Ewa - Fakturowanie i magazyn - Nowości w programie

Wersja 4.1.77.2

 • Dla drukarek obsługujących protokół "POSNET" dodano możliwość wyboru aktualnie zalogowanego użytkownika w polu kasjera na paragonie.

Poprzednie wersje

Wersja 4.1.75.1

 • Dodano możliwość podglądu podsumowania pliku JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

 • Dodano możliwość wyboru jakie paragony mają trafiać do pliku JPK.

Wersja 4.1.74.4

 • Umożliwiono wydruk dokumentów wchodzących do pliku JPK.

Wersja 4.1.74.3

 • Zmieniono sposób łączenia z usługą e-Archiwizacja.

Wersja 4.1.74.1

 • Dodano możliwość złączania kilku plików JPK w jeden.

 • Dostosowano wysyłkę pliku JPK do nowych wymagań Ministerstwa Finansów.

 • Uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Skierniewicach i Piasecznie.

Wersja 4.1.73.2

 • W oknie "Ustawienia -> Wydruki -> Dokumenty -> Nagłówek” dodano opcję „Drukuj dane "Nabywcy" jako pierwsze", umożliwiającą wydrukowanie dane nabywcy jako pierwszych w kolejności na fakturze, która ma uzupełnione dane odbiorcy i nabywcy.

Wersja 4.1.73.1

 • Wprowadzono obsługę nowej wersji (2) Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Nowa wersja pozwala wygenerować korektę pliku JPK.

 • Umożliwiono podgląd zawartości pliku JPK.

 • W słowniku stawek VAT dodano 2 nowe stawki VAT (npUE oraz 0%PP), potrzebne do uzupełnienia ewidencji sprzedaży i zakupu zgodnie z deklaracją VAT-7.
  • Stawka npUE odpowiada polu "2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy deklaracji VAT-7.
  • Stawka 0%PP odpowiada polu "3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy " deklaracji VAT-7.

   W oknie edycji kontrahenta dodano nowe znaczniki "Podlega art 28b" oraz "Podlega art 17 ust. 1 pkt 5 ustawy".
  • Znacznik "Podlega art 28b ustawy" odpowiada polu "12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy" deklaracji VAT-7.
  • Znacznik "Podlega art 17 ust. 1 pkt 5 ustawy" odpowiada polu "15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8" deklaracji VAT-7.

 • Dodano możliwość wprowadzenia w danych firmy danych sprzedawcy, który będzie podpisany jako "Sprzedawca/Podatnik". Dotychczasowe dane firmy drukowane będą na fakturach sprzedaży jako dane "Wystawiającego". Na dokumentach sprzedaży dodano możliwość wybrania kontrahenta, który będzie "Płatnikiem" faktury. Dane płatnika faktury będą przechodziły na rozliczenia w rozrachunkach. W danych kontrahenta na zakładce "Umowa" dodano znacznik, że dane płatnika powinny zostać wpisane w polu "Płatnik" w oknie edycji dokumentu.

 • Umożliwiono wygenerowanie zestawienia dla kontrahenta, który na fakturze oznaczony jest jako płatnik

Wersja 4.1.72.2

 • Wprowadzono usługę e-Archiwizacja
  Więcej o e-Archiwizacji w programach Streamsoft PCBiznes dostępne jest pod adresem: http://earchiwizacja.pcbiznes.pl/

 • Umożliwiono pobranie danych kontrahenta z bazy GUS bez wpisywania kodu obrazkowego (captcha).

 • Dodano możliwość filtrowania należności i zobowiązań.

 • Uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Wersja 4.1.69.1

Dodano możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla faktur VAT.
(Opcje -> Jednolity Plik Kontrolny (JPK) )

Wersja 4.1.66.1

Umożliwiono edycję pozycji na anulowanym dokumencie, który był uzupełnieniem paragonu.

Wersja 4.1.65.2

 • W programie umożliwiono włączenie rejestru operacji. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia -> Inne -> Obsługa rejestru operacji", to każda operacja dodawania, modyfikacji, usuwania, wydruku, przelogowania zostanie zapisana w rejestrze operacji.