Ala - Księgowość uproszczona - Nowości w programie

Wersja 4.1.77.1

 • Dodano możliwość podglądu deklaracji VAT-27 w oknie głównym w menu "Deklaracje"

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-UEK bez uzupełnionego numeru REGON dla podatników niebędących osobami fizycznymi. 

Poprzednie wersje

Wersja 4.1.76.1

 • Zaktualizowano kwotę podatku dla 1 progu podatkowego. W 2017 wynosi 15395,04zł
 • Dodano możliwość podglądu podsumowania pliku JPK Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.

 • Rozsrzerzono import plików JPK. Program rozpoznaje większość plików JPK wygenerowanych w zewnętrznych systemach.

Wersja 4.1.74.5

 • Umożliwiono import dokumentów z pliku JPK Faktury.

 • Dodaną nowe wersje deklaracji VAT-27(2), VAT-UE (4), VAT-UEK (4) i umożliwiono wysyłkę do serwisu e-Deklaracje.

 • Dodano możliwość wygenerowania JPK Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w przypadku gdy rejestr VAT jest pusty.

 • Umożliwiono wydruk sumy pliku JPK.

Wersja 4.1.74.4

 • Zmieniono sposób łączenia z usługą e-Archiwizacja.

Wersja 4.1.74.2

 • Zmieniono sposób wysyłki plików do usługi e-Archiwizacja

Wersja 4.1.74.1

 • Umożliwiono import poleceń księgowania z pliku JPK rejestru VAT w wersji 2.

 • Dostosowano wysyłkę pliku JPK do nowych wymagań Ministerstwa Finansów.

 • Podczas zamykania miesiąca program będzie sprawdzał czy deklaracje VAT-UE oraz VAT-27 rozliczane są miesięcznie czy kwartalnie. W przypadku deklaracji rozliczanych kwartalnie, program poinformuje użytkownika, że od 2017-01-01 powinien rozliczać deklaracjeVAT-27 oraz VAT-UE miesięcznie.

 • Zaktualizowano adres Urzędu Skarbowego w Sochaczewie.

Wersja 4.1.73.3

 • Wprowadzono nowy rejestr dokumentów "Import podlegający art. 33a" oraz "Korekty importu podlegającego art. 33a". Kwoty z tych rejestrów będą automatycznie zaczytywane do poz. 25 i 26 deklaracji VAT-7

 • Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych w Piasecznie i Skierniewicach.

Wersja 4.1.73.2

 • Dodano nowe wersje wzorów deklaracji PIT-36L (wer. 12) i PIT-36 (wer. 23).

 • Ustawiono stawki podatkowe na 2017 rok.

Wersja 4.1.73.1

 • Dodano nową wersję wzoru załącznika deklaracji PIT-28/ B (wer. 14).

 • Wprowadzono obsługę nowej wersji (wer. 2) Jednolitego Pliku Kontrolnego dla KPIR oraz Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Nowa wersja pozwala wygenerować korektę pliku JPK.

 • Umożliwiono podgląd zawartości pliku JPK i łączenie kilku plików JPK w jeden.

 • Wprowadzono przepisywanie ustawień rozliczania właściciela na rok 2017. Zostaną przepisane następujące ustawienia "Rozliczenie podatkiem liniowym (PIT-5L)", "Odliczenia od ryczałtu ewidencjonowanego rozliczać narastająco" oraz "Podatek dochodowy rozliczaj kwartalnie".

 • Dodano możliwość księgowania z programu Ewa stawki "0%PP" oraz stawki "npUE". Przy księgowaniu stawki "npUE" w rejestrze VAT sprzedaż program zaznaczy, że kwota podlega art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Przy księgowaniu stawki "0%PP" w rejestrze VAT program zaznaczy, że kwota podlega art. 129 ustawy.
   

Wersja 4.1.72.3

W oknie Księgowość -> Wartość magazynu na dany dzień dodano znacznik "Rozlicz tylko na PIT-36". Po zaznaczeniu tego znacznika różnica inwentarzowa na koniec roku nie będzie uwzględniana na PIT-5(L), a jedynie na PIT-36(L).

Wersja 4.1.72.2

 • Wprowadzono usługę e-Archiwizacja.
  Więcej o e-Archiwizacji w programach Streamsoft PCBiznes dostępne jest pod adresem: http://earchiwizacja.pcbiznes.pl/

 • Wersja MIDI została rozszerzona o obsługę Rozrachunków. Do tej pory funkcja była dostępna tylko w wersji MAX.

 • Uproszczono filtrowanie deklaracji (Opcje -> Grupowe e-Deklaracje).