Jednolity Plik Kontrolny


Obowiązek JPK w mikrofirmach od 1 stycznia 2018!

Programy linii Streamsoft PCBiznes są w pełni przystosowane i gotowe na Jednolity Plik Kontrolny. Zobacz jakie obszary rozliczeniowe obejmą Twoją firmę.

Jednolity Plik Kontrolny

Obowiązek JPK w mikrofirmach od 1 stycznia 2018!

Programy linii Streamsoft PCBiznes są w pełni przystosowane i gotowe na Jednolity Plik Kontrolny. Zobacz jakie obszary rozliczeniowe obejmą Twoją firmę.

Ewa – fakturowanie i magazyn
od 90 zł

Więcej

Ala – księgowość uproszczona
od 180 zł

Więcej

JPK_VAT w programie Ala - księgowość uproszczonaJPK_VAT w programie Ewa - fakturowanie i magazyn7 obszarów rozliczeniowych

Ostatecznie fiskus zobowiąże mikro firmy do dostarczania w wystandaryzowanym formacie JPK danych z 7 obszarów rozliczeniowych firmy: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz stanów magazynowych. Za niedostosowanie się do przepisów grozić będzie odpowiedzialność karno-skarbowa.

Jak trzeba przekazywać JPK?

Jako mikroprzedsiębiorca od 1 stycznia 2018 będziesz zobligowany do comiesięcznego przekazywania do urzędu plików dot. ewidencji VAT (bez wezwania). Dodatkowo, od 1 lipca tego samego roku, fiskus może zażądać od Ciebie (na wezwanie) przekazania danych z pozostałych 6 — wyżej opisanych —obszarów rozliczeniowych.

W zakresie ewidencji VAT Ministerstwo Finansów przygotowało dla przedsiębiorców tzw. bramkę Administracji Skarbowej. Jej integracja z systemem informatycznym firmy umożliwia przesyłanie plików JPK bezpośrednio do systemu urzędu oraz pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Dodatkowo istnieje możliwość przekazywania plików do e-kontroli za pomocą nośników zewnętrznych (pendrive, płyta DVD) bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Z tego rozwiązania korzysta się zwykle w przypadku objętościowo większych plików. Na chwilę obecną rozwiązanie to dotyczy również 6 pozostałych obszarów rozliczeniowych.

Niezależnie od formy, przekazywanie musi odbywać się z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Po co te zmiany?

Priorytetem przy wprowadzaniu JPK było usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Wcześniej podatnik miał możliwość przesyłania danych w dowolnym formacie, co utrudniało sprawną kontrolę deklarowanych rozliczeń z użyciem systemu informatycznego. Ujednolicenie do JPK ma za zadanie zmniejszyć problematyczność kontroli, a co za tym idzie skracać czas jej trwania i obniżyć koszty. A czy podatnicy także będą czerpać korzyści ze zmian? Tu resort podkreśla, że po pierwsze pomysł zaoszczędzi płatnikom kontroli bezpośrednich. Po drugie zaś, format JPK pomoże w prowadzeniu wewnętrznych rozliczeń  oraz usystematyzuje wymianę dokumentacji pomiędzy jednostkami firmy.

Jesteśmy gotowi na JPK, a Ty?

Obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK wymaga od podatników korzystania z dostosowanych do wymogów oprogramowania finansowo-księgowego.

Linia produktowa Streamsoft PCBiznes jest w pełni gotowa na obowiązek JPK w mikroprzedsiębiorstwach. Dbamy o to, by oferowane przez nas programy były zawsze dostosowane do zmieniających się dynamicznie przepisów gospodarczych. Wszelkie zmiany udostępniamy naszym Klientom w ramach aktualizacji oprogramowania, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za funkcjonalności związane z generowaniem JPK. Co więcej, w razie jakichkolwiek pytań, posiadacze naszego oprogramowania mogą zawsze liczyć na wsparcie ekspertów hotline Streamsoft PCBiznes. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Wioleta Śmielińska

Product Manager Streamsoft PCBiznes