Aga - Kadry i płace - Nowości w programie

Wersja 4.1.75.3

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów od marca 2017r. ( klasa I -168,76 zł, klasa II - 210,95 zł, klasa III - 253,14 zł).

Poprzednie wersje

Wersja 4.1.75.2

 • Dodano możliwość wydruku na rachunkach do umowy zlecenia ilości przepracowanych godzin oraz stawkę za godzinę. Opcja jest dostępna dla pracowników, którzy w ustawieniach kadrowych mają zaznaczone rozliczanie stawką godzinową.

 • Zaktualizowano wydruki rozwiązania umowy: "o pracę bez wypowiedzenia", "o pracę ze skróconym wypowiedzeniem" i "o pracę za wypowiedzeniem".

Wersja 4.1.74.4

 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-2 (5)

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji IFT-1/IFT1R bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podpis za pomocą danych autoryzujących.

Wersja 4.1.74.3

 • Zmieniono sposób łączenia z usługą e-Archiwizacja.

Wersja 4.1.74.1

 • Zaktualizowano adres Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

 • Do wydruku świadectwa pracy dodano nowy punkt "korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art.186..."

 • Zmieniono wysokość świadczenia urlopowego. Od 2017-01-01 świadczenie urlopowe wynosi 1185,66zł.

 • Umożliwiono księgowanie potrącenia komorniczego dla umów zlecenie.

 • Umożliwiono zmianę treści pkt 5 i pkt 6 umowy zlecenia.

Wersja 4.1.73.3

 • Zmieniono wysokość podstawy składki zdrowotnej dla właściciela. Aktualna wartość podstawy składki ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 3303,13 zł.

 • Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych w Leginicy i Skierniewicach.

Wersja 4.1.73.2

 • Umożliwiono wysłanie deklaracji PIT-11 zbiorczej za rok 2016 przy pomocy podpisu uproszczonego.

 • Zaktualizowano treść umowy zlecenie, na obowiązujący od 2017

Wersja 4.1.73.1

 • Zmieniono wysokość najniższego wynagrodzenia. Od 2017-01-01 najniższe wynagrodzenie wynosi 2000zł.

 • Zmieniono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2017-01-01 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4263zł.

 • Zmieniono wysokość podstawy społecznej właścicieli. Od 2017-01-01 podstawy społeczne właścicieli wynoszą: obniżona 600zł, normalna: 2557,80zł

 • Zmieniono wysokość współczynnika ekwiwalentu. Od 2017-01-01 współczynnik wynosi 20,83zł.

 • Wprowadzono wysokość minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia. Od 2017-01-01 wynosi 13zł.

 • Umożliwiono rozliczanie umów zleceń stawką godzinową.

 • Na wydruku umowy zlecenie dla obcokrajowca zostanie wydrukowane legitymujący się paszportem zamiast dowodem osobistym.

 • Wprowadzono nowy wzór umowy zlecenia obejmujący informację o stawce godzinowej oraz ewidencji czasu pracy.

 • Uaktualniono wydruk świadectwa pracy, zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku.

Wersja 4.1.72.2

 • Wprowadzono usługę e-Archiwizacja
  Więcej o e-Archiwizacji w programach Streamsoft PCBiznes dostępne jest pod adresem: http://earchiwizacja.pcbiznes.pl/

 • Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów ( klasa I - 162,20 zł, klasa II - 202,75 zł, klasa III - 243,30 zł).

 • Uproszczono filtrowanie deklaracji (Opcje -> Grupowe e-Deklaracje).

 • Uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Myśliborzu.

Wersja 4.1.69.1

Dodano nowe stawki wynagrodzenia dla uczniów, obowiązujące od września 2016r. ( klasa I - 160,76 zł, klasa II - 200,95 zł, klasa III - 241,14 zł).

Wersja 4.1.67.1

Na wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3(a) umożliwiono pozostawienie pustych pól dotyczących dowodów tożsamości: 04 i 05 w danych identyfikacyjnych płatnika składek oraz pól 02 i 03 w danych identyfikacyjnych pracownika.