiaru urlopu oraz kontrolowanie jego wykorzystania w ciągu roku
 • Definiowanie pięciu potrąceń i dodatków
 • Rozliczanie nadgodzin oraz godzin nocnych
 • Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT-11/8B, PIT-4R, PIT-40, PIT-8A, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, roczna karta wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia i o dzieło
 • Odcinki płacowe
 • Wysyłanie do systemu e-deklaracje formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R
 • Możliwość rozliczenia pracownika przy pomocy równoważnego czasu pracy (3 miesięczny okres rozliczeniowy)
 • Eksport do programu PŁATNIK • Generowanie pliku i zestawienia do NFZ
 • Generowanie przelewów do ZUS oraz na konta osobiste pracowników

Najnowsze aktualizacje:

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Dodano możliwość wydruku osobnej listy płac dla każdego pracownika. (Opcje -> Płace -> Drukuj -> Lista płac -> Drukuj każdego pracownika osobno)
 • Zaktualizowano wysokość stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych. Od 1 września 2018 stawki wynoszą I rok nauki 180,84 zł, II rok nauki 226,05 zł, III rok nauki 271,26 zł.
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.

Wersja 5.1.91.1

Data: 18.07.2018

 • Na wydrukach listy płac oraz listy zleceń dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru PESEL pracownika (Opcje -> Płace – > Drukuj)
 • Dodano wydruk klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych pracownika (Kadry -> Drukuj -> Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych)
 • Dodano możliwość wyboru funkcji skrótu podpisu (Ustawienia -> Certyfikaty -> Sposób kodowania)