Aga
Kadry i płace
aktualna wersja 4.1.75.3

Aga to w pełni funkcjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami, program kadrowo - płacowy dedykowany zarówno biurom rachunkowym, kancelariom doradztwa podatkowego, jak i małym firmom. Aga pozwala na prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej, umożliwia m.in. wydruk ponad 40 różnych formularzy, przesyłanie danych do programu Płatnik oraz wysyłkę e-deklaracji.

Funkcjonalności

Kadry

Kadry

Prowadź pełną dokumentację kadrową w firmie. Program umożliwia wprowadzenie danych, w tym całą historię zatrudnienia, i prowadzenie dokumentów kadrowych właścicieli i pracowników, a także rejestr wydruków.

Płace

Płace

W prosty sposób wprowadzaj poszczególne składniki płac, a program automatycznie, zależnie od rodzaju umowy, obliczy płace pracowników. Program oblicza również stawki urlopowe i wysokość ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych.

Deklaracje

Deklaracje

Sporządzanie wydruków deklaracji i formularzy będzie już tylko czystą formalnością. Program usprawnia sporządzanie wydruków list płacowych, przelewów, wypełnianie pitów, kart wynagrodzeń oraz wielu innych. Aga – kadry i płace współpracuje z systemem e-Deklaracje i umożliwia wysyłkę formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR.

Eksport do Płatnika

Eksport do Płatnika

Wskaż niezbędny zestaw dokumentów i wyślij go za pomocą programu Aga do „Płatnika”. Możesz wykonać eksport wszystkich dokumentów ZUS np. : ZPA, ZFA, ZIPA, RCA, DRA, a także przygotować nowe dokumenty dla wybranych osób.

Przelewy do ZUS

Przelewy do ZUS

W łatwy sposób wykonasz przelewy do ZUS. Program Aga, na podstawie danych płacowych, generuje odpowiednie wydruki przelewów. Przelewy wykonywane są na 4 konta ZUS: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Integracja z Firmino.pl

Integracja z Firmino.pl

Połącz program Aga z platformą do prowadzenia firmy i wystawiania faktur online Firmino.pl. Połączenie Firmino.pl z programem Aga – Kadry i płace umożliwia przesłanie na konto użytkownika serwisu Firmino.pl danych dotyczących składek ZUS, podatku PIT-4, oraz pracowniczej listy płac.